Podepsáno memorandum o spolupráci s městem Plzeň

Vojenský historický ústav Praha bude úžeji spolupracovat s městem Plzeň. Memorandum o spolupráci podepsali ředitel Vojenského historického ústavem Praha plukovník Aleš Knížek a primátor statutárního města Plzeň Martin Zrzavecký 21. dubna 2017 v prostorách historické budovy plzeňské radnice.

Vojenský historický ústav Praha dlouhodobě spolupracuje s řadou plzeňských institucí. V expozici Patton Memorial Pilsen jsou k vidění ruční zbraně z období 2. světové války zapůjčené ze sbírek VHÚ. Stejně tak jako americký tank Sherman, který se nachází v areálu plzeňské ZOO.

V roce 2015 mohli návštěvníci Slavností svobody díky VHÚ poprvé vidět americký stíhač tanků M 36 Jackson. Letošní oslavy osvobození Plzně americkou armádou obohatí vedle Jacksona také druhoválečný americký lehký tank M3 Stuart, který obohatil naši sbírku koncem loňského roku. VHÚ také spolupracuje s plzeňskou Techmánií, kam zapůjčil několik exponátů.

Nově podepsané memorandum vytváří rámec dlouhodobé spolupráce mezi oběma stranami s cílem zkvalitnění a posílení historického povědomí regionu Plzeň, a to zejména v kontextu let 1914 – 1945.

VHÚ Praha a město Plzeň se zavazují k vzájemné součinnosti v těchto oblastech:

- Slavnosti svobody (oslavy osvobození Plzně americkou armádou)

- Oslavy vzniku samostatného Československa

- Vědecká činnost

- Edukační a osvětová činnost při pátrání po osudech československých frontových vojáků, kteří za Československo bojovali během 2. světové války

- Marketing a PR

Jindřich Plescher

 

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha