Nástup části 5. praporu Vládního vojska

Nástup části 5. praporu Vládního vojska

Snímek zachycuje nástup částí 5. praporu Vládního vojska, který byl umístěn v Kutné Hoře. Fotografie byla pořízena v prostoru vedle Jezuitské koleje, kde se nacházela kasárna vojska.

Po okupaci zbytku českých zemí nacistickým Německem 15. března 1939 byly následně zbytky čs. armády v Protektorátu odzbrojeny a rozpuštěny. Místo ní bylo v červenci 1939 zřízeno tzv. Vládní vojsko, v jehož čele stál generál Jaroslav Eminger (1886–1964). Ve Vládním vojsku nebyli žádní Židé, postupně bylo „očištěno“ od bývalých legionářů, přesto mu však Němci nedůvěřovali. Už proto čítalo pouhých dvanáct praporů o maximálním počtu 7 000 mužů, bylo špatně vyzbrojeno a vycvičeno. Příslušníci Vládního vojska byli využíváni k nejrůznějším pracím nebo střežili komunikace. Vysokou kvalitu měla jeho hudba.

Přítomnost českého vojska, jakkoli slabého, vyvolávala v nacistech čím dál tím silnější obavy, že by se tito vojáci mohli ve vhodné situaci přidat k protiněmeckému povstání. Proto byla v květnu 1944 velká většina Vládního vojska odeslána do severní Itálie, aby střežila tamní komunikace – vojáci však houfně přebíhali k partyzánům. Za povstání proti okupantům na konci války se síly Vládního vojska, které se dosud nacházely v Protektorátu, skutečně přidaly k povstání. Po osvobození bylo Vládní vojsko rozpuštěno a mnozí jeho členové dále sloužili v čs. armádě; generál Eminger byl soudem očištěn.

Snímek přehlídky 5. praporu Vládního vojska byl do sbírky Vojenského historického ústavu Praha získán v druhé polovině roku 2015.

AktuálněPřednáška ke knize o pistoli CZ 75: bonusové informace, unikátní exempláře

Přednáška ke knize o pistoli CZ 75: bonusové informace, unikátní exempláře

09. 12. 2023
V podvečer 6. prosince 2023 se v Armádním muzeu Žižkov Vojenského historického ústavu Praha…
Historik VHÚ Praha Jiří Plachý se v Bratislavě zúčastnil vzpomínkového večera na osobnost protikomunistického odboje na Slovensku Imricha Eröse

Historik VHÚ Praha Jiří Plachý se v Bratislavě zúčastnil vzpomínkového večera na osobnost protikomunistického odboje na Slovensku Imricha Eröse

08. 12. 2023
Historik Vojenského historického ústavu Praha Jiří Plachý se na konci listopadu zúčastnil…
Dnes je Armádní muzeum celý den uzavřeno

Dnes je Armádní muzeum celý den uzavřeno

07. 12. 2023
Upozorňujeme, že z provozních a organizačních důvodů je Armádní muzeum Žižkov je…
Přijďte do Armádního muzea na poslední čtyři přednášky letošního roku. Na sobotu 9. 12. je připravena také poslední letošní vycházka po stopách Pražského povstání

Přijďte do Armádního muzea na poslední čtyři přednášky letošního roku. Na sobotu 9. 12. je připravena také poslední letošní vycházka po stopách Pražského povstání

06. 12. 2023
Podívejte se na nabídku přednášek v Armádním muzeu Žižkov do konce roku…
Vznik 5. čs. střelecké divize ve Francii

Vznik 5. čs. střelecké divize ve Francii

05. 12. 2023
Krátce po konci 1. světové války vznikla ve Francii 5. čs. střelecká…