Pohled na stacionární spojovací uzel čs. praporu na misi UNCRO v roce 1995

Pohled na stacionární spojovací uzel čs. praporu na misi UNCRO v roce 1995

Fotografie pořízená příslušníkem mise UNCRO, zachycující budovu stacionárního spojovacího uzlu (SSU) COMMCEN, která sloužila od začátku působení čs. praporu od roku 1992. Objekt byl umístěn v prostoru oblasti tehdejší Republiky Srbská Krajina – RSK, v bývalém autokempu Borje u Korenice. Autor fotografie k tomuto snímku uvádí:

„Stacionární spojovací uzel praporu měl za úkol udržování spojení s nadřízeným velitelstvím mise sektoru JIH v Kninu a hlavním velitelstvím mise v Zábřehu, jakož i s okolními mezinárodními prapory (francouzský Bat, keňský Bat) a sloužil také jako „poštovní“ stanice pro další mezinárodní organizace.

Budova byla dřevostavba s minerální izolací. V přízemí byl dislokován SSU, operační skupina praporu a spojovací stanoviště směrem k rotám a odloučeným pracovištím praporu. V patře byl ubytován náčelník SSU. Na operační skupině v této budově působil i pozdější arm. gen. Petr Pavel. Pro čekání na spojení příchozími byla vybudována příjemná společenská místnost, která byla často a hojně využívána.

V objektu působilo cca 12 osob, které zajištovali nepřetržitý směnný provoz, komunikace byla vedena v angličtině. Osazenstvo SSU tvořil náčelník, 3 náčelníci směn, operátoři a technik. SSU disponoval množstvím různé spojovací techniky. Mezi hlavní patřilo satelitní spojení INMARSAT s faxovým terminálem, telefonní ústředna ERICSSON s propojením na všechny funkcionáře štábu praporu, KV stanice CODAN a VKV stanice MOTOROLA. Nejoblíbenější technika na SSU byl ale stolní počítač s WIN 3.11, na kterém jsme se pokoušeli hrát první PC hry. Při eskalaci napětí mezi Chorvaty a příslušníky tzv. Srbské Krajiny, které vyvrcholilo chorvatskou operací Bouře (Operacija Oluja) plnil SSU nepřetržitě svůj úkol udržováním spojení s nadřízeným velitelstvím. Při nejtěžším ostřelování základny Borje, kdy všichni příslušníci praporu byli v podzemních krytech, příslušníci SSU jen vyvedli spojovací linky do blízkého okopu a dál pracovali.“

Mise UNCRO byla ustanovena v roce 1995 a navazovala na misi UNPROFOR (1992–1995). Samozřejmě nemohli chybět příslušníci Armády České republiky, která zde měla nasazený 3. mírový prapor České republiky. Mise UNCRO trvala jen rok, ale neznamenala konec působení AČR v bývalé Jugoslávii. Po zrušení mise byla část české jednotky zařazena do nového kontingentu v operaci IFOR v Bosně a Hercegovině, další část se přesunula na misi UNTAES, která měla dohlížet na opětovnou integraci Východní Slavonie do Chorvatska, zbytek se přesunul zpět do České republiky. Operací UNCRO prošlo v letech 1995 až 1996 750 vojáků.

Digitální kopie snímku byla do sbírky Vojenského historického ústavu Praha získána v roce 2021.

AktuálněVojenští zpravodajci proti maďarskému revizionismu v meziválečném období

Vojenští zpravodajci proti maďarskému revizionismu v meziválečném období

20. 03. 2023
Činnost vojenského zpravodajství z období mezi dvěma světovými válkami je tradičně spojována především…
Sokolský výzvědný oddíl – rozpačitý projekt elitní formace České družiny

Sokolský výzvědný oddíl – rozpačitý projekt elitní formace České družiny

16. 03. 2023
Dějiny československého odboje v letech první světové války skýtají bezpočet pozoruhodných příběhů. Jeden…
Minutovník cesty do nacistického pekla

Minutovník cesty do nacistického pekla

13. 03. 2023
Středa 15. března 1939 vstoupila do našich dějin jako počátek jednoho z nejčernějších…
Osmdesáté výročí bitvy u Sokolova

Osmdesáté výročí bitvy u Sokolova

07. 03. 2023
V pondělí 8. března 1943 se u ukrajinské obce Sokolovo poprvé dostala československá…
Jedno z posledních veřejných vystoupení Jana Masaryka

Jedno z posledních veřejných vystoupení Jana Masaryka

04. 03. 2023
Od smrti Jana Masaryka uplyne zanedlouho 75 let. Mezi vítězstvím komunistů v mocenském…