Vltava hlásí: Sovětští vojáci byli všude vřele vítáni…

Protisovětský leták pochází ze zcela unikátní sbírky, zachycující bouřlivou atmosféru, která panovala na pražském Václavském náměstí a v přilehlých ulicích 21. srpna 1968 a v následujících dnech. Více než sto dvacet letáků a plakátků, obsažených v tomto souboru, odráží jednoznačný odpor občanů Československa vůči okupaci vojsk pěti států Varšavské smlouvy (Operace Dunaj).

 

Vltava hlásí: Sovětští vojáci byli všude vřele vítáni…, Praha – Václavské náměstí, 21. srpna 1968

Papír, akvarel, 60 x 42 cm.

Texty těchto letáků jsou namířeny především proti politice sovětské vlády, která o vstupu tzv. spřátelených armád na naše území na základě požadavku konzervativního křídla ÚV KSČ tehdy rozhodla. Anonymní tvůrci vytvořili na papírové čtvrtky nebo odstřižky balicího papíru jednoduché amatérské kresby, doplněné ostrými slovními útoky proti invazi. Jen malou část tvoří narychlo tištěné letáky v české nebo ruské jazykové mutaci.

Autor prezentované kresby vytvořil velmi zdařilou karikaturu sovětského vojáka, který je odháněn proudem vody. Zdánlivý protiklad textové a obrazové části vyjadřuje nekompromisní odpor jejího tvůrce vůči invazi a je výrazem „humoru jako jediné možné obrany předem ztracených pozic“. Karikatura velmi výstižně reagovala na lživou okupační propagandu, kterou představovalo vysílání pirátské radiostanice „Vltava“. Papírová plocha letáku je viditelně poškozena v místech, jimiž byl nalepen na podkladovou plochu. Nálezce chybějící plochu kreslícího papíru provizorně doplnil.

Celý soubor letáků má výjimečnou historii. Shromáždil ho jeden ze zaměstnanců knihovny Vojenského historického ústavu, který zde v době srpnových událostí roku 1968 pracoval. Letáky z Václavského náměstí a okolních ulic pečlivě ukryl do prostor depozitáře zdejší knihovny. Zanechal jen krátký rukopisný text s popisem místa a data, kde tyto letáky nalezl. Po několika desetiletích, teprve v roce 2006, byla náhodně objevena složka s tímto jedinečným historickým materiálem. Neznámý sběratel se tímto počinem zasloužil o zachování bezprostředních reakcí občanů Československa na aktuální politické dění, které dnes známe již jen z dobových fotografií nebo filmových záznamů.

Marný boj idejí svobody občanů Československa proti politice síly byl velmi brzy potlačen. Výsledkem srpnových událostí roku 1968 se stala Smlouva o dočasném pobytu sovětských vojsk na území Československa, která trvala dlouhých dvacet let.

Sbírkový předmět je součástí souboru, nalezeného v roce 2006 v depozitáři Vojenské historické knihovny.

Ilona Krbcová

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha