PhDr. Jiří Plachý, PhD.

Vědecký pracovník Historicko-dokumentačního odboru VHÚ. Narozen 1975 v Praze. V letech 1989–1993 absolvoval středoškolská studia na Dvořákově gymnáziu v Kralupech nad Vltavou, v letech 1993–1999 vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor historie se specializací na dějiny východní a jihovýchodní Evropy. Od roku 2000 do roku 2007 pracoval jako historik v Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu v Praze. V letech 2004–2008 vystudoval obor veřejná správa na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni, od roku 2007 dosud je vědeckým pracovníkem historicko-dokumentačního odboru Vojenského historického ústavu v Praze. V letech 2009–2012 byl současně vedoucím Oddělení vědy na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde nadále působí jako vědecký pracovník. Roku 2013 v Historickém ústavu Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové úspěšně ukončil obhajobou disertační práce na téma „Perzekuce bývalých členů výsadkových skupin ze Západu po únoru 1948“ postgraduální doktorské studium (Ph.D.).

Specializuje se především na dějiny druhého zahraničního odboje a poúnorovou perzekuci jeho účastníků. Autor nebo spoluautor deseti knižních titulů a zhruba stovky článků a studií, uveřejněných v českých i zahraničních odborných periodikách. V letech 2012–2013 byl členem redakční rady časopisu Vojenství/Vojenstvo. V současné době je členem redakčních rad odborných periodik Historie a vojenství (VHÚ Praha), Vojennij sbornik (Státní univerzita Soči, Ruská federace) a Securitas Imperii (ÚSTR Praha). Od roku 2015 je členem českého výboru Mezinárodní komise pro vojenskou historii (International Commission of Military History).

Za knihu „Horší než doba války… Osudy československých parašutistů z Velké Británie v poúnorovém Československu“ obdržel v roce 2015 Literární cenu Jaroslava Golla. Ve stejném roce byl ministrem spravedlnosti jmenován soudním znalcem v oboru sociální vědy, odvětví politologie se specializací na protinacistický a protikomunistický odboj.

Kontakt: museum@army.cz

 

Monografie

 

Jiří PLACHÝ, Případ FRITZ (Válečný zločinec Max Rostock jako agent StB), ÚDV, Praha 2002, Sešity č. 5, 112 s.

Tomáš SEDLÁČEK – Jiří PLACHÝ, Vydržet! (Paměti generála Tomáše Sedláčka), AVIS, Praha 2008, 192 s.

Jiří PLACHÝ, Nástin personálních ztrát Československé armády v době od 21. května 1938 do 31. března 1939, PIC MO, Praha 2009, 168 s.

Ivo PEJČOCH – Jiří PLACHÝ, Okupace, kolaborace, retribuce. Praha 2010, 328 s., (kolektivní monografie).

Jiří PLACHÝ, Filozofové v battledressech, FF UK, Praha 2010, 129 s.

Jiří PLACHÝ, Kříže a hvězdy od Dunkerque, Svět křídel, Cheb 2011, 332 s.

Hugo VANÍČEK ; Jiří PLACHÝ (ed.), Duch a síla. Příspěvek k dějinám zahraničního odboje., Academia, Praha 2012, 320 s.

Jiří PLACHÝ – Ivo PEJČOCH, Masarykovy oprátky. Problematika trestu smrti v období první a druhé Československé republiky, Svět křídel, Cheb 2012, 208 s.

Jiří PLACHÝ – Ivo PEJČOCH, Zemřeli na Západě. Ztráty československé pozemní zahraniční armády v Polsku, Francii, na Středním východě a ve Velké Británii v letech 1939–1945, MO – OKP, Praha 2012, 300 s.

Jiří PLACHÝ, Horší než doba války… Osudy parašutistů v poúnorovém Československu

Svět křídel, Cheb 2014, ISBN – 978-80-87567-46-3, 372 s.

Pavla PLACHÁ – Jiří PLACHÝ (edd.), Neblahé dny. Deník viceadmirála Friedricha Frisia, velitele Pevnosti Dunkerque, MO – VHÚ, Praha 2014, ISBN – 978-80-7278-635-0

Vilém TOMAN ; Jiří PLACHÝ (ed.), Na západní straně. Osobní vzpomínky na dobu v odboji od roku 1940 do roku 1945. MO – VHÚ, Praha 2015, ISBN 978-80-7278-649-7, 116 s.

Jindřich MAREK – Ivo PEJČOCH – Jiří PLACHÝ – Tomáš JAKL, Padli na barikádách. Padlí a zemřelí ve dnech Pražského povstání 5.–9. května 1945, MO – VHÚ, Praha 2015, ISBN 978-80-7278-652-7, 392 s.

Jiří PLACHÝ – Daniel POVOLNÝ – Karel STRAKA, Historie a současnost Vojenské kanceláře prezidenta republiky. History and Contemporary of the Military Office of the President of the Czech Republic. MO – VHÚ, Praha 2015, ISBN 978-80-7278-661-9, 160 s.

Ivo PEJČOCH – Jiří PLACHÝ, Ženy na popravišti. Tresty smrti vykonané v Československu na ženách v rámci retribučního soudnictví v letech 1945–1948. Svět křídel, Cheb 2016, ISBN 978-80-87567-86-9, 212 s.

Jiří PLACHÝ – Ivo PEJČOCH, Velké kriminální případy. Academia, Praha 2016, ISBN 978-80-200-2554-8, 236 s.

Roztoky proti totalitě. Občané Roztok perzekvovaní komunistickým režimem po únoru 1948. Svět křídel, Cheb 2016, ISBN 978-80-87567-90-6, 96 s.

 

 

Edice pramenů

 

Jiří PLACHÝ a kol., Jmenný seznam příslušníků československé zahraniční armády na Západě, I. a II. část. OKP MO, Praha 2011, 522 s.

 

Inventáře

 

Kamil Henner – inventář osobního fondu, Archiv Akademie věd ČR, Praha 1995

Viktor Dvorský – inventář osobního fondu, Archiv Akademie věd ČR, Praha 1998

 

Studie a články

 

Komunistická moc v tažení proti katolické církvi

In: Za svobodu a demokracii III (Třetí /protikomunistický/ odboj). Hradec Králové 2002, s. 142-153.

Akce KNĚZ a ZAHRADNÍK (Dvojitý úspěch mělnické StB v boji s vnitřním nepřítelem)

In: Securitas Imperii 10, Praha 2003, s. 59-72.

Repatriace vojáků polské zahraniční armády na Západě do ČSR po roce 1945

In: Od rywalizacji do współpracy. Relacje polsko-czeskie w badaniach młodych historyków z Polski i Republiki Czeskiej. Wrocław 2003, s. 137-148.

Agent A-54 s StB

Sborník Archivu Ministerstva vnitra, 2/2004, Praha 2004, s. 281-292.

Některé aspekty vývoje právního řádu v Československu v letech 1948–1954

In: Československá justice v letech 1948–1953 v dokumentech, II. díl, Praha 2004, s. 13-29.

Příspěvek k životopisu zrádce Jaroslava Nachtmanna

Historie a vojenství, 1/2005, s. 75-79.

Perzekuce polských občanů v Československu po roce 1945

In: Slovanství ve středoevropském prostoru. Iluze, deziluze a realita (sborník). Praha 2005, s. 364-371; 390-391.

Zwischen Galizien, Wien und Prag – Prof. MUDr. Ivan Horbaczewski (1854–1942)

In: Wissenschaft in Exil. Die Tschechoslowakei als Kreuzweg 1918–1989, Praha 2004, s. 251-261.

Mezi Haličí, Vídní a Prahou – Prof. MUDr. Ivan Horbaczewski (1854-1942)

Slovanský přehled, 1/2005, roč. XCI, s. 147-152.

„Rozpracování“ duchovních litoměřické diecéze Státní bezpečností (podle personálního stavu k 1. 1. 1989)

In: Securitas Imperii 11, ÚDV, Praha 2005, str. 5-89, 405.

Biskup Trochta v hodině velké zkoušky

In: Securitas Imperii 11, ÚDV, Praha 2005, str. 129-134, 406.

Národnostní menšiny a cizinci v Roztokách počátkem 30. let 20. století

In: Středočeský vlastivědný sborník, č. 23, Středočeské muzeum, Roztoky 2005, s. 54-72.

Major René Černý – zapomenutá oběť

In: Securitas Imperii 12, ÚDV, Praha 2005, s. 209-226, 391-392.

Československo jako tranzitní země polské emigrace po roce 1945

In: Slovenská republika 1939–1945 očami mladých historikov IV. Banská Bystrica 2005, s. 464-469.

Otakar LIŠKA a kol., Tresty smrti vykonané v Československu v letech 1918-1989

ÚDV, Praha 2006, 2. opravené a rozšířené vydání, 296 s. (Editor a spoluautor 2. rozšířeného vydání. )

České země na sklonku války

In: Nacistická perzekuce obyvatel českých zemí, Praha 2006, s. 66-70.

Podivné životní osudy divizního generála Františka Bartoše a plukovníka Aloise Švece

Historie a vojenství, 2/2006, s. 77-91.

Strážkyně hranic

In: Securitas Imperii 13, Praha 2006, s. 76-84.

Problem lustracji w społeczeństwie czeskim po 1989 roku

In: Solidarnie ku wolności, Wroclaw 2006, s. 47-55.

Druhá česká oběť „schvalování“ atentátu na Hitlera z 20. července 1944

In: Sborník Archivu Ministerstva vnitra 4/2006, Praha 2006, s. 369-371.

Případ kpt. P. Josefa Pojara

In: Securitas Imperii 14, Praha 2007, s. 90-138.

Noc sv. Bartoloměje v Šonově u Broumova (srpen 1945)

In: Securitas Imperii 14, Praha 2007, s. 170-183.

„Mrzli jsme a Šverma kecal o VŘSR…“ (Reflexe vojenské porážky SNP v pamětech náčelníka štábu dělostřelectva 2. československé samostatné paradesantní brigády kpt. Tomáše Sedláčka)

In: Slovenská republika očami mladých historikov V, Banská Bystrica 2006, s. 63-68.

„Dějinné spravedlnosti učiněno zadost“ (Životní osudy pražského kata Františka Nenáhla)

Historie a vojenství, 3/2007, s. 87-97.

Die katholische Kirche in der Tschechoslowakei – das problematische Erbe der Jahre 1948-1989

In: Ost-West Europäische Perspektiven, 3/2007, s. 195-201.

Druhý život npor. Václava Kindla

Historie a vojenství, 4/2007, s. 89-94.

Jiří RAJLICH – Jiří PLACHÝ, Colloredo-Mansfeldové v druhé světové válce

Historie a vojenství, 1/2008, s. 149-151.

Případy mladoboleslavské hrdelní retribuce 1945–1947

In: Středočeský sborník historický, č. 30-34/2004-2007, Praha 2008, s. 154-176.

Brněnský odbojář Alois Zíma (1897–1942) Případ pedela Právnické fakulty Masarykovy university v Brně

In: Brno v minulosti a dnes, XXI, Brno 2008, s. 359-372.

Příběh muže, který nevstoupil do dějin – rotný Karel Svoboda (1912–1982)

Historie a vojenství, 2/2008, s. 81-91.

Konrád Henlein v čs. armádě

Historie a vojenství, 2/2008, s. 151.

Die Instrumentalisierung von NS-Kriegsverbrechern durch die tschechoslowakische Staatssicherheit nach 1945

In: Die Tschechoslowakei 1945/48 bis 1989. Leipzig 2008, s. 153-169.

Hrdelní procesy u pražského Divisního soudu v letech 1937–1938

Historica Pragensia, 2/2005, Praha 2008, s. 163-182.

Kapitán letectva Alfréd Löffler – biografický nástin

Vojenská história, 3/2008, s.125-131.

Hrdelní retribuce – absolutní vypořádání se s nacistickou totalitou?

In: Totalitarismus 4 (sborník Katedry antropologických a historických věd FF ZČU v Plzni), Mníšek pod Brdy 2008, s. 114-118.

Ivo PEJČOCH – Jiří PLACHÝ, Synové Emanuela Moravce

Historie a vojenství, 1/2009, s. 79-89.

K typologii lidských ztrát československé armády v letech 1938–1939

In: České, slovenské a československé dějiny 20. století, Ústí nad Orlicí 2008, s. 193-200.

Vojáci „špinavé války“ – Češi a Slováci jako příslušníci Cizinecké legie v bojích v Indočíně (1948–1954)

Historie a vojenství, 2/2009, s. 81-84.

„Náhlé soudy“ v čs.-maďarské válce v roce 1919

Historie a vojenství, 2/2009, s. 150-151.

Pavla PLACHÁ – Jiří PLACHÝ, Wulkowský kolaborant před Mimořádným lidovým soudem v Praze

Terezínské studie a dokumenty, Praha 2008, s. 46-60.

Pavla PLACHÁ – Jiří PLACHÝ, Der Wulkower Kollaborateur vor dem Ausserordentlichen Volksgericht in Prag

Theresienstädter Studien und Dokumente, Praha 2008, s. 48-63.

Tragédie rodiny Neuradovy

Středočeský vlastivědný sborník, 27, Roztoky 2009, s. 76-86.

Československé tankové výcvikové středisko ve Velké Británii

Historie a vojenství, 4/2009, s. 60-69.

Návrat nechtěných spojenců (Problém repatriace vojáků polské zahraniční armády na Západě do ČSR)

Východočeské listy historické 2009, 26, Hradec Králové 2010, s. 26-49.

Padlí a zemřelí vojáci čs. armády ze Slovenska (květen 1938 – březen 1939)

Pamäť národa, 1/2010, s. 34-44.

Československý podíl na spojenecké pomoci při výstavbě jugoslávských jednotek v letech 1944–1945 (Příspěvek k československo-jugoslávským vztahům)

Slovanský přehled, 1-2/2010, s. 161-167.

Případ komisaře Galla a židovští konfidenti pražského gestapa

In: Ivo PEJČOCH – Jiří PLACHÝ: Okupace, kolaborace, retribuce. Praha 2010, s. 128-133.

Voják Jan Opletal

Historie a vojenství, 1/2010, s. 151.

Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta a její studenti v polovině 50. let 20. století z pohledu Státní bezpečnosti

In: Martina Fiamová – Pavol Jakubčín (edd.): Prenasledovanie cirkví v komunistických štátoch strednej a východnej Európy. Bratislava 2010, s. 84-95.

Obraz nepřítele. Posádka pevnosti Dunkerque ve výpovědích německých zajatců

Historie a vojenství, 2/2010, s. 67-91.

Hroby vojáků padlých v letech 1938-1939 na území dnešní ČR a SR

Historie a vojenství, 3/2010, s. 44-51.

Hroby vojáků československé armády na území bývalé Podkarpatské Rusi

Historie a vojenství, 4/2010, s. 46-56.

Alfred Frenzel – Trojský kůň v Bundestagu.

Dějiny a současnost, mimořádné číslo 2010, s. 45-50.

Druhá aféra „Nepolapitelného Jana“

Securitas Imperii, 17, 2/2010, s. 46-59.

Tomáš JAKL – Jiří PLACHÝ – Ivan PROCHÁZKA: Padlí a zemřelí vojáci čs. zahraniční armády ve Francii v době od 26. září 1939 do 27. června 1940.

In: Gustav SVOBODA: 1. československá divize ve Francii (1939-1940). Praha 2010, s. 268-281.

Problematický vykonavatel jihočeské národní očisty

Hobby historie, 8, 2011, s. 42-45.

Průnik StB do struktur římskokatolické církve – Možnosti a limity historického poznání

Salve – revue pro teologii a duchovní život, 1/2011, s. 53-69.

Stalin u Dunkerque

Historie a vojenství, 2/2011, s. 140.

Tajné přepážky polského podzemí v Československu po roce 1945

Historie a vojenství, 3/2011, s. 65-68.

Československý Londýn

In: Martin KOVÁŘ a kol., Londýn – Kulturně-historický průvodce, Praha 2011, s. 56-73.

Průběh zářijové mobilizace v roce 1938 na Podkarpatské Rusi

Historie a vojenství, 4/2011, s. 24-28.

Michal STEHLÍK – Jiří PLACHÝ, Zničené kostely severních Čech 1945–1989. Katalog ke stejnojmenné výstavě.

„Andersowcy” w powojennej Czechosłowacji (1945–1948)

In: Bogusław Polak – Paweł Skubisz (ed.), „Politycznie obcy!”. Żołnierze Wojska Polskiego w zainteresowaniu komunistycznego aparatu represji i propagandy w latach 1944–1956. Szczecin 2011, s. 189-196.

Třetí republika a armáda generála Prchaly

In: Od svobody k nesvobodě 1945–1956. Praha 2011, s. 33-37.

Čekání na válku. Česká společnost a obrana státu ve 20. a 30. letech 20. století

Dějiny a současnost, 5/2012, s. 36-39.

K činnosti některých negativistických stran na Podkarpatské Rusi v roce 1938

Slovanský přehled, 1-2/2012, s. 117-136.

Josef Škvorecký (1924–2012) – nekrolog

Historie a vojenství, 2/2012, s. 140-141.

Smrt nadějného filosofa a sociologa – PhDr. Josef Doppler (1910–1944)

Pamäť národa, VIII, 1/2012, s. 80-87.

Tomáš Sedláček (1918–2012) – nekrolog

Historie a vojenství, 4/2012, s. 136-143.

Český důstojník v bojích za uhájení územní integrity ČSR v letech 1918–1919

Legionářský směr, 0/2012, s. 22-23.

„Zapomenutý“ voják, filozof a sociolog PhDr. Josef Doppler

Vojenské rozhledy, 1/2013, s. 187-193.

Tomáš SEDLÁČEK sen. – Jiří PLACHÝ (ed.), Vzpomínky na ruskou frontu v roce 1914–1915

Vojenství, 2/2013, s. 36-39.

„Wintonovy děti“ v zahraničním odboji

Historie a vojenství, 1/2013, s. 15-39.

Byli „Španěláci“ první?

Hobby historie, 19, 2013, s. 4-6.

Zajatci, kteří neexistovali

Extra VÁLKA – II. světová, 26. dubna 2013, s. 10-13.

Praha – Žatec a StB?

Paměť a dějiny, 1, 2013, s. 47-55.

Sousedská pomoc

Revue Válka – speciál, Osvobození 1945, s. 44-45.

Yankees ve středu Evropy

Revue Válka – speciál, Osvobození 1945, s. 63-65.

Ideolog ve službách ďábla – Jaroslav Procházka a „jeho“ 20. století

Vojenství, 3/2013, s. 32-35.

První padlí 2. světové války

Válka revue – speciál Mobilisace 1938, 2013, s. 81-85.

Senioři druhého odboje

Legionářský směr, 3/2013, s. 22-24.

Jak se Adina Mandlová stala poddanou britského krále

Hobby historie, 22, 2013, s. 38-39.

Případ soudce Eberharda Rölliga

Hobby historie, 23, 2013, s. 32-34.

Vzpurní interbrigadisté

II. světová, prosinec 2013, s. 36-39.

Křižníkový Cromwell

Revue Válka – speciál. Svět tanků. S. 96.

Osudné selhání čs. zpravodajské služby? K předpokladům zařazení rt. Karla Čurdy do speciálních operací.

Historie a vojenství, 4/2013, s. 60-70.

Vzpomínka na Kaye

Paměť a dějiny, 3/2013, s. 135.

Krvavá ikona jménem Dukla

Tajemství české minulosti, březen 2014, s. 46-50.

Jiří PLACHÝ – Jiří RAJLICH, Fähnrich Emil Poidinger a M.C.202 Folgore. Česko-německo-italská dezerce do Švédska.

Hobby historie, 25, 2014, s. 62-65.

Hnědá kukaččí vejce v Benešově baště

Extra VÁLKA – II. světová, 7. března 2014, s. 27-29.

Tobrucké krysy

Extra VÁLKA – II. světová, 21. března 2014, s. 37-39.

Vítané posily z okupované Evropy

Extra VÁLKA – II. světová, 21. března 2014, s. 46-49.

Z Vídně pro Londýn. Výsadková operace GUMMIT a odbojová skupina Curieu v rakouském a československém odboji.

Historie a vojenství, 1/2014, s. 35-48.

„Muži bez křídel“ – poválečné osudy příslušníků čs. výsadkových skupin ze Západu.

Legionářský směr, 1/2013, s. 16-19. (dodatečný zápis)

Evropská armáda pod československým velením

Extra VÁLKA – I. světová, 11. dubna 2014, s. 74-78.

Podivný odboj

Extra VÁLKA – II. světová, 25. dubna 2014, s. 47-49.

Jiří PLACHÝ – Ivo PEJČOCH, 70. výročí vylodění v Normandii a u Dunkerquu (výstavní katalog). Praha 2014, 48 s.

Mrtví z druhého břehu

Odraz (měsíčník Roztok a Žalova), č. 6, 2014, str. 12.

Milan KOPECKÝ – Jiří PLACHÝ, Odboj v číslech.

Extra VÁLKA – II. světová, 6. června 2014, s. 98.

Dvě cesty na šibenici. Životní osudy příslušníků pražského Gestapa Wilhelma Wollnera a Friedricha Dennerta

Paměť a dějiny, 2, 2014, s. 89-99.

Proč nepadla Pevnost Dunkerque?

Extra VÁLKA – Zbraně, 7, 10. října 2014, s. 44-46.

Jiří PLACHÝ – Ivo PEJČOCH – Prokop TOMEK, Občané Podkarpatské Rusi v boji za svobodu Československa (výstavní katalog).

Praha 2014, s. 12.

Jiří PLACHÝ – Ivo PEJČOCH – Prokop TOMEK, Громадяни Підкарпатської Руси у боях за свободу Чехословаччини (1938 – 1945). Praha 2014, s. 12.

Problematický spojenec. Československo-jugoslávské exilové vztahy v letech 1941–1945.

Hobby historie, 28, 2014, s. 26-27.

Od pololegálního spolku k protičeskému povstání. Několik poznámek k založení a existenci „Karpatské Siče“ v letech 1938–1939.

Historie a vojenství, 4/2014, s. 40-47.

Pravoslav Kubišta – dopisy z Normandie

Historie a vojenství, 4/2014, s. 48-54.

Záhadné zmizení Leona Norbona

Hobby historie, 15, 2012, s. 34-36.

Co s „Podkarpatskou Ukrajinou“? Přednáška ministra Huberta Ripky v Podkarpatském klubu v Londýně dne 20. října 1944

Podkarpatská Rus, 4/2014, s. 7-8.

Hrdinové proti nacistům. Čs. výsadkové operace z Velké Británie 1941–1945

Revue Válka, 3, 2015, s. 6-13.

Kdo bude stát v čele?

Extra VÁLKA – II. světová, 6. března 2015, s. 20-21.

České kolonie na Madagaskaru a léčivé konopí. Profesor Jan Kabelík ve druhém zahraničním odboji

Brno v minulosti a dnes, roč. XXVII, 2014, s. 209-230.

Nenávidění synové nenáviděného otce

Extra VÁLKA – II. světová, 24. dubna 2015, s. 31-33.

Za službu vlasti se neděkuje…

Revue Válka, 6, 2015, s. 25-29.

Smrt nadějného filozofa a sociologa – PhDr. Josef Doppler (1910–1944)

In: Roman GRONSKÝ, Byl jsem u toho, a nežil jsem zbytečně. Olomouc 2015, s. 95-102.

(Přetištěno z Pamäti národa.)

Rakouští občané v československých jednotkách na západní frontě 1939–1945, I. část.

Historie a vojenství, 2/2015, s. 39-50.

Zpráva pplk. Antonína Zemana – Barovského o událostech na Podkarpatské Rusi v březnu 1939

Securitas Imperii, 1/2015, 26, s. 170-190.

Za ostnatým drátem. Osudy německých zajatců.

Revue VÁLKA – speciál, 7. srpna 2015, s. 90-91.

Zápas o exilový odboj

Extra VÁLKA – II. světová, 25. září 2015, s. 15-17.

Jiří PLACHÝ, Obyvatelé Podkarpatské Rusi v československém zahraničním odboji na Západě (1939–1945).

In: Pidkarpatska Rus v roki Drugoj svitovoj vijni. Materiali mižnarodnoj naukovoj konferenciji 16 – 17 žotvnja 2014 roku. Užgorod 2015, s. 151-160.

Jiří RAJLICH – Jiří PLACHÝ, Devadesátý čs. účastník Bitvy o Británii

Hobby historie, 32, 2015, s. 4-13.

Padlý obránce Podkarpatské Rusi

Lidové noviny, 15. ledna 2016, s. 20.

Uranová velmoc východního bloku

Revue VÁLKA – speciál, 5. 2. 2016, s. 62-63.

Jiří PLACHÝ, Připraveni k boji. Výsadková skupina WOLFRAM.

Městská část Brno-Líšeň – KVH „Pětačtyřicítka“ Brno, Brno 2015, 20 s.

Nejstarší český voják na Západě

Lidové noviny, 12. února 2016, s. 20.

Tanky u Dunkerque

Hobby historie, 33, 1/2016, s. 10-13.

Smutný návrat. K problému repatriace ostatků padlých a zemřelých příslušníků čs. zahraniční armády ve Velké Británii po válce do vlasti.

Historie a vojenství, 1/2016, s. 50-53.

Jiří PLACHÝ – Pavla PLACHÁ (edd.), Bojiště jednotek čs. zahraniční armády v hlášeních Vrchního velení Wehrmachtu

Historie a vojenství, 1/2016, s. 86-98.

Hugo Vaníček – jezuita v první linii

Lidové noviny, 15. dubna 2016, s. 20.

Nevděčná vlast

Extra VÁLKA – II. světová, 20. května 2016, s. 44-46.

Nechtěli čekat na smrt

Extra VÁLKA – Vojska, 27. května 2016, s. 16-18.

První Čech na plážích Normandie

Lidové noviny, 10. června 2016, s. 20.

Jiří PLACHÝ – Pavla PLACHÁ, Jindřich Opavský – zrádce z Bělehradu. Vyzrazení tzv. balkánské cesty nacistickým bezpečnostním složkám v říjnu 1939.

Historie a vojenství, 2/2016, s. 87-97.

„Wintonovo dítě“ v bombardéru

Lidové noviny, 17. června 2016, s. 22.

Karel Schwarz a další – roztočtí občané v boji proti totalitě

Měsíčník Roztok a Žalova Odraz, 6/2016, s. 13-14.

163) Mizerovská + Pojar

Muž z operace Locksmith

Lidové noviny, 8. července 2016, s. 22.

Naše služba jako úředníků gestapa nebyla lehká. Kurt Max Walter Richter. Nacistický válečný zločinec, jehož zachránil Antonín Zápotocký.

Paměť a dějiny, 2, 2016, s. 89-100.

Květnové povstání v Roztokách. Exhumace hromadného hrobu popravených Němců a kolaborantů.

Paměť a dějiny, 2, 2016, s. 119-121.

 

 

 

 

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha