Představujeme: Musée Royal de l’Armée et d’Histoire Militaire

V Belgii představuje nejvýznamnější vojenskou muzejní instituci Musée Royal de l’Armée et d’Histoire Militaire, nacházející se v Bruselu. Muzeum ozbrojených sil a vojenských dějin je umístěno v rozsáhlých prostorech historických budov v Jubilejním parku. Stavba s prosklenou halou, navazující na zdejší triumfální oblouk, který parku dominuje, byla navržena architektem Gédéonem Bordieau roku 1875.

 

Když byla po dlouhých letech stavba dokončena, nabídla návštěvníkům roku 1910 výstavu vojenské techniky, zorganizovanou v rámci jubilejní výstavy u příležitosti vzniku nezávislého Belgického království. Skutečné královské vojenské muzeum však zde oficiálně vzniklo 28. června 1923. Jeho sbírky se postupně rozšiřovaly; roku 1980 byla otevřena sekce obrněné techniky a v roce 1996 námořní oddělení.

Exponáty jsou rozděleny podle chronologického i tematického klíče. Při vstupu se nacházejí sály s rozsáhlou sbírkou středověkých zbraní i brnění, v řadě případů jde o skutečné skvosty rukodělné výroby. V horním patře najdeme expozici předmětů a zbraní z období napoleonských válek; návštěvník může také vystoupit na plošiny, nacházející se nad triumfálním obloukem. Zde se otevírá téměř letecký pohled na většinu Bruselu, na horizontu se leskne konstrukce slavného Atomia.

Další sály jsou věnovány zejména vojenství v období devatenáctého století a první světové války. Zde je třeba vyzdvihnout rozsáhlou sbírku pušek a ručních zbraní i další artefakty. Problematické období druhé světové války ale podle mého názoru kurátoři poněkud obešli.

Pozoruhodná je však především rozsáhlá letecká sbírka, představující stroje od období prvních amatérských pokusů, přes obě světové války až po letouny používané i v současné době. Na galerii, obepínající ohromnou prosklenou halu, najdeme stroje z počátku letectví i z let první světové války. V hale samotné jsou pak postaveny nebo i umístěny na pylonech a závěsech typy z pozdějších období.

Z druhoválečných si zaslouží zmínit bombardér Bristol Blenheim, stíhací letouny Supermarine Spitfire a Hawker Hurricane nebo lehký (a nepříliš úspěšný) bombardér Fairey Battle. Z pozdějších letounů uvidíme v expozici většinu zásadních typů, které provozovalo belgické královské letectvo. Bojové stroje zastupují Supermarine Spitfire Mk. XIVe, Dassault Ouragan, Gloster Meteor ve dvou verzích, F-84 Thuderjet a další stroje až po F-16 Fighting Falcon.

Z mnoha další strojů zaslouží připomenout zejména rozměrný transportní Noratlas s nepříliš obvyklou dvoutrupou koncepcí. Velkou zajímavostí je cvičný Jakovlev Jak-11 s československými výsostnými znaky; techniku někdejší Varšavské smlouvy připomíná i bitevní vrtulník Mil Mi-24.

Expozice věnovaná námořní válce obsahuje z prostorových důvodů menší exponáty, jakými jsou miny nebo palubní kanony či různá technická zařízení. Z děl stojí za připomenutí legendární Bofors ráže 40 milimetrů, jedna ze zbraní, která pomohla Spojencům vyhrát druhou světovou válku. Na nádvoří muzea se nacházejí největší exponáty v podobě dvou námořních hlídkových člunů, v době mé návštěvy byla bohužel tato část sbírek pro návštěvníky uzavřena.

Ze sbírek tankové techniky jsou bezesporu nejcennějšími stroje, pocházející z období první světové války, těžký tank Mark IV, střední Mk. IA Whippet a lehký Renault FT. Do tohoto období patří rovněž belgický obrněný automobil Minerva. Z let druhé světové války muzeum předvádí obrněný automobil Daimler a lehký tank M24 Chafee. Novodobou techniku představují obrněnce, sloužící v belgických ozbrojených silách, jež jsou vystaveny na nádvoří pod širým nebem. Návštěvník zde uvidí tanky M46 Patton, Leopard 1 či lehký M41 Walker Bulldog, obrněné transportéry zastupuje M113 a další stroje.

V jinak dobře uspořádané expozici je značně zarážející umístění vzácného exponátu belgického stíhače tanků CATI, přestavěné po druhé světové válce z britského obrněného transportéru Loyd a vyzbrojeného kanónem ráže 90 milimetrů. Unikátní vozidlo, navíc pocházející z aktivit domácího belgického zbrojního průmyslu, stojí na okraji letecké haly, obestavěno nepotřebným starým nábytkem a z přední strany tvoří pozoruhodné dioráma s dvěma obřími plastovými popelnicemi modré barvy!

Muzeum se nachází v Jubilejním parku nedaleko stanice metra Schuman. Ty, kdo v něm nikdy nebyli, upozorňuji, aby nejdříve prošli pod stavbou triumfálního oblouku a teprve potom zahnuli doleva ke vchodu do expozice. V rozsáhlém komplexu staveb lze totiž snadno zamířit k jiným vchodům, které patří vojenskému archivu a uměleckému muzeu.

Ivo Pejčoch

 

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha