Vzpomínková pouť – Itálie 2017

U příležitosti 100. výročí založení Českého dobrovolnického sboru v Itálii a zahájení formování čs. vojenských jednotek v Itálii, a také 99. výročí bojů čs. dobrovolníků na Doss Altu, proběhla ve dnech 22. září až 2. října 2017 Vzpomínková pouť – Itálie 2017. Akce se uskutečnila ve spolupráci Československé obce legionářské a Ministerstva obrany České republiky v rámci projektu LEGIE 100. Poutníci spolu s delegací MO ČR absolvovali mnoho pietních a slavnostních akcí, nezřídka v doprovodu zástupců českého velvyslanectví a místních samospráv.

 

Autobus s poutníky vyrazil z Prahy, od Základny dopravy ministerstva obrany v ulici generála Píky, pět minut po půlnoci v pátek 22. září 2017. Další části výpravy nastoupily při krátkých zastávkách v Rokycanech a v Plzni. Za ČSOL se pouti účastnili novodobí váleční veteráni, potomci čs. italských legionářů a další zájemci o vojenskou historii. Delegaci MO ČR tvořili zástupci Odboru pro péči o válečné veterány a Vojenského historického ústavu Praha, trubač ústřední hudby AČR a především řidiči, jejichž profesionalita zásadním způsobem přispěla ke zdaru náročné akce.

Program započal ještě 22. září návštěvou ve vojenském muzeu v Roveretu, jehož expozice obsahuje také pasáže o čs. legiích. Poté následovaly pietní akty v osáriu na Castel Dante v Roveretu, které je největším pohřebištěm československých legionářů na italském území, a u nedalekého Zvonu padlých. Program byl tento den zakončen návštěvou obce Castione, jejíž radnice usiluje o vybudování naučné stezky s tematikou první světové války.

Program v sobotu 23. září zahájil pietní akt u pomníku Aloise Štorcha a Leopolda Jeřábka v Rivě. Spolu se členy místního sdružení veteránů italských horských jednotek – Alpinů, pak poutníci navštívili bojiště na Doss Altu, kde též uctili památku bojovníků za naši svobodu. V neděli 23. září se poutníci zúčastnili hojně navštíveného pietního aktu, spojeného s římskokatolickou mší, u pomníku umučených čs. legionářů v Arcu. Odpoledne následovalo společenské sekání v chatě sdružení Alpinů. Večer poutníci navštívili obnovený pomník umučeného legionáře J. Sobotky v obci Pieve di Bono.

Následující den, v pondělí 25. září, se poutníci zúčastnili slavnostního odhalení pomníku na místě zrušeného hřbitova československých domobranců v Solbiate Olona. Město pojalo celou akci skutečně velkoryse. Kromě vybudování památníku a zorganizování slavnostního odhalení vydalo též historickou publikaci, pojednávající o pobytu Čs. domobrany ve městě a epidemii španělské chřipky, jejíž obětí se mnoho domobranců stalo. Ostatky domobranců byly již v šedesátých letech odvezeny do osárií mimo město, nicméně později objevené pozůstatky jsou pietně uloženy ve společném hrobě na městském hřbitově, kde se jim poutníci též poklonili.

V úterý 26. září proběhla na velvyslanectví České republiky v Římě slavnostní prezentace nového vydání knihy vzpomínek legionáře Vladimíra Vaňka, za přítomnosti jeho dcery, paní Míry B. Vaněk Shejbal, a editora publikace Tomáše Ruska. Poté následoval pietní akt na Cimitero Acattolico v Římě u hrobu Vladimíra Vaňka a dalšího předního představitele prvního čs. odboje v Itálii Karla Veselého. Ve středu 27. září dopoledne poutníci navštívili italské letecké muzeum ve Vigna di Valle a poté v Campo Verano vzdali čest u hrobu legionáře Jana Čalouna. Odpoledne se poklonili u pamětní desky Milána Rastislava Štefánika na Piazza Venezia v Římě a navštívili Muzeum italských válečných vlajek v Památníku sjednocení Itálie na témže náměstí.

Ve čtvrtek 28. září následoval přejezd do benediktinského kláštera na hoře Monte Cassino. Poutníci zde měli unikátní příležitost spatřit rukopis z 12. století se záznamem o pohřbení českého knížete Konráda II. Oty. Poté následoval pietní akt na polském válečném hřbitově z druhé světové války na Monte Cassinu, u hrobu ostravského rodáka Rudolfa Kurka. Poutníci se poté přesunuli do blízké obce Cairo, kde se spolu se zástupci místní samosprávy poklonili u společného hrobu zemřelých českých zajatců z první světové války z nedalekého tábora.

Poutníci pak na francouzském válečném hřbitově z druhé světové války ve Venafro vzdali čest u místa posledního odpočinku poručíka Josefa Dufka, sloužícího za druhé světové války se svolením prezidenta republiky v silách Svobodné Francie. Kulturní program pouti doplnila večerní prohlídka antických vykopávek v Herculaneu.

Nejjižnějšího bodu putování dosáhli poutníci v pátek 29. září., kdy se poklonili u pamětní desky čs. legií v klášteře svatého Vavřince v Padule. Klášter za první světové války sloužil jako zázemí zajateckého tábora, a formovaly se zde čs. pracovní prapory. Poutníci navštívili také výstavu „Dov’é la Patria Nostra?“ pojednávající o československých legiích, instalovanou v areálu kláštera. Odpoledne pak poutníci na radnici města Santa Maria Capua Vetere prezentovali pamětní desku, která bude odhalena na místě bývalého zajateckého tábora, kde v roce 1917 vznikl Československý dobrovolnický sbor. Poté autobus s poutníky zamířil k východnímu pobřeží apeninského poloostrova.

Ještě večer téhož dne se poutníci zúčastnili v Sulmoně slavnostního podepsání partnerství mezi městy Sulmona a Králíky. Následující den, v sobotu 30. září, proběhl v Sulmoně pietní akt na městském hřbitově u hrobu zemřelých zajatců z blízkých zajateckých táborů v době první světové války. Poté byla v klášteře Santo Spirito al Morone v Sulmoně, který též sloužil jako zajatecký tábor, odhalena pamětní deska československým zajatcům.

Poutníci si poté prohlédli nedaleký areál bývalého zajateckého tábora ve Fonte d´Amore, který svému účelu sloužil v době první i druhé světové války. Odpoledne poutníci pokračovali do města Giulianova, kde za velké účasti místních spolků vojenských veteránů odhalili pamětní desky ruskému legionáři Janu Kelblovi, který v Giulianově v roce 1919 na cestě ze Sibiře do vlasti podlehl svým zraněním a nemoci.

Pietní akt v neděli 1. října u pamětní desky na paláci Candiotti ve Folignu poněkud zkomplikovaly běžecké závody, které týž den v ulicích města probíhaly, nicméně podařilo se jej zorganizovat důstojně. Týž den se poutníci na britském válečném hřbitově v Assisi poklonili u místa posledního odpočinku poručíka Ladislava Krieglera, který padl v roce 1944 jako stážista u britského Královského dělostřelectva. Poslední návštěva poutníků pak platila československým legionářům Josefu Matuškovi a Janu Hrazdilovi, jejichž tělesné schránky odpočívají v Perugii. Poslední den pouti, pondělí 2. října, byl věnován mnohasetkilometrovému návratu do vlasti.

Vzpomínková pouť byla významnou společenskou a diplomatickou událostí. Především díky pečlivé a rozsáhlé aktivitě PhDr. Ing. Jozefa Špánika, stálého zástupce České republiky při FAO v Římě, se poutníci na své cestě setkali s množstvím italských přátel našich dějin i národa. Mnohá přátelství i odborné kontakty se také podařilo v průběhu cesty navázat. Péče, kterou italští dobrovolníci a místní úřady věnují udržování památek na své československé spolubojovníky z doby první světové války, je příkladná. Také organizace cesty z české strany byla pečlivá a efektivní. Pouť tak důstojně připomněla a uctila památku našich předků, kteří před sto lety obětovali své životy za naši svobodu.

 Tomáš Jakl

 

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha