Podepsaná vlajka se znakem 9. jednotky PRT Logar

Jeden z hlavních symbolů České republiky, který doprovází příslušníky AČR do zahraničních operací, je státní vlajka.  Vedle ní se na místech působení příslušníků AČR objevuje i vlajka se symbolem daného úkolového uskupení, v rámci něhož vojáci sloužili. V tomto případě se jedná o vlajku 9. provinčního rekonstrukčního týmu (PRT).

Provinční rekonstrukční tým byl umístěn na americké základně FOB Shank v afghánské provincii Lógar. Mise působila v Afghánistánu od března 2008 do července 2013 a celkem se jí zúčastnilo 11 rotací. Jednotku tvořilo většinou 10 až 12 civilních odborníků a 200 až 300 příslušníků AČR. Hlavním cílem českého PRT bylo položení základů pro udržitelný politicko-ekonomický rozvoj v provincii, asistence provinční vládě v napojení na centrální vládu a zahájení transformačního procesu PRT směrem k předávání zodpovědnosti afghánským partnerům.

Jádro 9. jednotky PRT Lógar pod velením zástupce velitele 4. brigády rychlého nasazení plukovníka Antonína Gensera tvořili příslušníci 42. mechanizovaného praporu „Svatováclavského“ z Tábora, který náleží do sestavy žatecké 4. brigády rychlého nasazení. Jednotku o celkovém počtu 293 vojáků, z nichž bylo 10 žen, doplnili specialisté z 21 dalších vojenských útvarů a zařízení AČR. Jednotka působila v Afghánistánu od února do srpna 2012.

Vlajka je vyrobena s bílého plátna a má tvar obdélníku. Na vlajce je natisknut znak PRT Logar s textem. Znak PRT Logar tvoří zelený, bíle (stříbrně) konturovaný lipový list položený na červeném kruhovém štítě s černým lemem. Červený štít je od černého lemu oddělen žlutou (zlatou) nití. Černý lem nese žlutý (zlatý) nápis „PRT LOGAR“ latinskými kapitálkami. Ve spodní části lemu je v jazycích Paštú a Dárí nápis „REKONSTRUKCE LOGARU“. Pod znakem je nápis „9. jednotka PRT LOGAR“. Ve znaku Prt Logar najdeme symboliku vztahující se k České republice, kdy zelený lipový list odkazuje na lípu, český národní strom. Celou plochu vlajky pokrývají podpisy účastníků mise.

Vlajka se znakem 9. jednotky PRT Logar s podpisy příslušníků se do podsbírky Varia – Mise Vojenského historického ústavu Praha dostala v roce 2013.

 

Ivan Fuksa

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha