VHÚ má zapůjčený první tank československé armády, Renault FT-17

U příležitosti oslav 100. výročí vzniku republiky byl do Vojenského historického ústavu Praha zapůjčen z francouzského muzea v Saumuru tank Renault FT-17, tedy typ, který byl prvním tankem ve výzbroji československé armády po roce 1918. Zároveň se jedná o historicky první bojově nasazený tank s řidičským prostorem v přední a motorovým prostorem v zadní části korby a s výzbrojí umístěnou v plně otočené věži. Tato koncepce se stala základem pro další vývoj tanků. Tank bude v České republice tři měsíce a představí se také 27. a 28. října v Praze na Letné, kde bude vystavena vojenská technika současnosti i minulosti.

 

Po osmdesáti letech se na Tankovém dni v Lešanech 1. září 2018 české veřejnosti představil jeden z nejslavnějších tanků 1. světové války a první tank československé armády – Renault FT-17. V rámci oslav stého výročí založení Československé republiky jej Vojenskému historickému ústavu Praha zapůjčilo francouzské Tankové muzeum Saumur díky zprostředkování firmy VOP – CZ Nový Jičín a firmy Arquus. Veřejnosti se v Československu jeden z posledních tanků tohoto typu představil naposledy v roce 1938 při výstavě Náchod 38.

Renault FT byl zaveden do výzbroje francouzské armády v roce 1917 pod označením M.17FT. Velmi často se používalo označení FT 17, kde zkratka FT (Faible Tonnage) značila lehkou váhu. Konstrukce bojového vozidla byla na svou dobu pokroková s výzbrojí umístěnou v otočné věži. První typy byly osazeny odlévanou věží, jejíž výroba byla finančně náročná, proto se později na tanky instalovala osmiboká věž zhotovená z rovných pancéřových plechů. Věže byly vyzbrojeny kulometem nebo 37mm kanonem.

Po 1. světové válce tyto tanky zavedla do výzbroje Belgie, Brazílie, Čína, Finsko, Jugoslávie, Kanada, Nizozemí, Polsko, Rumunsko, Řecko, Španělsko a další země. Zástupci československé branné moci se od roku 1919 pokoušeli o nákup prvních tanků ve Francii  zpočátku neúspěšně. Teprve v roce 1921 konečně došlo k objednávce jediného tanku Renault FT s dělovou výzbrojí. Ten byl 14. ledna 1922 dopraven do Milovic, kde sloužil k základnímu seznámení s tímto novým bojovým prostředkem.

Aby mohl začít širší výcvik příslušníků útočné vozby a probíhat výcvik v tankové četě, byly objednány v lednu 1923 další čtyři tanky Renault FT. Ty byly dovezeny do Milovic 30. června 1923. Dva z nich byly vyzbrojeny kulomety a zbylé dva děly. K poslední dodávce tanků došlo 30. června 1924, kdy Prapor útočné vozby doplnily další dva tanky Renault FT. Jeden z nich byl radiový tank Renault TSF, který nenesl žádnou výzbroj, ale pouze radiostanici.

Filmovou ukázku z cvičení s tanky v roce 1923 na Moravě si můžete prohlédnout zde:

 

 

Všem tankům byla přidělena evidenční čísla 51 až 57. Čísla byla bílá a každý stroj je nesl v zadní části boku korby. Později byla nahrazena standardními evidenčními značkami vojenské správy.

Českoslovenští vojáci získávali prvé zkušenosti na těchto bojových vozech, které byly po dlouhou dobu jedinými tanky a staly se tak jedním ze symbolů útočné vozby. Zajímavostí je, že ačkoliv tanky byly nejmodernější výzbrojí československé armády, nikdy se s nimi nepočítalo jako s bojovými prostředky a nebyly zařazeny ani do mobilizačních válečných stavů.

Technická data tanku Renault FT-17: hmotnost 6,5 t kulometný (6,7 t dělový); délka 4,94 m; šířka 1,74 m; výška 2,14 m; výzbroj kulomet M1914 Hotchkiss (vz. 7/24) nebo 3,7cm kanon Puteaux SA 18; zásoba střeliva – 4800 kulomet / 237 kanon; osádka 2 muži; max. rychlost 7,5 km/h; dojezd 35 km.

 

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha