Pietní akt v Resslově ulici uctil památku parašutistů

V neděli 18. června dopoledne se v pražské Resslově ulici u chrámu svatého Cyrila a Metoděje konal pietní akt, který připomněl hrdinství československých parašutistů, jenž zde před 75 lety bojovali proti nacistické přesile. Události se zúčastnili významní představitelé státu v čele s premiérem Bohuslavem Sobotkou i ministrem obrany Martinem Stropnickým.

 

Stovky diváků se sešly 18. června v Resslově ulici před pravoslavným chrámem svatého Cyrila a Metoděje, aby měli možnost účastnit se vzpomínky na sedm československých vojáků – parašutistů, kteří zde po atentátu na Reinharda Heydricha 27. května 1942 našli své poslední útočiště. Dne 18. června 1942, po zradě parašutisty Karla Čurdy, obklopili nacisté chrám a začal boj hrstky vojáků proti osmisetčlenné přesile. Tři parašutisté padli nebo byli smrtelně zraněni při boji v kostele, zbylí čtyři se ukryli v kryptě pod budovou, kde posléze zemřeli.

Dlouhá řada věnců, které 18. června 2017 položili u desky připomínající boj zástupci nejrůznějších státních institucí, organizací či spolků, svědčí o tom, že tato událost je jednou z klíčových v paměti našeho národa a má i po 75 letech svůj zásadní společenský a dějinný význam.

Na závěr první části pietního aktu zazněly také česká a slovenská hymna. Účastníci se poté přesunuli do chrámu svatého Cyrila a Metoděje, kde se konala bohoslužba. Duchovní správce chrámu a představitel české pravoslavné církve Václav Ježek následně promluvil o významu oběti a hrdinství v lidském životě.

Závěr celého pietního aktu se odehrál přímo v kryptě kostela, posledním útočišti československých vojáků. Krypta, která je od letošního roku ve správě Vojenského historického ústavu Praha, byla zcela zaplněna, věnce zde položili ministr obrany Martin Stropnický a náčelník Generálního štábu Armády České republiky, armádní generál Josef Bečvář.

Velitel 4. brigády rychlého nasazení plk. Roman Náhončík v projevu krátce připomněl důležitost tradice československých jednotek bojujících za svobodu: “My, příslušníci 4.brigády rychlého nasazení, která má čestný název Obrany národa, si hluboce vážíme odkazu nadporučíka Adolfa Opálky, podporučíka Josefa Valčíka, rotmistrů Jana Kubiše a Josefa Gabčíka, rotného Jaroslava Švarce , četaře aspiranta Josefa Bublíka a četaře Jana Hrubého. Hrdinství československých parašutistů i jejich spolupracovníků z řad domácího odboje a pravoslavné církve mělo smysl a navždy zůstane v paměti našeho národa. Jejich odhodlání, odvaha a obětavost nás, vojáky zavazuje.” Plukovník Náhončík zmínil také fakt, že krypta je nyní díky úsilí ministerstva obrany v důstojné správě.

 

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha