Vyšlo letošní třetí číslo čtvrtletníku Historie a vojenství

Další vydání čtvrtletníku Historie a vojenství, které vychází pod hlavičkou Vojenského historického ústavu Praha, se ve svých stěžejních materiálech obrací jak do období krize polského komunistického režimu na počátku 80. let 20. století, tak se věnuje v závěrečné části třídílné série leteckému esu první světové války, krkonošskému rodákovi Eugenu Bönschovi.

 

Historie a vojenství číslo 3/2017 má na své obálce letecký výjev z první světové války a tím také anoncuje nejrozsáhlejší materiál, který zde čtenář nalezne.

Jiří Rajlich ve svém textu Šikovatel Eugen Bönsch (1897-1951) uzavírá skutečně zevrubný a detailní portrét rakousko-uherského leteckého esa; jde o třetí část celého textu, první dvě vyšly v předchozích letošních vydání Historie a vojenství. Tato část se věnuje letcovu působení v posledním válečném roce 1918. Je zde také přehledná tabulka leteckých vítězství, kterých Bönsch dosáhl na italské frontě v letech 1917-1918. A čtenář také nahlédne do tabulky nabízející seznam nejúspěšnějších rakousko-uherských letců podle počtu oficiálně potvrzených vítěztví; Bönsch je na osmém místě s 16 potvrzenými vítězstvími, nejlépe je na tom Godwin Brumowski s 39 vítězstvími.

Zajímavou součástí článku je závěrečná část věnovaná poválečné době, kdy se Eugen Bönsch vrátil domů do Krkonoš, konkrétně na Luční boudu, k rodinnému hospodaření. Na letectví však stále myslel, na přelomu 20. a 30. let se stal i jedním z propagátorů aviatického létání v Krkonoších, založil zde plachtařskou školu. Tuto část jeho kariéry dokumentuje bohatá fotografická výbava, kluzáky jsou zde vidět přímo na krkonošských loukách.

Dalším klíčovým materiálem třetího letošního čísla Historie a vojenství je text Akce Krkonoše: československé vojenské souvislosti polské krize. Prokop Tomek se zde snaží osvětlit československou vojenskou účast na připravované vojenské intervenci do Polska v roce 1980. Autor nejprve nastiňuje samotné události v Polsku během roku 1980, dále se věnuje již vojenským otázkám, například diviznímu taktickému cvičení Československé lidové armády. To se odehrálo v prosinci 1980. Autor v závěru konstatuje, že „tzv. cvičení Krkonoše neboli první realizovaná část spojeneckého cvičení „Sojuz-80“ v prosinci 1980 bylo nesporně první fází příprav na vojenskou intervenci Československé lidové armády do Polska.“ K intervenci nakonec nedošlo na základě politického rozhodnutí, které přišlo z Moskvy.

Tomáš Jakl je autorem statě Adolphe Brezet a jeho Corps de Tirailleurs v roce 1914. Brezet byl před válkou hlavou jihoamerického státu republika Counani, ležící poblíž ústí Amazonky do oceánu. Posléze přesídlil do Londýna, plánoval sestavit jednotku vojáků a uskutečnit invazi na území Counani. S vypuknutím války se do pochybné Brezetovy legie hlásili i někteří Češi, zhruba šedesát jednotlivců. Brezet nabídl svoji jednotku Britům, někteří Češi ovšem následně vstoupili do Roty Nazdar. Sám Brezet, tento podivný politicko-vojenský impresário, zemřel v roce 1918.

Balabán-Mašín-Morávek, to jsou známá jména tří příslušníků protinacistické odbojové skupiny Tři králové. Václavu Morávkovi je věnován text Pavla Kreisingera a Milana Vyhlídala K bílým místům v životě štábního kapitána Václava Morávka (1904-1942). Autor se zde zabývá problematikou vojenské služby v Olomouci a méně známým osudům příslušníka pražského gestapa Karla Kowalczyka, jednoho z viníků Morávkovy smrti.

Do období druhé světové války se vrací rovněž text Aleny Flimelové Válečná zranění a úmrtí příslušnic čs. vojenských jednotek v SSSR za druhé světové války. Žen sloužilo u našich jednotek v SSSR koncem války zhruba 800, většina z nich však zastávala funkce v nebojových pozicích. Objevily se i výjimky – např. dvě snajperky. Často však zastávaly funkce sanitářek. U Sokolova či Kyjeva bylo zraněno několik žen, při karpatsko-dukelské operaci to byly již čtyři desítky bojovnic. Při bojích na Dukle pak zemřelo pět bojovnic ve věku 17-26 let.

Závěr časopisu představují kratší materiály věnované restaurování některých zbraní ze sbírek VHÚ, jsou zde také recenze zajímavých výstav s vojenskou tematikou, představeny jsou některá zahraniční muzea. S některými z těchto kratších materiálů se budete moci seznámit i prostřednictvím webových stránek Vojenského historického ústavu Praha, budeme je postupně zveřejňovat do konce tohoto roku.

Časopis Historie a vojenství vydává Vojenský historický ústav Praha, číslo 3/2017 vyšlo v těchto dnech a výtisky v ceně 99 korun je možné koupit v běžných prodejních sítích.

 

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha