Vyšlo letošní první číslo Historie a vojenství

Letošní první číslo čtvrtletníku Historie a vojenství, který vydává Vojenský historický ústav Praha, je tematicky rozkročeno mezi 19. a 20. stoletím. Přináší také několik článků, které se věnují problematice letectví.

 

Hned úvodní materiál čísla, který pochází od historika VHÚ Ivo Pejčocha, je věnován tématu dosud velmi málo reflektovanému a nezpracovanému. Pejčochův text nese název Českoslovenští legionáři důstojníky vládního vojska. Zabývá se činností těch vojáků, kteří prošli frontou první světové války a za druhé světové války se ocitli v řadách protektorátních jednotek, které však stály po většinu konfliktu mimo válečné události. Autor se zde v jednotlivých medailonech věnuje téměř třem desítkám vojáků.

Matouš Holas je autorem příspěvku Detektorový průzkum části náchodského bojiště z roku 1866. Autor zde popisuje průzkum, který se odehrál na místech bojů prusko-rakouské války v roce 1866 a podrobně popisuje, co všechno zde bylo nalezeno: ztracená munice, projektily vystřelených střel, části výzbroje atd.

Další pracovník VHÚ, historik Prokop Tomek, který se zabývá především problematikou období 1948-1989, je autorem textu Státní bezpečnost a Střední skupina sovětských vojsk v ČSSR. Popisuje zde úkoly týkající se tzv. kontrarozvědné ochrany sovětských vojsk, který byly umístěny po roce 1968 na čs. území.

Jiří Rajlich připravil pro toto vydání Historie a vojenství portrét jednoho z významných rakousko-uherských letců, Eugena Bönsche (1897-1951). Autor hned v úvodu konstatuje, že téměř polovina c. a k. leteckých es měla úzkou vazbu na území dnešní České republiky; převažovali čeští, moravští a slezští Němci. Mezi ně patřil i Bönsch, který pocházel z oblasti Krkonoš, konkrétně z Trutnovska. Autor zde vytěžil a také zveřejnil především letcův osobní deník – jde o vůbec první zpracování deníku leteckého c. a k. esa z první světové války.

K oblasti letectví se váže i následující příspěvek od Milana Vyhlídala. Zpracovává v něm životní osudy generála Jana Reindla (1902-1981), který působil jako letec, zpravodajský důstojník, a byl také účastníkem domácího protinacistického odboje a po válce velitelem leteckých instruktorů v Egyptě během 50. Let.

Text Zdeňka Polčáka a Romana Řezníčka má název „Ohne Mampf kein Kampf“, což by se dalo přeložit jako „Bez jídla se nebojuje…“ Je tím ostatně potvrzen již Napoleonův výrok: Armáda pochoduje na svém žaludku. Autoři se ve svém textu věnují problematice zásobování a proviantu během první světové války. Téma rozebírají skutečně důkladně: jaké bylo proviantní vybavení jednotek, jaká byla organizace zásobování, jaké polní kuchyně a pekárny se používaly, co konkrétně jedli vojáci jednotlivých armád v zákopech atd.

K dalším materiálům v čísle patří texty věnované restaurování zbraní – hulánské píky, saské pistole, dále menší medailony i informace o nových knihách s vojenskou tematikou, také recenze některých výstav u nás i v zahraničí.

Časopis Historie a vojenství vydává Vojenský historický ústav Praha, číslo 1/2017 vyšlo v těchto dnech a výtisky v ceně 99 korun je možné koupit v běžných prodejních sítích, případně přímo ve Vojenském historickém ústavu Praha – v Armádním muzeu Žižkov.

RED

 

 

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha