Vojenský historický ústav získal předměty z působení Svazu PTP – VTNP

Vojenský historický ústav Praha získal cenné předměty z činnosti Svazu PTP – VTNP České republiky. Dne 12. července 2018 předal předseda Svazu JUDr. Jan Decker do rukou ředitele VHÚ Praha plk.gšt. Mgr. Aleše Knížka dvě razítka Svazu PTP, zápisy ze sjezdů Svazu z 20. listopadu 2013 a z 16. listopadu 2016 a dva klopové odznaky. Setkání se uskutečnilo v důsledku ukončení činnosti Svazu a jeho zemských odboček v Čechách a na Moravě.

 

Svaz byl dobrovolné sdružení bývalých příslušníků silničních praporů a pomocných technických praporů československé armády. Jeho úkolem bylo řešit politickou a morální rehabilitaci členů Svazu a jejich rodinných příslušníků a oprávněné nároky plynoucí ze zařazení do vojenských táborů nucené práce v důsledku politické perzekuce v letech 1948–1954.

Svaz byl založen v období tzv. Pražského jara na svém I. sjezdu 25. května 1968 v Praze na Žofíně. Jeho posláním bylo dodržování lidských práv a svobod a připomínání politických perzekucí v čs. branné moci v zakladatelském období komunistické diktatury v Československu. Než se mohl Svaz řádně zaregistrovat na tehdejším Ministerstvu vnitra, přerušila jeho činnost okupace ČSSR vojsky států Varšavské smlouvy.

Svého obnovení se dočkal až po pádu komunismu v listopadu 1989. Dne 17. února 1990 se konal II. ustavující sjezd, jehož se zúčastnilo na čtyři tisíce příslušníků bývalých vojenských pracovních jednotek. V té době začala úzká spolupráce s Historickým ústavem ČSA, jenž členům obnoveného Svazu účinně pomáhal při jejich politické rehabilitaci a získání odškodnění dané zákonem.

Historický ústav ČSA respektive Historický ústav AČR se neomezil jen na tuto aktivitu. V důsledku celospolečenské objednávky přistoupil Historický ústav ke zpracování vědeckovýzkumného úkolu se zaměřením na vznik a činnost vojenských pracovních jednotek i na různé formy perzekuce v československé armádě.

Jeho zpracováním byl pověřen samostatný vědecký pracovník ústavu historik PhDr. Jiří Bílek, CSc., jenž po několikaletém archivním výzkumu vydal vědeckou práci o perzekuci v armádě a činnosti PTP, jež se stala průkopnickým dílem v dané problematice. Díky své erudici rovněž řadu let úzce spolupracoval se Svazem PTP – VTNP.

Na počátku devadesátých let sdružoval Svaz 16 000 členů, v roce 2016 již jen asi 3 000 petépáků a registroval 1 000 vdov. Z tohoto důvodu se Svaz rozhodl na svém XI. sjezdu konaném dne 16. listopadu 2016 svoji činnost postupně ukončit. S koncem Svazu PTP – VTNP neskončila činnost jeho členů a řada z nich se zapojila do projektů připomínající komunistickou diktaturu v Československu.

Jan Šach

 

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha