Významné bitvy české historie a českého prostoru

Otázka č. 1: Bitva na Moravském poli (1278), při níž zemřel král Přemysl Otakar II., se odehrála na území, které dnes leží:

Otázka č. 2: V bitvě u Lipan v roce 1434 vedl táborská vojska:

Otázka č. 3: V bitvě u Moháče (1526) zemřel český král:

Otázka č. 4: Bitva na Bílé Hoře se odehrála v roce:

Otázka č. 5: V bitvě u Kolína v roce 1757 během sedmileté války zvítězila:

Otázka č. 6: V bitvě u Slavkova v roce 1805 stály proti Napoleonovým vojákům vojska:

Otázka č. 7: Na výsledek bitvy u Hradce Králové v roce 1866 mělo významný vliv:

Otázka č. 8: Bitva u Jankova byla součástí:

Otázka č. 9: Bitva u Zborova, v níž českoslovenští legionáři porazili rakousko-uherského protivníka, se odehrála:

Otázka č. 10: V letecké bitvě o Británii na podzim roku 1940 byl nejlepším československým stíhačem se 17 sestřely:

z 10 správně.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha