PhDr. Ivan Fuksa

Vědecký pracovník a kurátor Vojenského historického ústavu Praha. Narozen 1988. Vystudoval bakalářský obor Dokumentace památek a následně navazující magisterský obor Stavební historie na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Na stejné fakultě úspěšně splnil rigorózní řízení a získal titul PhDr. V současné době studuje doktorské studium obor České dějiny. V letech 2014 až 2016 pracoval jako kurátor Sbírky Muzea dělnického hnutí v Národním muzeu. Od roku 2017 pracuje jako kurátor sbírkových fondů VHÚ Praha. Jeho specializací jsou vojenské dějiny 1. republiky a fortifikace na našem území do třicetileté války do současnosti. Spravuje sbírku Varia Mise a Historické fotografie.

 

Publikované knižní monografie

Fuksa, Ivan, Pevnost Terezín, Proti pruské rozpínavosti, Praha 2016.

Publikované odborné studie

Fuksa, Ivan, Opevnění náchodského údolí v letech 1936–1938, In: Svorník 13, Praha 2013.

Fuksa, Ivan, Srovnání předválečného opevnění u nás a ve světě, In: Svorník 13, Praha 2013.

Fuksa, Ivan, Předmostí pevnosti Terezín na pravém břehu Labe z roku 1813 a jeho osudy, In: Terezínské listy sv. 42, Praha 2014.

Fuksa, Ivan, Stručný stavební vývoj pevnosti Terezín v rozmezí let 1780-1888., In: Monumentorum custos, Ústí nad Labem 2014.

Fuksa, Ivan, Nerealizované projekty na modernizaci pevnosti Terezín v 19. století. In: Terezínské listy, Praha 2015

Fuksa, Ivan, Obecní váha – důležitý objekt pro obranu republiky v letech 1935 – 1938, In: Svorník 13, Praha 2015.

Fuksa, Ivan, Historie a současnost překážek v prostoru československého opevnění na Náchodsku, In: Monumenta vivent, Josefov 2015.

Fuksa, Ivan, Velké cvičení civilní protiletecké ochrany v prostoru Velké Prahy a Středních Čech v roce 1937, In: Středočeský sborník historický 42, Praha 2017.

 

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha