Výstava Stráž na Hradě pražském vypráví příběh jednotky i vojáků, kteří v uplynulých sto letech střežili Hrad i hlavu státu

V Tereziánském křídle Starého královského paláce na Pražském hradě byla ve středu 27. června slavnostně otevřena výstava Stráž na Hradě pražském, která je součástí projektu “Založeno 1918″. Zhruba 130 fotografií a četné předměty dokumentují historii hradní jednotky od jejího založení v roce 1918 až po současnost. Nad výstavou, kterou připravil Vojenský historický ústav Praha, převzal záštitu prezident republiky Miloš Zeman. Čestným hostem vernisáže byl i výtvarník Theodor Pištěk, tvůrce uniforem hradní stráže po roce 1990.

 

Filmový výtvarník a malíř Theodor Pištěk se na vernisáž dostavil vskutku stylově: v uniformě Hradní stráže. Tedy v obleku, který sám navrhoval. On sám má hodnost plukovníka, byť je již vojákem ve výslužbě. Z rukou současného velitele Hradní stráže, plukovníka Jiřího Kývala, také převzal čestné členství Hradní stráže a s ním spojené symboly, např. mečík. Theodor Pištěk naopak věnoval hradní stráži svoji fotografii z dětských let, na které salutuje. Zmínil také, že si velmi dobře pamatuje, jak jako dítě chodil na Pražský hrad a mohl zde vidět prezidenta Masaryka.

Slavnostní vernisáže se vedle Theodora Pištěka zúčastnil také náčelník Vojenské kanceláře prezidenta republiky, generálmajor Jan Kaše, přítomen byl i ředitel Vojenského historického ústavu Praha, plukovník Generálního štábu Aleš Knížek. Dalším čestným hostem byl pětadevadesátiletý Jiří Tomeš, který bojoval v druhé světové válce proti nacistům a svoji základní vojenskou službu pak konal právě v Hradní stráži, a to v letech 1945-1947. Na jedné z fotografií vystavených v Tereziánském křídle se také Jiří Tomeš poznal – jde o snímek z přehlídky ve Velké Británii.

Výstava je dílem historika Vojenského historického ústavu Praha Zdeňka Špitálníka, významný kus práce také odvedl výtvarník Zdeněk Mareš, který je autorem grafického designu. Výstava se nese ve třech barvách: bílá barva je podkresem snímků z první republiky a okupace, červená barva dokresluje období poválečné a modrá barva pak dobu především po roce 1989.

Jednotlivé snímky neukazují jen nastoupenou jednotku Hradní stráže, ale jsou i záznamem běžného provozu prezidenta a jeho jednotky. Jsou zde fotografie četných zahraničních návštěv České republiky, zároveň nechybí ani snímky ryze vojenské, z výcviku vojáků Hradní stráže v boji. Některé fotografie ukazují i vybavení vojáků – efektní jsou především moderní snímky z doby po roce 1989, kdy se součástí vozového parku staly motocykly modrobílé barvy. Je zajímavé, že zprvu, krátce po roce 1989, s nimi jezdili někdejší špičkoví motocykloví závodníci.

Vedle fotografií nabízí výstava i některé předměty: jde o výzbroj hradní stráže, některé uniformy. K nejcennějším předmětům patří rukávová páska Sokola, která sloužila k označení vůbec první hradní stráže po říjnu 1918, kterou vykonávali právě Sokolové. Promítán je zde také snímek Stráž Pražského hradu, který byl v Armádním filmu natočen v roce 1973.

O vzniku Hradní stráže hovoří autor výstavy, Zdeněk Špitálník: „V souvislosti s očekávaným návratem T. G. Masaryka z exilu bylo nutné dosavadní řešení změnit a ostraze sídla budoucí hlavy státu dodat řádnou formu. Vrchní velitelství věc vyřešilo nařízením ze 6. prosince 1918, podle něhož čs. pěší pluk č. 28 postavil neprodleně jednu pěší setninu. Předurčena byla k plnění úkolů dvojího typu. Vykonávala úplnou strážní službu v sídle hlavy státu a plnila též roli čestné vojenské jednotky se zvláštním pověřením pro vítání významných osobností. Hradní stráž náležela k mírovému kontingentu čs. branné moci. Specifická dislokace a celková povaha jejích úkolů z ní však činily zvláštní jednotku.“ Jednotku tehdy tvořilo zhruba 170 mužů.

Zajímavá je i současnost Hradní stráže. V roce 2004 byli do zálohy propuštěni poslední vojáci základní služby a Hradní stráž se po více než 50 letech stala opět profesionálním útvarem. Hradní stráž nadále střeží objekt Pražského hradu a zámku Lány, zabezpečuje protokolární a reprezentační akce. Od léta 2018 budou navíc vojáci střežit základny na zahraničních misích AČR v Afghánistánu. Dnes má jednotka přes 700 osob.

Výstava Stráž na Hradě pražském je připravená Vojenským historickým ústavem Praha ve spolupráci s Kanceláří prezidenta republiky, Správou Pražského hradu a Hradní stráží. Spolupracoval také Vojenský ústřední archiv – Vojenský historický archiv. Expozice bude v Tereziánském křídle Pražského hradu k vidění až do 31. října 2018.

RED

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha