Film „Symboly české nezávislosti“

Film „Symboly české nezávislosti“

04. 09. 2018

Státní symboly jsou neodmyslitelným projevem svrchovanosti a nezávislosti každého státu, jsou předmětem úcty a národní hrdosti.

V roce 1993 natočil režisér Pavel Fojtík umělecký dokument o vzniku, vývoji a proměnách českých a československých státních symbolů. Na základě důkladně provedených rešerší, studia historických pramenů a pečlivého výběru archivních materiálů autoři ve filmu provází diváka spletitými cestami vývoje naší státní symboliky, jejíž počátky se nalézají již v předheraldickém období.

Za první symbol české státnosti je považován praporec na kopí knížete Václava tzv. gonfanon. Se svatováclavským kultem na přemyslovském dvoře souvisí i nejstarší heraldický symbol jakým je plamenná orlice.  Znak s erbovní figurou stříbrného dvouocasého lva se zlatou korunou, drápy a jazykem v červeném poli se objevuje od poloviny 13. století. Postupně se dvouocasý lev ve skoku stává základním symbolem panovníků a českého státu. K němu posléze přibývají další znaky: císařská orlice Karla IV., orlice Markrabství moravského, orlice slezská a později také znak slovenský.  Prostřednictvím bohatého ikonografického materiálu, jakým jsou iluminace v dobových rukopisech, deskové a nástěnné malby či zpodobnění na majestátních pečetích a ve spojení se zasvěceným komentářem je divák postupně detailně seznámen s heraldickým vývojem a dobovými proměnami státní symboliky až do období vzniku samostatné České republiky v roce 1993.

V roce 1990 byly zákonem přijaty nové státní symboly České a Slovenské Federativní Republiky. Ze zákona jimi jsou velký a malý státní znak, vlajka, vlajka prezidenta republiky, státní pečeť a státní hymna.  O necelé tři roky později se s blížícím rozpadem federace jednalo o státních symbolech znovu. Zatímco Slovensko jen upravilo podobu vlajky přijaté zákonem v roce 1990, Česká republika namísto červeno-bílé vlajky z roku 1990 přijala za svou červeno-bílou vlajku s žerďovým modrým klínem, která byla do konce roku 1992 státní symbolem federace. Přestože ústavní zákon o zániku federace zakazoval, aby samostatné republiky používaly státní symboly federace, Česká republika přijala federální vlajku zákonem č. 3/1993.

Ve filmu hovoří o problematice státní symboliky i válečný veterán a jeden z nejuznávanějších evropských heraldiků (člen Academie Internationale d´Heraldique), autor státního znaku České republiky a prezidentské standarty, Jiří Louda (1920–2015).

Výrobce:  Český armádní film, 1993

Tvůrci: námět Pavel Fojtík a Svatopluk Jedlička, kamera Karel Hložek, František Chmela, Anton Szomolányi, scénář a režie Pavel Fojtík, odborná spolupráce Zbyšek Svoboda

Technické údaje k filmové kopii: video U-matic, barevná, zvuková, 28 minut

Kopie filmu byla do sbírky VHÚ Praha získána v roce 2008 převodem z Agentury vojenských informací a služeb.

David Černý

AktuálněMinistryně obrany ocenila v Armádním muzeu Žižkov úspěšné sportovce ASC Dukla

Ministryně obrany ocenila v Armádním muzeu Žižkov úspěšné sportovce ASC Dukla

08. 12. 2022
Dvacet sedm sportovců, trenérů a funkcionářů Armádního sportovního centra Dukla ocenila ve…
Vyšlo nové číslo čtvrtletníku Historie a vojenství, letos poslední

Vyšlo nové číslo čtvrtletníku Historie a vojenství, letos poslední

08. 12. 2022
Čtvrté letošní číslo časopisu Historie a vojenství, které vydává Vojenský historický ústav…
Cesta k poznání. Rozhovor s ředitelem Odboru muzeí VHÚ plukovníkem Michalem Burianem.

Cesta k poznání. Rozhovor s ředitelem Odboru muzeí VHÚ plukovníkem Michalem Burianem.

05. 12. 2022
Ředitel Odboru muzeí plukovník Michal Burian strávil stovky hodin přípravou nových expozic…
Digitalizace rukopisů za rok 2022 byla zdárně dokončena

Digitalizace rukopisů za rok 2022 byla zdárně dokončena

01. 12. 2022
Vojenský historický ústav Praha v roce 2022 digitalizoval dalších 31 rukopisů pocházejících…
V Armádním muzeu Žižkov byly předány ceny soutěží Prahy 2

V Armádním muzeu Žižkov byly předány ceny soutěží Prahy 2

01. 12. 2022
Ve čtvrtek 1. prosince 2022 se v Armádním muzeu Žižkov uskutečnilo setkání…