Vypuknutí první světové války – odvedenci na pražském nádraží

Vypuknutí první světové války – odvedenci na pražském nádraží

Snímek pořízený v Praze na samém začátku první světové války zachycuje odvedence do rakousko-uherské armády, jak jsou seřazeni na nádraží. V okamžiku vystavení této fotografie si připomínáme sté výročí vypuknutí první světové války.

 

V předvečer první světové války existovaly v Evropě dva bloky mocností – Trojspolek, zahrnující Německo, Rakousko-Uhersko a Itálii, a Trojdohoda, již tvořily Rusko, Francie a Spojené království. Dne 28. června 1914 byli srbskými teroristy v Sarajevu zavražděni rakousko-uherský následník trůnu a jeho žena. 23. července předložila Vídeň Srbsku velice ostré ultimátum. Srbové vyhověli většině jeho bodů, ne však požadavku, aby umožnili činnost rakousko-uherských vyšetřovatelů na srbském území. 28. července 1914 tak Rakousko-Uhersko vyhlásilo Srbsku válku.

Carské Rusko se rozhodlo podpořit Srbsko a 29. července 1914 zahájilo mobilizaci. V důsledku toho původní spor mezi Vídní a Bělehradem přerostl v celosvětový konflikt. Německo se ruskou mobilizací cítilo ohroženo, pokusy vyřešit situaci osobní diplomacií dvou bratranců, Viléma II. a Mikuláše II., skončily nezdarem. 1. srpna 1914 Německo vyhlásilo válku Rusku a 3. srpna 1914 také Francii. 4. srpna vpadla německá vojska do Belgie a Spojené království vyhlásilo Německu válku.

Tím se automaticky ocitla ve válečném stavu s Německem i britská dominia. Na stranu Srbska se přidala i Černá Hora. Přestože Japonsko bylo britským spojencem, jeho spojenecké závazky je nenutily vstoupit do války. Nehledě na to Japonci dali 15. srpna Německu ultimátum a po vypršení lhůty, 23. srpna, vyhlásili Němcům válku.

Blok Německa a Rakousko-Uherska je pro jejich zeměpisnou polohu znám jako Centrální mocnosti, jejich protivníci jsou známi jako Dohoda. Osmanská říše se přidala k Centrálním mocnostem 29. října 1914, když její námořnictvo zaútočilo na ruské černomořské přístavy. Itálie, člen Trojspolku od roku 1882, zůstala zprvu neutrální a 23. května 1915 vyhlásila válku Rakousko-Uhersku. Naopak Bulharsko vstoupilo v říjnu 1915 do války na straně Centrálních mocností. Portugalsko se ocitlo ve válečném stavu s Německem 9. března 1916, síly obou zemí v afrických koloniích však příležitostně bojovaly již dříve. Rumunsko vstoupilo do války na straně Dohody 27. srpna 1916. Řecko procházelo vnitropolitickou krizí, ale roku 1917 se nakonec i ono přidalo k Dohodě.

USA výrazně podporovaly Dohodu od samého počátku dodávkami válečného materiálu, válku Německu však vyhlásily až 6. dubna 1917. Čína, zaměstnaná vnitřními spory a japonskými požadavky, vstoupila do války na straně Dohody 14. srpna 1917. Proti Centrálním mocnostem se, alespoň symbolicky, postavila většina světa.

První světová válka skončila 11. listopadu 1918 vítězstvím Dohody a porážkou Centrálních mocností. Zásadně překreslila politickou mapu světa, dala vzniknout novým státům a zničila starý řád. Přinesla nejméně 10 milionů mrtvých a otevřela cestu k dalším tragickým událostem dvacátého století. Ve střednědobém horizontu znamenala konec dominantního postavení Západu, zejména Evropy.

 

Aktuálně



1. října 1933 byl položen základ budoucího rozbití Československa

1. října 1933 byl položen základ budoucího rozbití Československa

01. 10. 2023
Před devadesáti lety, 1. října 1933, vznikla Sudetendeutsche Heimatsfront (Sudetoněmecká vlastenecká fronta,…
Evropská křižovatka 1938 (nebo 2023?)

Evropská křižovatka 1938 (nebo 2023?)

29. 09. 2023
Oddělení pohraniční finanční stráže Horní Adršpach – 30. září 1938 17.00 hod.:…
Všechny objekty VHÚ budou v Den české státnosti otevřeny

Všechny objekty VHÚ budou v Den české státnosti otevřeny

26. 09. 2023
Čtvrteční státní svátek sv. Václava můžete využít k návštěvě všech muzeí ve správě…
Cyklus komentovaných vycházek – Místa bojů Pražského povstání – zahájen u budovy rozhlasu

Cyklus komentovaných vycházek – Místa bojů Pražského povstání – zahájen u budovy rozhlasu

26. 09. 2023
Klíčovou roli pro Pražské povstání mělo rozhlasové vysílání. Z budovy rozhlasu na…
Muzeum v Lešanech patřilo předposlední zářijovou sobotu stovkám dětí

Muzeum v Lešanech patřilo předposlední zářijovou sobotu stovkám dětí

23. 09. 2023
Stovky dětí v doprovodu svých rodičů dorazily na tradiční Dětský den do Vojenského…