Peter Kennard: Neoficiální válečný umělec

Britské Imperiální válečné muzeum vysílalo po druhé světové válce do míst válečných konfliktů oficiální válečné výtvarníky. Paradoxně právě tato instituce však připravila v letošním roce výstavu jednoho velmi neoficiálního válečného umělce – Petera Kennarda, jehož můžeme nazvat přímo protiválečným aktivistou. Jde o vůbec první retrospektivní expozici prací tohoto výtvarníka. Představuje jeho tvorbu v uplynulých padesáti letech a přináší více než 200 výtvarných děl.

 

Na konci šedesátých let opustil Peter Kennard klasickou techniku malby a začal se věnovat novým formám, v nichž spojoval výtvarné umění s politikou tak, aby výsledek oslovoval co nejširší veřejnost. V mnohém navázal na antifašistickou tvorbu Johna Heartfielda z třicátých let. Shodou okolností jsme jednu Heartfieldovu fotomontáž mohli v letošním roce vidět na výstavě Oskar Kokoschka a Praha, kterou připravila Národní galerie v Praze.

Kennard se inspiroval i některými koncepty německého dramatika Bertolda Brechta. Naopak Kennardovy koláže a fotomontáže mají vliv na tvorbu některých současných britských výtvarníků, například na sochaře Marka Wallingera, laureáta prestižní Turner Prize z roku 2007, či na streetartového umělce Banksyho.

Výstava není rozdělena striktně chronologicky, ale tematicky. Proto začíná cyklem Vyznamenání, v němž Kennard využil britské a americké vojenské medaile, které různě interpretoval v kontextu s válkou v Iráku v roce 2003. Další část se věnuje tvorbě z konce šedesátých let, kdy ještě jako student výtvarné školy reagoval převážně formou plakátů na různé události roku 1968: na studentské nepokoje v Paříži i Pražské jaro a v neposlední řadě také na protesty proti válce ve Vietnamu. V dalším výstavním sálu najdeme dnes již proslulé fotomontáže ze sedmdesátých a osmdesátých let, především Vůz na seno se střelami s plochou dráhou letu a Válečnou hlavici. Ve čtvrté části expozice Kennard obnovil svůj projekt z roku 1994 nazvaný Čítárna. Zde jsou rovněž vystaveny koláže z cyklu Noviny. Vrcholem výstavy je pak poslední sál, který výtvarník připravil přímo pro Imperiální válečné muzeum a nazval jej Zasedací síň. Je to jakési autorské ohlédnutí za dosavadní tvorbou.

Peter Kennard se narodil 17. února 1949 v metropoli nad Temží. V londýnské čtvrti Hackney také dnes žije a pracuje. Výtvarné umění studoval na prestižních školách Slade School of Arts a Royal College of Art. V posledních letech se zúčastnil několika skupinových výstav, například Media Burn v Tate Modern či Rude Britannia v Tate Britain. V roce 2011 mu londýnská galerie Raven Row uspořádala samostatnou výstavu nazvanou At Earth. Uveďme, že právě tato galerie připravila o dva roky později velkou retrospektivní výstavy prací naší výtvarnice Běly Kolářové! Jeho díla jsou součástí sbírek mnoha britských galerií a muzeí, například Tate Gallery, Britského muzea, Imperiálního válečného muzea nebo Muzea Viktorie a Alberta.

Od roku 2002 také často spolupracuje s výtvarnicí Cat Phillipps, své společné práce uvádějí pod zkratkou „kennardphillipps“. Jejich nejznámějším dílem je fotomontáž z roku 2003, na níž je zachycen britský premiér Tony Blair, jak si pořizuje „selfie“ na pozadí hořících iráckých naftových polí… Tato fotomontáž však bohužel v současné expozici chybí.

Výstava Peter Kennard: Neoficiální válečný umělec je v londýnském Imperiálním válečném muzeu zdarma přístupná až do 30. května 2016.

Jaroslav Beránek

 

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha