Vyšlo letošní druhé číslo časopisu Historie a vojenství

V pořadí druhé číslo čtvrtletníku Historie a vojenství, který vydává Vojenský historický ústav Praha, vyšlo nyní během července. Časopis nabízí opět početnou řadu materiálů týkajících se nejrůznějších aspektů vojenské historie. Jedním z nich je např. atraktivní téma týkající se letounů MiG-15 a snahy Západu získat o nich co nejvíce informací. Čtenář zde najde i texty týkající se bitvy u Zborova, jejíž nedávné 100. výročí jsme si připomněli.

 

Zborovské bitvě je věnována hned úvodní studie, jejímž autorem je Karel Straka z VHÚ. Text má název Prezident republiky Edvard Beneš a československá branná moc v roce 1937; v daném roce uplynulo 20 let od zborovské bitvy.

Autor zde podrobně rozebírá vojenskopolitickou problematiku Československa v daném roce, kdy už byla jasné, že Hitlerova rozpínavost nabývá pro náš stát nebezpečných rozměrů. Autor zde popisuje otázku tehdejších zborovských oslav a seznamuje čtenáře podrobně s postojem prezidenta Beneše. Dále je tu zpracována otázka Benešovy přítomnosti coby vrchního velitele armády na závěrečných cvičeních roku 1937.

Ivo Pejčoch je autorem materiálu Českoslovenští legionáři důstojníky vládního vojska, jejíž druhou část čtenář v daném čísle HaV nalezne. Jde o více než čtyřicítku portrétů vojáků, kteří za první světové války patřili do celku československých legií a za druhé světové války byli členy protektorátního, tzv. vládního vojska.

Jednou z klíčových otázek studené války, která mezi Západem a Východem vypukla již krátce po konci druhé světové války, byla problematika technologické převahy ve výzbroji. Východ byl tehdy v dobrém postavení, sovětská technika byla na vysoké úrovni a v tehdejších střetech (válka v Koreji), představovaly například sovětské stíhací stroje MiG-15 velké nebezpečí pro nepřítele. A právě letounům MiG-15 je věnován text Prokopa Tomka Snahy Západu o získání tajemství MiGu-15 a československé souvislosti. V první části se autor věnuje úletu polského pilota v březnu 1953 do Dánska, dále pak řeší otázku toho, zda nebyl podobný úlet plánován také z Československa (či alespoň ze Západu iniciován). Také je zde vykreslena otázka československé ochrany proti získání letounu.

Jiří Rajlich se v druhé části svého materiálu Šikovatel Eugen Bönsch (1897-1951) věnuje životu leteckého esa z první světové války, rakousko-uherského pilota, který pocházel z oblasti Krkonoš. Pro značný rozsah celého materiálu je dokončení textu připraveno ještě do třetího čísla HaV, které vyjde letos na podzim.

Michal Burian se v sumarizujícím textu Výstavní činnost VHÚ v roce 2017 aneb loučení se Žižkovem věnuje jak práci VHÚ v letošním roce v oblasti výstavnictví, tak je zde v několika fotografiích zobrazeno, jakým způsobem by měla vypadat nová expozice v Armádním muzeu Žižkov, jehož rekonstrukce začíná v druhé polovině tohoto roku.

Na tvorbu výtvarníka Josefa Váchala (1884-1969) za první světové války se zaměřila Ilona Krbcová v textu Zřím sedmero kůrů andělských… Celý text je bohatě ilustrován Váchalovými kresbami, ale také ilustracemi k jeho knize Malíř na frontě, která vyšla roku 1929.

První světové válce je tematicky věnován i text Furažky, čečenky, vydumky…, jehož autorem je kurátor sbírky stejnokrojů a výstroje VHÚ Zdeněk Špitálník. Text je věnován pokrývkám hlavy československých legionářů v Rusku v letech 1914-1920.

Závěr druhého čísla čtvrtletníku Historie a vojenství obstarávají kratší materiály věnované restaurování některých předmětů ze sbírek VHÚ, výstavám pořádaným před budovou Generálního štábu Armády České republiky v Praze 6, čtenář zde např. najde i portrét známého Tank Musea v britském Bovingtonu. Zborovský tematický okruh tohoto čísla je pak uzavřen materiálem Sto let Zborova v české literatuře a tisku.

Časopis Historie a vojenství vydává Vojenský historický ústav Praha, číslo 2/2017 vyšlo v těchto dnech a výtisky v ceně 99 korun je možné koupit v běžných prodejních sítích.

RED

 

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha