Státní vlajka ČR od 4. jednotky OMLT

Jeden z hlavních symbolů České republiky, který doprovází příslušníky Armády České republiky do zahraničních operací, je státní vlajka. Každá jednotka si vozí vlastní vlajku. Vztyčuje ji v okamžiku převzetí operačního úkolu a svěšuje při jeho předání další rotaci.

 

Na většině základen jsou k vidění dvě státní vlajky ČR, jedna visí centrálním vlajkovišti spolu s vlajkami dalších států, které zde působí, a druhá bývá umístěná přímo v části, kde jsou naši vojáci ubytováni.

Představovaná vlajka patřila 4. jednotce poradního a výcvikového týmu OMLT (Operational Mentoring and Liaison Team), která působila v rámci Úkolového uskupení AČR ISAF v Afghánské provincii Wardak od dubna do listopadu roku 2012. Úkol mise ISAF spočívá v asistenci afghánské vládě a mezinárodnímu společenství při udržování bezpečnosti v místě působení aliančních jednotek.

Vojáci 4. jednotky poradního a výcvikového týmu OMLT cvičili, mentorovali a pomáhali v procesu plánování, velení a řízení pěších jednotek Afghánské národní armády o síle praporu (kandaku). Účelem výcviku a mentorování bylo zvýšit operační schopnosti všech jednotek kandaku, zajistit bezpečné prostředí, volnost pohybu v prostoru odpovědnosti a nastavit podmínky pro provádění celého spektra operací. Jednotku tvořilo 54 vojáků, většina z nich pocházela od 72. mechanizovaného praporu Přáslavice. Doplňovali je příslušníci z dalších deseti útvarů AČR. Zajímavostí je, že 83% příslušníků mise již sloužilo v zahraniční operaci, z toho 67 v Afghánistánu. Výjimečnost této jednotky spočívá v tom, že byla jako první v zahraniční operaci vybavena novými útočnými puškami CZ 805 BREN.

Vlajka 4. jednotky OMLT vybočuje z řady jiných vlajek ze zahraničních operací tím, že je poseta 35 anglicky psanými vzkazy od vojáků koaličních sil ze základny, kde působili naši vojáci. Byly napsány po slavnostním svěšení vlajky před odjezdem vojáků do vlasti a svědčí o dobrých vztazích mezi vojáky na základně. Najdeme zde několik desítek vzkazů, které děkují za službu vojáků v Afghánistánu, přičemž nápisy pokrývají celou plochu vlajky. Vlajka byla převedena do sbírky VHÚ Praha v roce 2012.

Ivan Fuksa

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha