Prezident Miloš Zeman zahájil závěrečnou část výstavy Doteky státnosti věnovanou našim prezidentům

Za účastni prezidenta republiky Miloše Zemana byla zahájena poslední výměna části exponátů výstavy Založeno 1918 – Doteky státnosti, která je umístěna v Jízdárně Pražského hradu. Tato část expozice je nyní, v měsíci říjnu, kdy si připomeneme sté výročí založení Československé republiky, symbolicky věnována především slibům prezidentů a prezidentským volbám.

 

Prezident republiky Miloš Zeman navštívil v pátek 5. října výstavu Založeno 1918 - Doteky státnosti v Jízdárně Pražského hradu, a to při příležitosti otevření závěrečné obměny některých exponátů. Na řadu nyní přicházejí dokumenty a artefakty, které jsou spojeny s osobnostmi prezidentů Československa a České republiky. Prezidentův kancléř Vratislav Mynář při této příležitosti vyzdvihl význam výstavy Doteky státnosti, která je největším výstavním příspěvkem při příležitosti 100. výročí založení republiky a jejíž realizaci připravil Vojenský historický ústav Praha.

Miloš Zeman rovněž předal osobně řediteli VHÚ Aleši Knížkovi neobvyklou fotografii – na ní je zobrazen prezident Tomáš Garrigue Masaryk při svém příjezdu do Ústí nad Orlicí, přičemž na nádraží vítá tehdejšího prezidenta dědeček současného prezidenta Miloše Zemana. Dědeček Miloše Zemana v té době působil na nádraží v Ústí nad Orlicí jako přednosta.

Mezi nyní vystavené unikátní předměty, které budou v Jízdárně Pražského hradu k vidění až do konce října, patří například slavnostní provedení Ústavní listiny Československé republiky z roku 1932, do nějž svým podpisem postupně stvrdili prezidentský slib T. G. Masaryk, Edvard Beneš a Emil Hácha.

Dále je možné prohlédnout si originály volebních lístků z voleb prezidentů Československé a České republiky v letech 1920 až 1993, prezidentské sliby Ludvíka Svobody, Gustáva Husáka, Václava Havla, Václava Klause či Miloše Zemana.

Mimořádným historickým dokumentem je i abdikace Gustáva Husáka z 10. prosince 1989 a následující prezidentský slib Václava Havla z 29. prosince, skládaný – zcela v duchu slavné věty „to jsou ale paradoxy“ – ještě na komunistickou ústavu.

Rovněž výjimečně vystaveným dokumentem je i telegram Alberta Einsteina Klementu Gottwaldovi se žádostí o milost pro Miladu Horákovou a její poslanecký průkaz.

 

V průběhu sta let existence Československé a České republiky se na Pražském hradě vystřídalo celkem jedenáct prezidentů. Meziválečné Československo zažilo šestery prezidentské volby, po nichž do funkce nastoupili Tomáš Garrigue Masaryk (1918-1935), Edvard Beneš (1935–1938) a Emil Hácha (1938-1945).

V poválečném Československu proběhlo celkem dvacet prezidentských voleb, po nichž se stal prezidentem opět Edvard Beneš (1945-1948) a dále Klement Gottwald 1948-1953), Antonín Zápotocký (1953–1957), Antonín Novotný (1957-1968), Ludvík Svoboda (1968-1975), Gustáv Husák (1975-1989) a Václav Havel (1989-1992).

Česká republika zažila až dodnes šestery prezidentské volby, po nichž usedli do prezidentského křesla Václav Havel (1993-2003), Václav Klaus (2003-2013) a Miloš Zeman (2013 až dosud).

Volby probíhaly trojím způsobem. Aklamací, tj. jednohlasnou demonstrativní volbou, a tajnou volbou, při níž byly odevzdávány lístky se jménem voleného kandidáta. V obou těchto případech volil prezidenty Československé i České republiky nepřímo parlament.

V roce 2003 se po velmi komplikované třikrát opakované volbě objevily první vážné úvahy o změně volebního systému. K tomu došlo až v roce 2013, kdy byla zavedena přímá volba prezidenta, při níž volí všichni občané disponující volebním právem.

Již první volba prezidenta proběhla 14. listopadu 1918 jednohlasně aklamací. Všechny další volby byly tajné. To se změnilo až 14. června 1948, kdy byl Klement Gottwald zvolen veřejnou aklamací všech poslanců. Tato praxe pak pokračovala až do roku 1964, kdy byl jako poslední aklamací volený prezident zvolen Antonín Novotný. Od volby Ludvíka Svobody v březnu 1968 probíhaly volby opět jako tajné s jedinou výjimkou, kdy byl 29. prosince 1989 aklamací zvolen Václav Havel. Změna tohoto systém přišla až s přímou volbou prezidenta zavedenou v roce 2013.

 

Výstavu Založeno 1918 - Doteky státnosti pořádá Vojenský historický ústav Praha ve spolupráci se Správou Pražského hradu, Kanceláří prezidenta republiky, Archivem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Vojenským ústředním archivem, Národním muzeem a Poštovním muzeem.

Výstava je v Jízdárně Pražského hradu k vidění do 31. října 2018 a vstup je nyní až do konce měsíce ZDARMA.

 

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha