Oddělení výuky a vzdělávání

Oddělení Výuky a vzdělávání zajišťuje výuku humanitních věd na Univerzitě obrany. Oddělení funguje jako pobočka VHÚ na Moravě a zajišťuje aktivity ústavu v Brně.

 

Vedoucí: Pavel Paleček

Kontakt: Tomáš Holič, tel.: 602 201 696, e-mail: VHUBRNO@seznam.cz

 

 

Pracovníci

 

B.S. Scott Andrews

B.S. Scott Andrews

B.S. Scott Andrews vystudoval češtinu na Defense Language Institute, Monterey, CA. Je americkým veteránem války v Perském zálivu – Operace Desert Shield a Desert Storm, kde působil jako zpravodajec u tankového pluku americké armády. Po skončení vojenské služby vystudoval Fakultu managementu na International College na Floridě (Naples). Žije na Moravě, působí jako respektovaný tlumočník, překladatel a hlasatel.

 

 

 

 

 

JUDr. PhDr. Marek Čejka, Ph.D.

JUDr. PhDr. Marek Čejka, Ph.D. je odborník na Blízký východ a zaměřuje se také na vztahy mezi náboženstvím a politikou, na náboženský radikalismus, terorismus a na mezinárodní právo. Působí v Ústavu mezinárodních vztahů v Praze a přednáší na několika vysokých školách. Je autorem řady článků a několika knih: Judaismus a politika v Izraeli (2009), Izrael a Palestina (2005), Encyklopedie blízkovýchodního terorismu (2007), Dějiny moderního Izraele (2011), fotografické knihy Lidé svatých zemí (2012) a je spoluautorem knihy Rabíni naší doby (2010, společně s R. Kořanem).

 

 

 

 

 

Mgr. Miroslav Jeřábek, Ph.D.

Mgr. Miroslav Jeřábek, Ph.D. se zabývá kulturními, politickými a ekonomickými dějinami střední Evropy v období od konce 19. století do konce roku 1989. Je autorem knihy Za silnou střední Evropu – středoevropské hnutí mezi Budapeští, Vídní a Brnem v letech 1925-1939 (Praha 2008). Spolupracuje rovněž s Českou televizí, je spoluautorem dokumentu Café Brno – město a kavárny v proměnách času (ČT 2008). V současné době se zabývá dějinami deníku Lidové noviny a vydavatelskými aktivitami JUDr. Bohuslava Kiliana, strýce Bohumila Hrabala.

 

 

 

 

 

 

Pavel Paleček, PhD.

Pavel Paleček, PhD. působí jako vedoucí Oddělení výuky a vzdělávání VHÚ, které je součástí Historicko-dokumentačního odboru VHÚ. Získal doktorát na Masarykově univerzitě z moderních dějin, absolvoval roční vědecký pobyt na Univerzitě ve Vídni, na Columbia University v New Yorku (2005-2007), na Max Planck Institutu v Berlíně (2002) a na dalších evropských a amerických akademických institucích, přičemž se kromě dějin věnoval také studiu religionistiky a psychologie. Je autorem knih, které se zabývají dějinami studené války, první a druhé světové války a dějinami přírodních věd. Pracoval v Lidových novinách (2000), Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR (2002-2008),v letech 2005-2007 byl členem správní rady American Fund for Czechoslovak Relief, Inc., jejíž newyorskou kancelář také řídil. Založil a krátce vedl Odbor ediční Ústavu pro studium totalitních režimů ČR (2008). V letech 2008-2013 řídil soukromou firmu.

 

 

 

Bc. Jan Plachý

Bc. Jan Plachý je novinář a dokumentarista, 8 let vedl olomoucké studio České televize. Působil i jako dramaturg a komentátor živých přenosů největší přehlídky Severoatlantické aliance DNY NATO v Ostravě. Je režisérem magazínů „Poznejme se“ a „Hranice dokořán“ vysílaných a natáčených společně s polskou televizí TVP. Je autorem několika dokumentů, především z období druhé světové války. Jako redaktor pracoval ve dvou misích Armády ČR v Bosně (SFOR 1996) a v Afghánistánu (ISAF 2011) kde natočil dokument „Lógar, čili Velká hora“. Připravuje sedmidílný cyklus „Bitevní pole“ o nejslavnějších bitvách české historie. Vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci.

 

 

 

 

Mgr. Jan Širůček

Mgr. Jan Širůček, Ph.D. absolvoval jednooborové studium psychologie na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity, doktorskou práci obhájil na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Výzkum věnuje otázkám psychologické diagnostiky mládeže a psychometriky, publikuje statě z oblasti vývojové a sociální psychologie s důrazem na utváření struktur postojů a sebepojetí. Na Masarykově univerzitě přednáší kursy věnované metodologii psychologického výzkumu a psychologii individuálních rozdílů.

 

 

 

 

 

Dr. Phil. Jana Starek

Dr. Phil. Jana Starek je historička, překladatelka, publicistka. Působí ve Vídeňském Wiesenthalově ústavu pro výzkum holocaustu. Získala doktorát na Univerzitě ve Vídni, kde studovala dějiny, slavistiku a sinologii. Žila v mnoha zemích, mj. v Číně, kde působila jako spolupracovnice české sekce Rozhlasu Peking (1979-1981). Je spoluzakladatelkou Mezinárodní helsinské federace pro lidská práva ve Vídni (1982-1990). Založila a vedla Austrian Science and Research Liaison Office v České republice (1991-2004), která byla centrem kulturní spolupráce mezi Rakouskem a Českou republikou. Spolupracuje s Ústavem pro výzkum historických menšin ve Vídni, Masarykovou univerzitou v Brně a Univerzitou Karlovou v Praze. Na Univerzitě ve Vídni vyučuje obory dějiny a politické vědy. Je autorkou studií o československém exilu v Rakousku a spoluvydavatelka sborníků k československo-rakouským dějinám a kultuře. Je nositelkou nejvyššího polského vyznamenání udělovaného cizincům, které získala za podporu polského disentu.