Plakáty z občanské války ve Španělsku

Každý válečný konflikt v minulosti vždy provázela neodmyslitelně propagandistická tvorba, fungující na všech bojujících stranách. Jedním z takových prostředků jsou plakáty jako forma rychlého a účinného sdělení, které reaguje na aktuální dění nebo situaci. Jako připomínku letošního 80. výročí vypuknutí španělské občanské války vám přinášíme ukázku plakátů z této doby.

 

Prezentovaný výběr válečných plakátů pochází ze sbírky Vojenského historického ústavu Praha. Jejich původ není znám, avšak je pravděpodobné, že pocházejí z pozůstalosti některého z účastníků mezinárodních brigád. Většina z nich byla vydána za občanské války ve Španělsku v letech 1936–1937 vládními levicovými a republikánskými proudy (Junta delegada de defensa de Madrid – rada pro obranu Madridu) nebo komunistickými organizacemi Mezinárodního Červeného Kříže (Socorro Rojo Internacional).

Společným jmenovatelem těchto plakátů, jejichž originálními předlohami byly kolorované litografie, je výrazná figurální kompozice. Mohutné, zaoblené tvary postav vojáků i trpících civilistů v duchu sociálního realismu připomínají figurální monumentalitu španělského rodáka Diega Rivery. Texty jsou krátké, avšak výstižné (Vpřed soudruzi!, Toto je fašismus!). Autoři plakátů nepoužili nevybíravých prostředků jako typických znaků karikatury. Použité výtvarné prostředky jsou spíše adorací národního hrdinství a statečnosti.

Ilona Krbcová

 

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha