Rukávové označení leteckého poradního týmu v Iráku

Příslušníci AČR působící v zahraničních misích nosí na stejnokrojích rukávové označení odkazující na plnění daného úkolu. Na většině z nich najdeme také odkaz na vojenské tradice a Českou republiku. Příslušníci Leteckého poradního týmu (LPT) v Iráku mají na svých rukávových označeních odkaz na proudové letadlo české produkce L-159 ALCA.

Hlavním úkolem LPT v Iráku je totiž poradní a mentorovací činnost při operačním výcviku pozemního a leteckého personálu iráckých vzdušných sil na letounech L-159 ALCA, které byly prodány irácké armádě v roce 2015. Pro rychlejší operační nasazení ve službách iráckých vzdušných sil byl vyslán LPT AČR, který zahájil operační působení na letecké základně Balád v Iráku 1. srpna 2016. Celkově bylo zatím vysláno pět rotací. Letecký poradní tým má mandát zde působit až do 31. prosince 2018.

Rukávové označení je v barvě polní černohnědé. Znak tvoří kruhový štít s modrým okrajem. Ve středu štítu je na žlutém poli, které symbolizuje pouštní krajinu, obrysová mapa Iráku, částečně překrytá křídlem L-159 ALCA. Letoun vrhá svůj stín na mapu. Nad horním okrajem schematické mapy symbolické pohoří částečně zakrývá plnobarevný český vojenský rozlišovací znak. V modrém lemu znaku je umístěn zlatý horní opis: „AIR ADVISORY TEAM IRAQ“, spodní zlatý opis představuje transkripci v arabštině. Nad spodním opisem je kruhová výseč s iráckou trikolorou v pořadí barev černá – bílá – červená.

Rukávové označení bylo získáno do sbírky Vojenského historického ústavu Praha darem v roce 2018.

Ivan Fuksa

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha