Státní symboly ČR (Symboly české nezávislosti)

Ukázka přibližuje podrobnosti proměn státních symbolů v souvislosti se zánikem Československa a vznikem samostatné České a Slovenské republiky na přelomu let 1992/1993.

V roce 1990 byly zákonem přijaty nové státní symboly České a Slovenské Federativní Republiky i obou federálních republik. O necelé tři roky později se s blížícím rozpadem federace jednalo o státních symbolech znovu.
Zatímco Slovensko jen upravilo podobu vlajky přijaté zákonem v roce 1990, Česká republika namísto červeno-bílé vlajky z roku 1990 přijala za svou červeno-bílou vlajku s žerďovým modrým klínem, která byla do konce roku 1992 státní symbolem federace.
Přestože ústavní zákon o zániku federace zakazoval, aby samostatné republiky používaly státní symboly federace, Česká republika přijala federální vlajku zákonem č. 3/1993. V ukázce hovoří válečný veterán a heraldik, autor státního znaku České republiky, Jiří Louda (1920–2015).
Ukázku zařazujeme u příležitosti 25. výročí samostatné České republiky.

Kopie filmu byla do sbírky Vojenského historického ústavu Praha získána v roce 2008 převodem.


„Symboly české nezávislosti“: Český armádní film; 1993; námět Pavel Fojtík a Svatopluk Jedlička, kamera Karel Hložek, František Chmela, Anton Szomolányi, scénář a režie Pavel Fojtík; technické údaje k filmové kopii: video U-matic, barevná, zvuková, 28 minut

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha