Přijďte do kina a zažijte dějiny 20. století

Přijďte na speciální projekce filmů MASARYK a ANTHROPOID, jejichž součástí je i vzdělávací program. Program je určen především žákům základních a studentům středních škol. Projekce se konají v pražském kině Lucerna 19., 20. a 26. dubna a ve dnech 3., 17. a 24. května.

 

Vojenský historický ústav Praha, Národní muzeum – Historické muzeum, pražské kino Lucerna a společnost BIOSCOP připravili na duben a květen 2017 mimořádné projekce filmů MASARYK a ANTHROPOID, po nichž bude vždy následovat debata s odborníky na téma českých dějin 20. století. Lze zároveň využít doprovodné vzdělávací programy v Národním muzeu a Vojenském historickém ústavu Praha.

 

Filmová projekce MASARYK (r.: Julius Ševčík, ČR/SR, 2016, 113 min)

 

Středa 19. 4. 2017 v 11.45 hod.

Čtvrtek 20. 4. 2017 v 11.45 hod.

Středa 26. 4. 2017 v 9.00 hod.

 

Po skončení filmu následuje krátká beseda s historikem Pavlem Kosatíkem a scénaristou Petrem Kolečkem nebo historikem Karlem Strakou.

 

 

Filmová projekce ANTHROPOID (r.: Sean Ellis, GB/ČR/Francie, 2016, 121 min)

 

Středa 3. 5. 2017, 9:00

Středa 17. 5. 2017, 9:00

Středa 24. 5. 2017, 9:00

 

Po skončení filmu následuje krátká beseda s historikem Zdeňkem Špitálníkem, který byl odborným poradcem filmu.

 

Na projekci filmů i účast na doprovodném vzdělávacím programu je nutné se objednat. Kontakt: Pavlína Honzíková, pavlina_honzikova@nm.cz, 224 497 327, 725 773 909

Vstupy do kina: cena 110 Kč / žák na film MASARYK a 100 Kč / žák na film ANTHROPOID. Vstupenka zahrnuje vstup do kina Lucerna a doprovodný vzdělávací program. Pedagogický doprovod zdarma. Vstupenku je nutné si zakoupit před představením v kině Lucerna. Po jejím předložení a objednávce se můžete zúčastnit doprovodného vzdělávacího programu.

Vyhrazujeme si právo zrušit filmovou projekci při nenaplnění kapacity.

 

 

 

Doprovodný vzdělávací program MASARYK:

 

1. Národní památník na Vítkově

Žáci se seznámí s částí expozice Křižovatky české a československé státnosti věnované událostem roku 1938. Za pozornost stojí kopie mnichovské dohody. Krátkodobá výstava žáky blíže seznámí s vyhlášením mobilizace v roce 1938 a životem v Protektorátu Čechy a Morava. Žáci mohou shlédnout film o životě a pohřbu Jana Masaryka.

Adresa: U Památníku 1900, Praha 3 – Žižkov, 135 00

 

2. Vojenský historický ústav – Armádní muzeum Žižkov

V ulicích Protektorátu Böhmen und Mähren

Výstava přibližuje život v protektorátu v letech 1939-1945 a chronologicky sleduje, jakým způsobem se projevovala nacistická moc a jak zasáhla do života prakticky každého obyvatele země. Zvláštní pozornost je věnována několika hrdinům odboje, jejichž životní osudy jsou ukázány prostřednictvím iluze vězeňských cel. Dalšími klíčovými tématy jsou například zbrojní výroba v protektorátu, perzekuce civilního obyvatelstva, ale také všední život a zábava.

Expozice Druhá světová válka

Expozice ukazuje průběh druhé světové války na všech bojištích Evropy s důrazem na český prostor. Jsou zde vystaveny autentické osobní zbraně, uniformy, ale také artefakty spojené s atentátem na Reinharda Heydricha a další předměty. Významnou složkou expozice je i téma masového vraždění židovského obyvatelstva. Prostřednictvím zmenšených modelů je zde představena i velká válečná technika: tanky, letadla, lodě atd.

 Adresa: U Památníku 2, Praha 3 – Žižkov, 135 00

 

Doprovodný vzdělávací program ANTHROPOID:

 

1. Národní památník na Vítkově

Žáci se seznámí s částí expozice Křižovatky české a československé státnosti věnované atentátu na Reinharda Heydricha. K nejcennějším vystaveným předmětům patří vysílačka Libuše, jejíž odhalení vedlo k vypálení obce Ležáky a osobní věci parašutistů. Krátkodobá výstava žáky blíže seznámí s vyhlášením mobilizace v roce 1938 a životem v Protektorátu Čechy a Morava.

Členové Československé obce legionářské předvedou ukázku stejnokrojů a vybavení, se kterým se českoslovenští parašutisté připravovali na plnění speciálních úkolů v okupované vlasti, i ukázku operačního vybavení, ve kterém byli parašutisté vysazováni do Protektorátu Čechy a Morava. Mezi vystavenými předměty, originály i jedinečnými replikami, bude padák, seskoková kombinéza i samopal a granát, které byly použity během atentátu na Reinharda Heydricha. Členové ČsOL seznámí návštěvníky s praktickým užíváním vybavení a uvedou na pravou míru některé obvyklé omyly a nepřesnosti, kterých se nevyvaroval ani nový film Anthropoid.

Adresa: U Památníku 1900, Praha 3 – Žižkov, 130 00

 

2. Národní památník hrdinů heydrichiády

Návštěvníci mají jedinečnou příležitost prohlédnout si kryptu chrámu sv. Cyrila a Metoděje – autentické místo posledního boje sedmi československých parašutistů, kteří se v kryptě ukrývali po atentátu na Reinharda Heydricha. Součástí prohlídky je také návštěva chrámu sv. Cyrila a Metoděje a expozice mapující působení výsadku Anthropoid.

Adresa: Resslova 9a, Praha 2, 120 00

 

3. Vojenský historický ústav – Armádní muzeum Žižkov

V ulicích Protektorátu Böhmen und Mähren

Výstava přibližuje život v protektorátu v letech 1939-1945 a chronologicky sleduje, jakým způsobem se projevovala nacistická moc a jak zasáhla do života prakticky každého obyvatele země. Zvláštní pozornost je věnována několika hrdinům odboje, jejichž životní osudy jsou ukázány prostřednictvím iluze vězeňských cel. Dalšími klíčovými tématy jsou například zbrojní výroba v protektorátu, perzekuce civilního obyvatelstva, ale také všední život a zábava.

Expozice Druhá světová válka

Expozice ukazuje průběh druhé světové války na všech bojištích Evropy s důrazem na český prostor. Jsou zde vystaveny autentické osobní zbraně, uniformy, ale také artefakty spojené s atentátem na Reinharda Heydricha a další předměty. Významnou složkou expozice je i téma masového vraždění židovského obyvatelstva. Prostřednictvím zmenšených modelů je zde představena i velká válečná technika: tanky, letadla, lodě atd.

Adresa: U Památníku 2, Praha 3 – Žižkov, 135 00

 

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha