VHÚ také na sociálních sítích, zpřístupněna i sbírka filmů

Vojenský historický ústav Praha spustil letos na podzim svoje facebookové stránky. Najdete zde informace o dění v naší instituci, také aktuální zprávy z nejrůznějších akcí, které mají souvislost s činností VHÚ. Souběžně byl také zpřístupněn unikátní youtubový profil VHÚ MOVIE, kde je možné vidět filmy především s vojenskou tematikou ze sbírek naší instituce. Tlačítka/odkazy na tyto informační zdroje naleznete i na našich stránkách www.vhu.cz, a to v horní části vedle tlačítek jednotlivých muzeí.

 

Od podzimu 2017 se můžete s aktivitami Vojenského historického ústavu Praha kromě webu vhu.cz potkávat i na sociálních sítích. Facebookové stránky Vojenského historického ústavu Praha mají adresu www.facebook.com/vhupraha. Na facebooku najdete pozvánky na naše akce a rychlé zprávy týkající se muzejních, edičních a mnoha dalších aktivit VHÚ. Podrobně zde také informujeme o rekonstrukci budovy Armádního muzea Žižkov, nahlížíme do sbírkových fondů naší instituce atd.

Vedle facebookového profilu byl spuštěn rovněž speciální youtubový profil VHÚ MOVIE, který najdete na adrese www.youtube.com/vhumovie. Tento profil se konkrétně zaměřuje na největší sbírku vojenských filmů v České republice, která je součástí sbírek VHÚ. Některé zde zveřejněné dokumenty přitom byly už dříve zpracovány v rámci projektu TV Nova Brána do historie. Přibývat však budou další, nyní ovšem už s úvodním titulkem “Vojenský historický ústav Praha uvádí”. Jedná se o mimořádnou kolekci filmů, která je na tomto profilu k dispozici.

Jako standardní informační kanál lze i nadále sledovat naše webové stránky www.vhu.cz. Zde budou zveřejňovány jak hlavní zprávy týkající se aktivit Vojenského historického ústavu Praha, tak zde najde čtenář texty odborně a vědecky zaměřené, které mapují naši i světovou minulost z hlediska vojenství. Jde o texty, jejichž autoři jsou pracovníky VHÚ – jedná se o historiky, kurátory jednotlivých sbírek a další odborné pracovníky. Nadále zde budeme také zveřejňovat jednotlivé exponáty našich sbírek v rubrice Exponát dne; tato rubrika patří čtenářsky k velmi oblíbeným a vyhledávaným.

Zatímco facebookové stránky jsou tedy určeny pro tzv. rychlé zprávy, informace o bezprostředním a aktuálním dění v rámci VHÚ, webové stránky jsou cíleny o něco nadčasověji, mají také z hlediska tematického širší záběr a jsou zde publikovány texty vědečtěji zaměřené.

 

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha