VHÚ se podílel na výstavě v Polsku věnované Tobruku

Vojenský historický ústav Praha široce spolupracuje na četných výstavách a muzejních akcích nejen v České republice, ale rozvíjí kooperaci i s mnoha podobně zaměřenými zahraničními institucemi. Jednou z nich je Muzeum polské armády ve Varšavě. Na tamní výstavu věnovanou bojům v severní Africe zapůjčil VHÚ některé exponáty ze svých sbírek.

 

Dne 14. června 2016 od 14.00 hodin proběhla v Muzeu polské armády ve Varšavě (Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie) vernisáž výstavy věnované 75. výročí bitvy o Tobruk. Cílem výstavy bylo připomenout bojové operace v severní Africe v průběhu druhé světové války, statečnou obranu spojenců tohoto severoafrického města před německo-italskou invazí v roce 1941. Zároveň je zde zmíněno nasazení polských jednotek tzv. Samostatné brigády karpatských střelců; součástí brigády byl také Československý pěší prapor 11 – Východní.

Rozmanitost výstavy je dána širokým spektrem dobových exponátů pocházející nejen ze sbírek Muzea polské armády ve Varšavě, ale také z Polského institutu a muzea gen. Władysława Sikorskiho v Londýně, Historického muzea v Drážďanech, Vojenského muzea letectví v Hannoveru, soukromých sběratelů a také z Vojenského historického ústavu Praha. Originální uniformy, odznaky, výzbroj a výstroj z let druhé světové války vzbuzovala již na vernisáži velký zájem návštěvníků. Kromě velvyslanců a přidělenců obrany zúčastněných stran se slavnostního zahájení výstavy účastnili především polští veteráni, přímí účastníci bojových operací.

VHÚ Praha zapůjčil na tuto výstavu několik exponátů, které připomínají nasazení Čechoslováků v této významné bitvě, včetně stejnokroje tehdejšího velitele praporu podplukovníka Karla Klapálka.

Československý pěší prapor 11 – Východní, který vojensky podléhal britskému Vrchnímu velitelství Středního východu a administrativně spadal pod Čs. vojenskou misi pro Střední východ a Egypt, se začal tvořit od poloviny roku 1940 v Palestině. Po Rommelově jarní ofenzívě roku 1941 byl počátkem dubna obležen důležitý severoafrický přístav Tobruk. Dne 21. října 1941 dorazil do přístavu 11. československý pěší prapor o síle 643 mužů, jenž posílil jeho obranu, kterou tvořily britské, australské a polské jednotky. Právě do polské brigády byl prapor začleněn.

Hlavní náplň každodenního pobytu spočívala v hlídkové činnosti. Vojáci dostali svěřený téměř šestikilometrový úsek obrany, který měli v případě nepřátelského útoku uhájit. Během činnosti docházelo k přestřelkám s protivníkem; velkým nebezpečím bylo letecké ostřelování a dělostřelecká a minometná palba nepřítele.

Boje o Tobruk trvaly až do prosince, přičemž čs. pěší prapor zde setrval do 7. dubna 1942. V průběhu obléhání Tobruku se německá propaganda snažila demoralizovat obklíčené jednotky. Na obklíčené vojáky byla vysílána volání do éteru: „Vylezte, krysy!“. Posměšný název však převzaly jak britské, tak československé jednotky a začaly si říkat „Pouštní krysy“.

Více o výstavě se dozvíte také ze stránek polského muzea ZDE.

 

 

 

 

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha