Volá Londýn. Ze zákulisí československého vysílání z Londýna

Ke stému výročí narození Pavla Tigrida vyšla kniha, kterou připravil pracovník Vojenského historického ústavu Praha Prokop Tomek. Věnuje se působení významného českého novináře v Londýně, během druhé světové války. Kniha bude zároveň veřejně představena ve středu 14. února v Knihovně Václava Havla.

 

Pobyt v Londýně v době druhé světové války je zatím celkem opomíjenou etapou života Pavla Tigrida (1917-2003), této mimořádně významné osobnosti českých dějin dvacátého století. To podstatné se přece odehrálo až potom: novinářská práce ve Vývoji a Obzorech po válce; budování Rádia Svobodná Evropa v Mnichově; časopis Svědectví a konečně politická a kulturní činnost ve vlasti po roce 1989. Londýnský pobyt je snad jen u informovanějších vnímán pouze jako příprava na práci v Rádiu Svobodná Evropa.

Přitom právě Londýn znamenal pro Tigrida dobu formování. Seznámil se s tím, co jej pak provázelo v dalších desetiletích: s organizační a vydavatelskou činností, prací v rozhlase, žurnalistikou, kritikou, životem v exilu i politikou. V Londýně dozrál, ze studenta se stal osobností. Naučil se žít v zahraničí.

Reportážní a autobiografický text Pavla Tigrida Volá Londýn. Ze zákulisí čs. vysílání z Londýna je přes svůj poměrně nevelký rozsah mimořádnou příležitostí nahlédnout s Pavlem Tigridem do jeho londýnského světa za války. Tato Tigridova práce jaksi zapadla. Autor reportážní vyprávění napsal na pokračování pro svůj časopis Vývoj. První část vyšla v říjnu 1947 a poslední část zveřejnil v Praze doslova v předvečer února 1948. Lze se oprávněně domnívat, že se Pavel Tigrid snažil v atmosféře blížícího mocenského střetu i trochu vylepšit negativní obraz Západu.

Reportážní text je přes vznik v autorově raném období formálně vyzrálý, čtivý, informačně a dnes i historicky cenný. Takto podrobně se ke svému londýnskému období už literárně nikdy nevrátil. Sám se o něm kupodivu nikdy nezmínil.

Knížka doplňuje již v minulosti vydané Tigridovy práce o jistý základ, a to jak z hlediska tématu, tak i doby vzniku. Tigridovu tvorbu pro rozhlasové vysílání z Londýna přibližují ukázky některých textů, které napsal v roce 1944.

V neposlední řadě je přínosem knihy přiblížení činnosti československého exilu ve Velké Británii. Ta nespočívala jen v účasti na vojenských akcích ale i politické a propagandistické činnosti, směřované také k občanům okupované vlasti a Slovenska.

Knihu vydal Ústav pro studium totalitních režimů a k jejímu uvedení dojde v Knihovně Václava Havla v Ostrovní ulici 13 v Praze 1 ve středu 14. února 2018 od 19.00. Přítomni budou vedle editora publikace Prokopa Tomka z Vojenského historického ústavu Praha také další historik VHÚ, Jiří Plachý, dále novinář Petr Brod a také Petr Orság, vedoucí katedry mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky Univerzity Palackého v Olomouci.

 

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha