PhDr. Jana Bachová

Odborná knihovnice Knihovny VHÚ. Narozena 1981. Vystudovala obor Knihovnictví na Slezské univerzitě v Opavě a obor Informační studia a knihovnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2007 byla doktorandkou na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Na VHÚ je od roku 2004, nejprve jako externí zaměstnankyně na pozici katalogizátorky, od roku 2006 jako stálý zaměstnanec ve funkci odborné knihovnice.

V rámci své profese se zabývá jmennou katalogizací nový přírůstků, akvizicí, MVS a MMVS, dále pak administrativou v rámci elektronického tržiště a provádí referenční a rešeršní služby ve výpůjčním protokolu. Předmětem jejího zájmu jsou dějiny médií a obecná historie 20. stol. Je autorkou dvou odborných článků, několika drobných reportáží a recenzí

Kontakt: knihovna@vhu.cz

 

Publikační činnost:

 

BACHOVÁ, Jana. Rozhlas a březen 1939 : změny postavení českého rozhlasu po zřízení Protektorátu Čechy a Morava. In: Okupace, kolaborace, retribuce. Ivo Pejčoch, Jiří Plachý a kol. Praha : Ministerstvo obrany ČR – PIC MO, 2010. s. 24-31.

BACHOVÁ, Jana. Dějiny médií a jejich reflexe v současné historiografii. Časopis Národního muzea. Řada C, Literární historie, 2010, roč. 55, č. 3-4, s. 81-86. ISSN 0036-5351.

MUNZAR, Zdeněk, HOKYNEK, Michal, BACHOVÁ, Jana. Den otevřených dveří v knihovně Vojenského historického ústavu. Historie a vojenství, 2006, roč. LV, č. 2, s. 142-143.

BACHOVÁ, Jana. David Vaughan: Bitva o vlny. Rozhlas v mnichovské krizi. Radioservis, Praha 2008. 92 s. Historie a vojenství, 2008, roč. 57, č. 4, s. 148.

BACHOVÁ, Jana. Dům Anne Frank: muzeum s historií. Historie a vojenství, 2009, roč. 58, č. 1, s. 128.

BACHOVÁ, Jana. Mémorial du Souvenir: Muzeum evakuace od Dunkerque 1940. Historie a vojenství, 2009, roč. 58, č. 2, s. 118-120.

BACHOVÁ, Jana. Muzeum holandského odboje. Historie a vojenství, 2008, roč. 57, č. 4, s. 129.

BACHOVÁ, Jana. Eds. Michael Geyer – Sheila Fitzpatricková: Za obzor totalitarismu: srovnání stalinismu a nacismu. Academia, Praha 2012. 686 s. ISBN 978-80-200-2035-2. Historie a vojenství, 2012, roč. 61, č. 3, s. 146-147.

BACHOVÁ, Jana. Erik Eybl: Information. Propaganda. Kunst. Österreichisch-ungarische und französische Plakate des Ersten Weltrkrieg [...].Historie a vojenství, 2012, roč. 61, č. 2, s. 147-148.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha