Vyšlo nové číslo čtvrtletníku Historie a vojenství, poslední v tomto roce

Čtvrté číslo časopisu Historie a vojenství 4/2018 uzavírá letošní kolekci tohoto periodika, které vydává Vojenský historický ústav Praha. Čtenář v něm nalezne kromě jiných materiálů také články, které se vztahují ještě k dvěma nedávným významným výročím: sto let od založení československé republiky a sto let od konce první světové války.

 

Jaroslav Beránek, šéfredaktor časopisu Historie a vojenství, v úvodníku, který najde čtenář hned na první straně, píše: „V tomto vydání Historie a vojenství se naposledy setkáte s rubrikou Arzenál Velké války, v níž jsme vám v uplynulých letech představovali sbírkové předměty, které se k tomuto prvnímu globálnímu vojenskému konfliktu vztahovaly. Neznamená to však, že bychom se v příštích číslech nechtěli první světové válce věnovat. Naopak. Věřím, že dokážeme připravit další zajímavé články z tohoto období.“

Pokud jde o rubriku Arzenál Velké války, tak v tomto čísle Historie a vojenství si čtenář může přečíst materiál kurátora Leteckého muzea Kbely Jana Sýkory nazvaný Válka v oblacích, 1918 – Velké finále. Text je základním shrnutím událostí, které se týkají leteckých bojů v tomto konfliktu a jeho závěrečné fáze. Sýkora také zmiňuje, že v roce 1918 byl na východě ustanoven při Československém vojsku 1. Čs. letecký a automobilní oddíl, který dostal od odcházející francouzské mise několik letadel Nieuport.

Pokud jde o vznik Československa, tak k němu se vztahuje hned první materiál tohoto čísla HaV, který se jmenuje Vojenská Maffie. Týká se problematiky ozbrojené složky české domácí protirakouské resistence, konktrétně se zabývá otázkou pramenů a interpretací dané problematiky. Autorem článku je Jan Hálek.

Na případu dvou důstojníků rakousko-uherské armády, Gottfrieda Banfielda a Godwina Brumowského, se Jan Županič v následujícím materiálu soustředí na otázku, jaké kariéry mohli v době před rokem 1914 dosáhnout v armádě důstojníci. Materiál se jmenuje Možnosti a limity sociálního vzestupu rakousko-uherských důstojníků.

„Na Čechy musíme pohlížet jako na spojence“. To není jen citát, to je i název článku Michala Plavce, který se týká otázky přepravy československých vojáků ze Sibiře po první světové válce (1918-1922). Autor na širokém poli vycházejícím z archivních dokumentů State Departmentu – amerického Ministerstva zahraničí přibližuje, jakým způsobem Spojené státy nahlížely na problematiku čs. legií v Rusku.

Slovenský historik Igor Baka se věnuje druhé světové válce a partyzánskému boji na Slovensku v materiálu Krvavá predohra v predvečer štátneho sviatku. Text se týká otázky prvního vážnějšího střetu jednotek Zajišťovací divize s partyzány, který se odehrál 13. března 1942.

K druhé světové válce se vztahuje ještě jeden klíčový materiál tohoto čísla Historie a vojenství, jehož autorem je Jiří Rajlich z VHÚ. Text nese název Potopení lamače blokády Alsterufer očima poražených. Potopení německé ozbrojené obchodní lodi Alsterufer v prosinci 1943 bylo patrně největším jednorázovým úderem, který československé letectvo za druhé světové války zasadilo nacistickému Německu. Alsterufer byla obchodní loď, která dovážela z Dálného východu, resp. z Japonska do Německa některé suroviny, např. drahé kovy, z Německa pak do Japonska putovala jemná mechanika, strojní součástky, optické přístroje atd. Od roku 1941 se uskutečnilo zhruba padesát takových „výjezdů“ různými plavidly. Tomu se samozřejmě spojenci snažili všemožně zabránit a některé lodě také skutečně byly zničeny.

Závěr letošního čtvrtého čísla HaV přináší kratší materiály. Týkají se například pozoruhodné sbírky loveckých zbraní württemberského krále, která je součástí fondu palných zbraní VHÚ. Dále zde čtenář najde materiál o slavném malíři Františku Kupkovi a jeho válečných kresbách, anebo sumarizační materiál ohlížející se za činností Komise vojenských tradic a symboliky v roce 2018. Je zde i článek týkající se inscenace hry Plukovník Švec od Rudolfa Medka v Národním divadle, ke které poskytl Vojenský historický ústav Praha odborné konzultace.

Časopis Historie a vojenství vydává Vojenský historický ústav Praha, číslo 4/2018 vyšlo v těchto dnech a výtisky v ceně 99 korun je možné koupit v běžných prodejních sítích.

RED

 

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha