Příslušnice československé zahraniční armády na Východě

I. kolo hry: VOJENSKÝ KUFŘÍK
1. Kliknutím na víko se kufřík otevře.
2. Klikni na jméno osoby, které je na kufříku napsáno. Z tzv. kmenového listu se o postavě dozvíš všechny důležité indicie, které při psaní příběhu potřebuješ. Nezapomeň si vše poznamenat.
3. Klikej na jednotlivé předměty v kufříku, které postavě patřily, a prohlédni si také, jak vypadaly dobové dokumenty. Některé z nich si můžeš pomocí lišty v levém horním rohu přiblížit a prohlédnout si je detailněji.

 

kufr Radová

 

 

II. kolo hry: MAPA UDÁLOSTÍ
1. Klikej na jednotlivé fotografie a podle data, místa a názvu najdi na internetu nebo v knihách, o jaké historické momenty se jedná a zapiš si je. Pokud nějakou událost nebudeš moci rozluštit, podívej se znovu na kmenový list postavy, který jsi našel(a) v kufříku. Možná v něm najdeš, co hledáš.
2. Všechny události pak podle data seřaď, abys získal(a) časovou a dějovou linku příběhu.
3. O všech událostech zjisti více podrobností. Přemýšlej, jaký měly v životě osoby význam. Nezapomeň, že vše, co odhalíš v mapě, by mělo zaznít v příběhu, který napíšeš.

 

 

 

III. kolo hry: OTÁZKY
Při psaní příběhu ti pomohou tyto otázky.
1. Jak se osoba jmenovala, kdy a kde se narodila, byla vdaná, nebo svobodná? Jaké bylo její původní povolání?
2. Co se dělo v březnu 1939? Jak tato událost ovlivnila Československou republiku?
3. Jak vypukla 2. světová válka? Co se stalo? Kdo proti komu bojoval?
4. Co se stalo na jaře 1940? Jak to ovlivnilo další osud postavy?
5. Jaká událost se 22. června 1941 udála v Brest-Litevsku a jaký měla ve válce význam?
6. Kdy a kde se postava přihlásila do československé zahraniční armády? Kolik jí bylo v té době let?
7. U jakého vojenského útvaru postava sloužila a jaké činnosti se konkrétně věnovala?
8. Jakých vojenských operací se postava během války účastnila?
9. Byla postava během války zraněna?
10. Kdy Německo kapitulovalo? Jak skončila 2. světová válka?

 

IV. kolo hry: NAPIŠ PŘÍBĚH

 

Zdroje
Fotografie a dokumenty – archiv VHÚ Praha, ÚSTR, MZV, VÚA, Bundesarchiv, Československé ženy bojující v zahraničních vojenských jednotkách za 2. světové války (www.zeny-bojujici.cz), Vzdělávací portál Moderní dějiny pro učitele, studenty a žáky (www.moderni-dejiny.cz), Post Bellum (www.myjsmetonevzdali.cz)
Předměty – sbírkové fondy VHÚ Praha