Rodný dům Jana Kubiše vydal svá tajemství

Víc jak sedmdesát let poté, co Jan Kubiš a Josef Gabčík uskutečnili atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, se stalo to, v co už téměř nikdo nedoufal. V rodném domě Jana Kubiše, jednoho z největších hrdinů českých moderních dějin, byl nalezen historický poklad. V pátek 26. dubna 2013 za přítomnosti starostky Dolních Vilémovic Jitky Boučkové a ředitele Vojenského historického ústavu plk. Aleše Knížka byly ve foyer Armádního muzea Žižkov poprvé veřejnosti představeny skutečné unikáty, o jejichž existenci dosud nikdo neměl tušení.

Díky úsilí starostky Dolních Vilémovic Jitky Boučkové úspěšně probíhá rekonstrukce rodného domu Jana Kubiše. Vojenský historický ústav v domě připravuje stálou expozici, která bude věnována životu Jana Kubiše.

„Ve skrytu duše jsem doufal, že se při rekonstrukci najde památka na Jana Kubiše, ale bylo to spíš zbožné přání,“ říká autor výstavy Zdeněk Špitálník z Vojenského historického ústavu. „Při poslední návštěvě Vilémovic jsem přestal věřit, že by něco takového bylo možné. Půda byla prázdná, střecha nová, podlaha zpevněná, zůstalo netknuté jen zachovalé schodiště, které vede na půdu.“

Stavební firma se ale pro jistotu stav schodiště rozhodla prověřit. Pod nánosem prachu v prvním schodu byl ukrytý historický poklad: dokumenty, dopisy a fotografie, plášťové límcové výložky, nárameníky četaře délesloužícího pěchoty, stříbrný čepicový odznak, stříbrný podbradník a rukávové označení pro délesloužící poddůstojníky, límcové označení pěšího pluku 34 “Střelce Jana Čapka”, čtyři knoflíky a poddůstojnický bodák k pušce Mannlicher M95 ve vycházkové úpravě.

„Gestapo Kubišův rodný dům obrátilo naruby, nedalo se předpokládat, že by něco uniklo jejich pozornosti. Je zcela výjimečné, aby se po tak dlouhé době našel soubor předmětů, které patřily tak významné osobnosti českých moderních dějin,“ říká ředitel Vojenského historického ústavu Aleš Knížek. „Chtěl bych velmi poděkovat starostce Dolních Vilémovic Jitce Boučkové, bez níž by se oprava Kubišova rodného domu neuskutečnila, ale také stavební firmě, která rekonstrukci provádí. Když nesmírně cenné věci a dokumenty objevili, nechali vše na místě a okamžitě zavolali starostce Jitce Boučkové.“

Mezi nalezenými dokumenty je také Kubišovo potvrzení o propuštění z činné služby z listopadu 1938, jeho domovský list, propouštěcí vysvědčení a legitimace sociálního pojištění. „Tyto dokumenty a předměty, které byly považovány za ztracené, přibližují předválečný život Jana Kubiše a jasně ukazují, s jakou vážností přistupoval k vojenské službě, jaký vztah měl ke své zemi,“ říká plk. Michal Burian.

Kdo a kdy ale předměty do schodu ukryl? „To už se nikdy nedozvíme,” říká plk. Burian. “Nejpravděpodobnější je, že Kubišovy věci někdo z jeho rodiny schoval na jaře 1942, možná to byl Janův bratr Rudolf, nebo otec. Nasvědčuje tomu skutečnost, že mezi fotografiemi není jediný snímek Jana Kubiše. Jan se na jaře 1942 se svým bratrem setkal, rodina tedy věděla, že Jan je v protektorátu a že se jeho fotografie nesmí dostat Němcům do ruky.“ Mezi ukrytou korespondencí, která byla objevena v dubnu 2013, jsou i pohlednice od Janových sourozenců.

Nacisté se za úspěšně provedený atentát na zastupujícího říšského protektora krutě mstili. Nejbližší příbuzné Jana Kubiše popravili 24. října 1942 v Mauthausenu. Smrti unikl jen nejmladší bratr František.

Předměty nalezené při rekonstrukci rodného domu Jana Kubiše připomínají obětavost a odvahu celé jeho rodiny. Během tiskové konference předal velitel 4.brigády rychlého nasazení plk. Miroslav Hlaváč starostce Dolních Vilémovic Jitce Boučkové finanční dar ze sbírky na opravu domu jako výraz úcty k činu Jana Kubiše.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha