První Benefiční koncert pro Obranu národa

Dne 29. 9. 2018 se v katedrálním chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici konal první Benefiční koncert pro Obranu národa, který pořádal Vojenský historický ústav Praha – Národní památník hrdinů heydrichiády spolu s Českou pravoslavnou církví na počest a památku popravených důstojníků během 1. stanného práva. Čestnými hosty se stali brigádní generálka a ředitelka Vojenského fondu solidarity Lenka Šmerdová a velvyslanec Norska Robert Kvile s rodinou a hosty.

 

Velvyslanec Norska Robert Kvile se ujal krátkého slova po modlitbě otce Vasila Čerpka a promluvil o potřebě sdílení a připomínání si našich předků a lidí, kteří bojovali za naši lepší budoucnost, byť je to mnohdy stálo život. Byl to působivý úvod k první části večera, kterého se ujal mladý norský cellový soubor ABSOLUTTE CELLO vedený dirigentem Torfinnem Hoffartem. Zazněla Cantique de Jean Racine (Gabriel Fauré), Hymn (Karl Davidoff) a Saraband (J.S.Bach’s Cello suite no. 3), kde na sólové cello zahrál Hauk Landaas.

Než se vystupující hudební tělesa vystřídala, přečetl herec Ondřej Novák úryvek z dopisů generála Josefa Bílého i jeden z motáků Josefa Mašína.

Druhá část večera patřila Brass bandu Ústřední hudby AČR pod dirigentskou taktovkou pplk. Jaroslav Šípa. Zazněly skladby klasické hudby, ale i díla z dob života mužů z Obrany národa, či skladby blízké právě hudebníkům, kteří se této vzpomínkové akce zúčasnili – jednalo se o Trumpet Tune (Henry Purcell),Pie Jesu – Requiem (Andrew Lloyd Webber), Když mně stará matka z cyklu “Cigánské melodie”(Antonín Dvořák), Ty lesovské stráně z filmu “Madla zpívá v Evropě”, Měsíční serenáda (Alton Glenn Miller), 76 trombónů (Meredith Willson) a Amazing Grace (John Newton-traditional).

Vokálního sólového doprovodu se ujali sopranistka Lucie Silkenová a Jan Musil. Na sólové housle se jako host představila Veronika Panochová a v instrumentálních sólech pak postupně i jednotliví členové Brass bandu – npor. Jan Pohořalý na trubku piccolo, kpt. Pavel Hloušek a npor. Michal Hrubý na trombón a rtm. Vít Otáhal na trubku.

Atmosféra během celého koncertu byla vřelá a organizátory velmi potěšilo, že se podařilo naplnit téměř celou kapacitu kostela. Ostatně jedním ze záměrů bylo nejen připomenout hrdiny českého odboje, ale také sdílet a podpořit vojáky a jejich rodiny dnes. Ať se nám v dnešní bezpečné střední Evropě může zdát, jako by vojáků nebylo třeba, je to jen zdání. Jsou tu s námi, pracují a bojují pro naše bezpečí a při této službě se může stát, že i oni a jejich rodiny budou potřebovat nás.

Podpora a pomoc je jednou z těch ctností lidí a jejich společnosti, kterou můžeme snažení padlých vojáků a odbojářů uctít a následovat tak jejich příklad.

Česká pravoslavná církev při benefici vybrala finanční částku, která bude plně věnována právě Vojenskému fondu solidarity. Všem účinkujícím, hostům i divákům patří veliké poděkování za večer, který pomohl s úctou a přesto velkou dávkou obyčejné lidskosti a sdílení vzpomenout na muže a ženy, kteří před více jak 77 lety padli při boji proti nacismu.

 

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha