U sousedů: slavný přechod Checkpoint Charlie v Berlíně

Návštěvník Berlína má možnost shlédnout unikátní repliku jednoho z nejslavnějších symbolů studené války, amerického kontrolního stanoviště Checkpoint Charlie. To tvořilo jediný vnitřní přechod mezi západním a východním Berlínem po výstavbě Berlínské zdi v roce 1961. Vstup do amerického sektoru města byl zajištěn příslušníky US Army, proti nim stáli příslušníci východoněmeckých ozbrojených sil a Sovětské armády. Přes přechod procházeli do východního Berlína občané západních států, případně diplomaté nebo ti z východních Němců, kteří získali povolení.

 

Stanoviště se stalo dějištěm mnoha úspěšných i neúspěšných pokusů o útěk východoněmeckých občanů na západ, z nichž mnozí používali doslova bizarních prostředků, jako například tajných úkrytů v automobilech. Checkpoint se stal i místem demonstrace síly obou stran bipolárního světa, když zde roku 1961 stály těsně proti sobě sovětské a americké tanky.

Po sjednocení obou německých států byl původní checkpoint zbourán v rámci modernizace opět jednotné metropole, ovšem záhy se začaly ozývat hlasy, že Berlín přišel o jeden ze svých výrazných historických prvků. Podle dobových fotografií a dochované dokumentace byl tedy přechod znovu vybudován ve své originální podobě, k jeho otevření došlo symbolicky ve výročí zahájení stavby Berlínské zdi, 13. srpna 2000.

Nachází se na původním místě, na křižovatce ulic Friedrichstrasse a Kochstrasse, dojem z kontrolního stanoviště umocňují patrolující muži, oblečení v amerických vojenských stejnokrojích. Na své místo se vrátila i slavná tabule upozorňující ve čtyřech světových jazycích, že opouštíte americký sektor města. Na tomto místě stojí za doplnění, že v americkém sektoru Německa se nacházely podobné kontrolní body ještě dva, v tomto případě šlo o dálniční přechody. Checkpoint Aplha byl umístěn u Helmstedtu a Checkpoint Bravo v Dreilindenu u Wansee na jihozápadním okraji Berlína.

V budově vedle kontrolního stanoviště se nachází známé Mauermuseum – Museum Haus am Checkpoint Charlie. Muzeum vzniklo jako soukromá sbírka artefaktů, spojených s útěky přes vojensky stráženou Berlínskou zeď či východoněmeckou hranici a postupně se z něj stala respektovaná a hojně navštěvovaná instituce. Otevřeno bylo 19. října 1962, dnes sídlí v rozsáhlé budově s řadou výstavních sálů a bohatou expozicí.

Ta dokumentuje především snahy obyvatel NDR, ale i dalších komunistických zemí, proniknout přes smrtící nástrahy do demokratických států západní Evropy. Pracovníkům muzea se podařilo shromáždit množství předmětů a dopravních prostředků, které uprchlíci s leckdy ohromným rizikem použili k cestě na západ. Některé jsou skutečně bizarní, nákupní taška na kolečkách, v níž matka převezla přes hranici svou dceru, nebo kajak, na němž odvážný sedmačtyřicetiletý architekt překonal vody Baltského moře a po patnáctihodinové plavbě dosáhl Dánska. K dalším patří miniponorka domácí konstrukce, která dotáhla potápěče až k dánským břehům. Uvidíme legendární horkovzdušný balón, jímž přeletěly dvě rodiny do západního Německa, auta s důmyslnými skrýšemi pro běžence, ale také nouzově obrněný automobil, s nímž se řidič pokusil prorazit palbou vojenských hlídek.

Z hlediska české historie je pozoruhodné, že dva z vystavených předmětů mají přímý vztah k naší historii. Jedním je motorové rogallo, s nímž Josef Hlavatý spolu s malým synem přelétl hranici do Spolkové republiky Německo, druhým pak legendární kladka pro jízdu na trase vysokého napětí. Na těchto miniaturních vozících přejeli Robert Ospald a Zdeněk Pohl hranici z Československa do Rakouska po signálním kabelu nataženém mezi stožáry vysokého napětí.

V depozitářích muzeu je i další předmět, spojený s naší historií. Jde o motorové rogalo lékaře MUDr. Naxery, který na něm v září 1989, krátce před pádem komunistického režimu, přeletěl z Československa do SRN.

Checkpoint Charlie i vedle umístěné muzeum rozhodně patří mezi místa, která stojí za to v Berlíně navštívit.

Ivo Pejčoch

 

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha