Nástup části 5. praporu Vládního vojska

Nástup části 5. praporu Vládního vojska

Snímek zachycuje nástup částí 5. praporu Vládního vojska, který byl umístěn v Kutné Hoře. Fotografie byla pořízena v prostoru vedle Jezuitské koleje, kde se nacházela kasárna vojska.

Po okupaci zbytku českých zemí nacistickým Německem 15. března 1939 byly následně zbytky čs. armády v Protektorátu odzbrojeny a rozpuštěny. Místo ní bylo v červenci 1939 zřízeno tzv. Vládní vojsko, v jehož čele stál generál Jaroslav Eminger (1886–1964). Ve Vládním vojsku nebyli žádní Židé, postupně bylo „očištěno“ od bývalých legionářů, přesto mu však Němci nedůvěřovali. Už proto čítalo pouhých dvanáct praporů o maximálním počtu 7 000 mužů, bylo špatně vyzbrojeno a vycvičeno. Příslušníci Vládního vojska byli využíváni k nejrůznějším pracím nebo střežili komunikace. Vysokou kvalitu měla jeho hudba.

Přítomnost českého vojska, jakkoli slabého, vyvolávala v nacistech čím dál tím silnější obavy, že by se tito vojáci mohli ve vhodné situaci přidat k protiněmeckému povstání. Proto byla v květnu 1944 velká většina Vládního vojska odeslána do severní Itálie, aby střežila tamní komunikace – vojáci však houfně přebíhali k partyzánům. Za povstání proti okupantům na konci války se síly Vládního vojska, které se dosud nacházely v Protektorátu, skutečně přidaly k povstání. Po osvobození bylo Vládní vojsko rozpuštěno a mnozí jeho členové dále sloužili v čs. armádě; generál Eminger byl soudem očištěn.

Snímek přehlídky 5. praporu Vládního vojska byl do sbírky Vojenského historického ústavu Praha získán v druhé polovině roku 2015.

AktuálněTisíce lidí přilákalo zahájení 28. muzejní sezony v Lešanech

Tisíce lidí přilákalo zahájení 28. muzejní sezony v Lešanech

27. 05. 2023
Areál Vojenského technického muzea v Lešanech se v sobotu 27. května stal cílem několika…
Útok na Heydricha a první komentáře na vlnách londýnského rozhlasu

Útok na Heydricha a první komentáře na vlnách londýnského rozhlasu

26. 05. 2023
Útok na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha 27. května 1942 vyvolal pozdvižení…
Přípravy na zahájení 28. muzejní sezóny v Lešanech vrcholí. Podívejte se, jak vypadá technika, která se 27. května představí divákům

Přípravy na zahájení 28. muzejní sezóny v Lešanech vrcholí. Podívejte se, jak vypadá technika, která se 27. května představí divákům

26. 05. 2023
Přípravy na zahájení 28. muzejní sezóny ve Vojenském technickém muzeu Lešany jsou…
Vojenský historický ústav zvítězil v kategorii Muzejní počin roku v národní soutěži Gloria musaealis

Vojenský historický ústav zvítězil v kategorii Muzejní počin roku v národní soutěži Gloria musaealis

25. 05. 2023
Vojenský historický ústav Praha získal první  místo v kategorii Muzejní počin roku za…
Ministryně obrany provedla prince Edwarda místem posledního boje čs. parašutistů

Ministryně obrany provedla prince Edwarda místem posledního boje čs. parašutistů

25. 05. 2023
Ministryně obrany Jana Černochová a britský princ Edward dnes společně v chrámu…