Zástava 7. výsadkového pluku, 1968

Od padesátých let minulého století zajišťoval Vojenský historický ústav výrobu jednotných zástav vzor 52, které propůjčoval prezident republiky jednotlivým útvarům Československé lidové armády. V roce 1962 obdržel svou bojovou zástavu i elitní 7. výsadkový pluk s posádkou v Holešově.

 

Vojáci této jednotky zvláštního určení procházeli na svou dobu vysoce efektivním výcvikem a disponovali celou řadou moderních bojových prostředků. Holešovský pluk v kritických srpnových dnech roku 1968 razantně odmítl vydat kasárenské objekty okupační sovětské armádě a zaujal obranná postavení. V důsledku těchto událostí byl následujícího roku zrušen a zástava předána do sbírky VHÚ Praha.

Popis praporu: líc: uprostřed červeného listu je aplikována zlatě lemovaná červená husitská pavéza se žlutě lemovaným bílým dvouocasým lvem s červeným srdečním štítkem s modrou horou Kriváněm a žlutou partyzánskou vatrou. Nad hlavou lva je vyhotoven obrys žluté pětihroté hvězdy. Pod pavézou je vyšit do půlkruhu zlatý opis: „ZA VLAST – ZA SOCIALISMUS“. Na začátku a na konci opisu je vyšita lipová ratolest o třech lipových lístcích. Rub: červený list a v něm je zlatě vyhotovena mezi dvěma zlatými lipovými lístky číslice: „7“, pod ní jednořádkový nápis: “VÝSADKOVÝ PLUK“. Horní, dolní a vlající okraj zástavy je lemován zlatým třepením. Zástava je navlečena červeným rukávem na žerď a přibita k ní kovovými hřeby. Žerď je zakončena kovovým hrotem ve tvaru pětihroté hvězdy. K žerdi jsou připojeny tři praporové šňůry zakončené třapci, a to bílá, modrá, červená, a jedna červená stuha.

Zdeněk Špitálník

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha