„Vojenské Vánoce“ (Vojenský zpravodaj č. 7)

Vánoce se jako jeden z ústředních svátků křesťanského i civilního kalendáře slavily také v armádě. Vojáci patřili mezi ty profesní skupiny, které nemohly trávit Vánoce doma s rodinou, ale většina z nich musela i přes svátky zůstat ve službě.

Nezbývalo než prožít vánoční svátky v kasárenských prostorech, které se pro tyto účely zkrášlovaly vánoční výzdobou a kde se na Štědrý den pořádala vánoční besídka spojená se štědrovečerní večeří.
Nejhůř prožívali tyto okamžiky vojáci základní služby, pro něž to zpravidla byly první Vánoce strávené mimo rodinný kruh. Vánoce v kasárnách se tak stávaly námětem pro vojenské sdělovací prostředky, které se snažily dodat vojákům dobrou náladu. Tématu vojenských Vánoc se v humorně laděné scénce věnovalo také jedno z čísel prvorepublikového „Vojenského zpravodaje“.

Kopie filmu byla do sbírek Vojenského historického ústavu Praha získána v roce 2008 převodem.


„Vojenský zpravodaj č. 7“: Vojenský technický ústav; 1932; technické údaje k filmové kopii: 35 mm, černobílá, němá, 275 metrů

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha