Československý tank z Peru dosedl po 74 letech opět na domácí půdu

Československý tank z Peru dosedl po 74 letech opět na domácí půdu

29. 09. 2012

Výjimečnou událost zažilo ve čtvrtek 27. září Armádní muzeum Žižkov. Na zdejší nádvoří byl slavnostně umístěn v Československu vyrobený tank LTP. Tank byl v předvečer druhé světové války exportován do Peru, nyní ho získal do svých sbírek Vojenský historický ústav Praha. Jde o jediný exemplář tohoto typu, který je v České republice.

Téměř desetiletí trvala snaha VHÚ o získání tanku LTP, kterých bylo na přelomu let 1938/1939 do Peru vyvezeno celkem dvacet čtyři. Deset let jednání, rozhovorů, částečných neúspěchů a nakonec dolaďování organizačních otázek došlo do úspěšného finále. Tank LTP, který vyvinula a vyrobila předválečná ČKD, se podařilo získat a mohl se letos v létě vydat na plavbu přes dva oceány zpět do země svého původu. Po plavbě ukončené v Hamburku se tank v kontejneru vydal na cestu do Prahy, aby zde byl zařazen do sbírek Vojenského historického ústavu Praha.

Umístění tanku na nádvoří Armádního muzea Žižkov provázelo přenesení tanku přes muzejní bránu vysokou přes deset metrů. Tank byl uchycen popruhy na jeřáb, který ho vyzdvihl do výšky a přenesl přes bránu. Po krátkém „letu“ nad Prahou na pozadí Starého města i žižkovského televizního vysílače usedl tank na nádvoří muzea. Vše se přitom odehrálo za velkého zájmu médií.

Na nádvoří muzea se při této příležitosti konalo za přítomnosti ministra obrany Alexandra Vondry i peruánské velvyslankyně Marity Landaveri Porturasové slavnostní setkání – pod historickými prapory a za zvuků vojenské hudby. Ministr obrany a paní velvyslankyně také společně „přivítali“ z nebe se snášející tank na české půdě. „Toto pozoruhodné vozidlo není jen pouhým masivem oceli,“ řekl ministr obrany A. Vondra, „ale také němým svědkem mimořádného umu našich předků, svědectvím o hospodářské síle demokratické první republiky i o odhodlanosti bránit naši svobodu vojenskou silou.“ Zároveň ministr připomněl, že získáním jednoho z tanků LTP do sbírek VHÚ se podařilo významně doplnit kolekci pancéřové techniky z období předmnichovské republiky a současně do nich zařadit reprezentanta slavné řady exportních obrněnců.

Při setkání byly předány i rezortní vyznamenání těm, kteří významným způsobem přispěli k získání tanku do sbírek VHÚ. Záslužný kříž ministra obrany České republiky III. stupně obdržela peruánská velvyslankyně Marita Landaveri Porturas, bývalí velvyslanci České republiky v Peru Věra Zemanová a Jan Kopecký, bývalý generální konzul České republiky v Peru Pavel Bechný a současný velvyslanec České republiky v Peru Vladimír Eisenbruk. Tank LTP se přitom podařilo získat s pomocí Ministerstva zahraničních věcí České republiky, velký dík také patří společnosti ČKD Group, která významným způsobem přispěla k realizaci celého procesu.

Z HISTORIE TANKU LTP

Československý zbrojní průmysl dokázal během pouhých dvaceti let od vzniku republiky do její okupace nacisty učinit ohromný skok v oblasti těžké bojové techniky. Od stavby prvních nedokonalých obrněných automobilů se Československo dostalo na pozici významného výrobce lehkých tanků a produkty našich zbrojovek patřily po stránce kvality ke světové špičce. Firmy ČKD a Škoda dokázaly uspět nejen při dodávkách domácímu vojsku, ale i na světovém trhu a československé tanky používala celá řada cizích armád.

V roce 1935 se rozhodla peruánská vláda nakoupit pro armádu tanky v hmotnostní kategorii 5 až 7 tun (s ohledem na stav vozovek a mostů v Peru), vyzbrojených kanonem ráže 37 mm a dvěma kulomety. Z klání mezi firmami Renault, Vickers, Fiat, Škoda a ČKD nakonec vyšla vítězně ČKD. V říjnu 1936 navštívil Prahu peruánský generál Tamayo v čele vojenské nákupní komise a v dubnu 1937 došlo v sídle ČKD k podpisu předběžné dohody o dodávce lehkých tanků, které firma označovala LTP (Lehký tank pro Peru). Tank měl být schopen trvalého provozu v nadmořských výškách až 4500 metrů. Původní plán na objednávku 36 tanků byl zredukován na 24 vozidel, což i tak činilo z Peru v daném regionu tankovou velmoc. Dne 15. února 1938 obě strany podepsaly finální kontrakt. Prototyp měl být okamžitě odeslán do Peru a podroben provozním zkouškám. S dodáním sériových vozidel se počítalo mezi 15. zářím a 20. říjnem 1938.

První tank přebrali v Československu Peruánci v srpnu 1938. V říjnu je tank za účasti českých techniků testován ve vysokohorském terénu ve stanici La Oroya, ve výšce 3720 metrů. Testy se provádějí i ve výšce 4500 metrů a jsou bez potíží. Do realizace dodávky dalších tanků přitom zasáhly události kolem Mnichova a vyhlášení zářijové mobilizace – dodávka tehdy byla pozastavena a v případě vypuknutí bojů s nacisty by LTP byly nasazeny na frontě u některé z československých tankových jednotek. Po uvolnění exportu bylo prvních šest LTP odesláno 4. listopadu 1938 na lodi Patria do Peru, kam dorazily 7. prosince. Dalších devět připlulo na palubě lodi Leila 14. února 1939 a zbylých osm 27. února lodí Helga. Při testech v Československu přitom na podzim 1938 jeden tank bez výraznějších závad ujel 1300 km. Zbytek tanků absolvoval kratší testy (150 km), součástí testů se staly i ostré střelby a ostřelování tanků.

LTP patří do rodiny tanků ČKD určených na vývoz – LTH pro Švýcarsko, TNH pro Írán atd. (Z těchto vývozních tanků také vycházel úspěšný projekt tanku pro čs. armádu LT-38, který byl po březnu 1939 zařazen do německých jednotek.) Kvůli používání tanku LTP ve vysoké nadmořské výšce muselo dojít k úpravě dodávání paliva do spalovacích komor, a to prostřednictvím upraveného leteckého karburátoru. Tank vyvinul rychlost 40 km/h, dojezd na silnici byl cca 180 km. Osádku tvořili tři lidé. Otočná věž disponuje kanonem Škoda A3 ráže 37,2 mm a těžkým kulometem ráže 7,92 mm. Ve věži je zabudován ještě lehký kulomet.

Tanky LTP byly v Peru označeny jako Tanque Ligero 38/39M, a hned v únoru 1939 pomáhají potlačit vojenský převrat. Následně je zformován plnohodnotný tankový prapor, poprvé je představen na přehlídce v Limě v červnu 1939. Ve výcviku a organizaci pomáhají zaměstnanci ČKD, dva dokonce vstupují coby profesionálové do peruánské armády (zbytky Československa jsou už tehdy okupovány). Tanky jsou nasazeny i v roce 1941 i v konfliktu s Ekvádorem, Peruánci jsou s výkony strojů spokojeni. V roce 1946 jsou rozhodnuti u nás zakoupit další tři desítky tanků. V roce 1949 však došlo pouze k dodávce náhradních dílů, o rok později již nedošlo k dohodě o dodávce 20 nových tanků za 57 miliónů korun. ČKD se snažila dodat LTP i jiným státům, v roce 1945 je nabídnuta dodávka 36 tanků Venezuele. Bolívii je nabízeno 24 tanků. Zůstalo však pouze u nabídek.

Každé z 24 do Peru dodaných vozidel neslo jméno jedné z místních provincií. V Peru tanky slouží až do počátku 70. let, poté jsou přesunuty do zálohy. V záloze vydrží až do přelomu 80. a 90. let. Dnes je možné vidět několik těchto tanků coby stojící památníky v různých městech. Jeden z tanků je dosud plně funkční a pravidelně vyjíždí při slavnostních vojenských přehlídkách.

LTP – základní technické údaje

Hmotnost: 7,3 t

Délka: 4,10 m

Šířka: 1,95 m

Výška: 2,10 m

Motor: šetiválec Scania-Vabis 1664/5, obsah 7750 cm3

Výkon: 125 hp

Rychlost: 40 km/h

Dojezd: 180 km

Pancéřování: 8-25 mm

Výzbroj: 1 x 37 mm kanon Škoda A3, 2 x 7,92 mm kulomet ZB

Osádka: 3 muži

Aktuálně1. října 1933 byl položen základ budoucího rozbití Československa

1. října 1933 byl položen základ budoucího rozbití Československa

01. 10. 2023
Před devadesáti lety, 1. října 1933, vznikla Sudetendeutsche Heimatsfront (Sudetoněmecká vlastenecká fronta,…
Evropská křižovatka 1938 (nebo 2023?)

Evropská křižovatka 1938 (nebo 2023?)

29. 09. 2023
Oddělení pohraniční finanční stráže Horní Adršpach – 30. září 1938 17.00 hod.:…
Všechny objekty VHÚ budou v Den české státnosti otevřeny

Všechny objekty VHÚ budou v Den české státnosti otevřeny

26. 09. 2023
Čtvrteční státní svátek sv. Václava můžete využít k návštěvě všech muzeí ve správě…
Cyklus komentovaných vycházek – Místa bojů Pražského povstání – zahájen u budovy rozhlasu

Cyklus komentovaných vycházek – Místa bojů Pražského povstání – zahájen u budovy rozhlasu

26. 09. 2023
Klíčovou roli pro Pražské povstání mělo rozhlasové vysílání. Z budovy rozhlasu na…
Muzeum v Lešanech patřilo předposlední zářijovou sobotu stovkám dětí

Muzeum v Lešanech patřilo předposlední zářijovou sobotu stovkám dětí

23. 09. 2023
Stovky dětí v doprovodu svých rodičů dorazily na tradiční Dětský den do Vojenského…