Výstava v Žádovicích na Kyjovsku k uctění památky vojáků z první světové války

Dne 28. dubna se konala ve výstavní síni obce Žádovice na Kyjovsku vernisáž výstavy nazvaná Velká válka a žádovičtí vojáci. Vznikla v rámci dlouhodobého projektu Posádková muzea pod záštitou Vojenského historického ústavu Praha. Jeho nedílnou součástí jsou i samostatné, časově ohraničené a tematicky zaměřené výstavní počiny, jež ve svém pojetí akcentují především regionální prvek v podobě událostí vážících se k příslušné oblasti, místu či např. obci. Tak je tomu i v případě Žádovic.

 

Myšlenka uspořádat výstavu v této obci se objevila již v roce 2014. Tehdy VHÚ Praha získal díky iniciativě české rodačky žijící v Belgii paní Mileny Kolaříkové -Lock na zápůjčku od Komise Britského společenství národů pro válečné hroby (Commonwealth War Graves Commission – CWGC) původní originální náhrobní kámen (Headstone) žádovického rodáka vojína Dominika Náplavy. VHÚ je tak první a zároveň jedinou institucí na světě, které byl originál náhrobního kamene zapůjčen.

Na vojenském hřbitově Commonwealthu Tyne Cot byl instalován v roce 1923 a v roce 2014 spolu s dalšími vyměněn za nový. Poté byl tento původní kenotaf zakomponován do výstavy „V zákopech první světové války“ v Armádním muzeu Žižkov. Slavnostní odhalení proběhlo v Den válečných veteránů 11. listopadu 2014 za přítomnosti rodiny Náplavů.

Odtud byl jen krůček k uspořádání samostatné výstavy, která zachytila životní osudy více než dvou desítek žádovických mužů, kteří padli na frontách Velké války a jejichž jména jsou zvěčněna na pomníku odhaleném v obci krátce po válce.

Výstavu, nad níž převzala záštitu senátorka za volební obvod Hodonínsko Ing. Bc. Anna Hubáčková, zahájil starosta obce Bronislav Seďa, jenž uvítal řadu významných hostí. Na pozadí válečných operací a velké politiky se odehrávaly miliony osobních dramat, těch šťastných i těch s tragickým koncem, připomněl ve svém úvodním slově dr. Jaroslav Láník z VHÚ. Zdůraznil, že první světová válka rozdělila českou společnost a naše předky postavila před nelehkou volbu – buď splnit zákonem uloženou povinnost, nebo využít prastarého práva a postavit se se zbraní v ruce proti panovníkovi, který škodí blahu země.

Česká společnost vždy vnímala první světovou válku především jako boj za samostatný stát, aby zvýraznila to pozitivní, co z konfliktu vzešlo. Tím jakoby smrt našich předků sloužících v rakousko-uherské armádě ztrácela smysl. Pomníky k uctění padlých však žádné rozdíly nečinily a ti, co přežili, se společně podíleli na budování samostatného státu. A mnozí umírali bok po boku v řadách zahraniční armády nebo v domácím odboji.

Sté výročí první světové války je tak vítanou příležitostí, jak vojáky z českých zemí, kteří padli či zemřeli v rakousko-uherském vojsku navrátit do české historické paměti, zakončil dr. Láník.

Duchovní modlitbu a krátké zamyšlení nad smyslem lidského života poté pronesl hlavní kaplan Armády České republiky plukovník Jaroslav Knichal, jenž vyzdvihl potřebu hlubokých niterných prožitků pro plnohodnotné naplnění života.

Slavnostní okamžik dokreslil svým vystoupením Vojenský umělecký soubor Ondráš. Mimo jiné zazněla i píseň kanadských zákopníků Columns of Stone, s níž kráčeli do boje, a rekrutská píseň z Uherskohradišťska.

Autorům výstavy – Mgr. Tomáši Kykalovi, Mgr. Petru Matějčkovi (oba z VHÚ Praha), Mgr. Erice Mrhalové z VÚA-VHA a paní Mileně Kolaříkové Lock se podařilo zachytit životní osudy padlých vojáků ze Žadovic a ukázat jak válka změnila osudy této hrstky mužů.

Výstava potrvá ve výstavní síni obce Žádovice do 28. října 2018.

Leoš Krejča, Jaroslav Láník

 

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha