Vyjádření k chybám v textu ČTK „Rusko se podle historiků opět pokouší o jednostranný výklad historie“

Dne 25. ledna 2020 vydala Česká tisková kancelář článek „Rusko se podle historiků opět pokouší o jednostranný výklad historie“, v němž jsem se spolu s dalšími kolegy vyjadřoval k nedávným výrokům ruského prezidenta Putina, týkajících se rozpoutání 2. světové války.

 

V závěru textu je uvedeno: „Plachý dodal, že ani současná polská politika paměti není objektivní. ´Neboť v ní dochází k dlouhodobému snižování významu tamějšího dobového antisemitismu a z něj vyplývající účasti některých Poláků na holokaustu,´ uvedl. Česká paměť zase podle něj podobně například potlačuje spoluzodpovědnost na vyvraždění českých a moravských Romů.“

Ve skutečnosti nejde o můj výrok, ale tvrzení Jaromíra Mrňky z Ústavu pro studium totalitních režimů a autorství textu mi bylo připsáno nedbalou prací příslušného redaktora. ČTK vydala následně sice opravu, nicméně zprávu již mezi tím převzaly některé další zpravodajské servery.

Na některých webových stránkách nebyla oprava zanesena a tento text tedy může být spojován s mým jménem. Výše uvedené stanovisko osobně považuji za povrchní, nepřípustným způsobem paušalizující a svědčící o základní neznalosti dané problematiky ve vztahu k polské i české historiografii. Rád bych se tedy od něj tímto způsobem zcela jednoznačně distancoval.

 PhDr. Jiří Plachý, Ph.D.

Vojenský historický ústav Praha

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha