Kalendárium osobností

K 60. výročí konce druhé světové války vznikla publikace Vojenské osobnosti československého odboje 1939–1945, která je společným dílem pracovníků Vojenského historického ústav Praha a Vojenského historického ústavu Bratislava.
Válečného konfliktu se v domácím odboji i na mnoha válečných frontách zúčastnilo i několik desítek tisíc československých občanů. Svým vojenským vystoupením nejenže přispěli ke spojeneckému vítězství, ale především nemalou měrou podpořili politické úsilí o znovuobnovení Československé republiky.
Kniha byla pojata také jako hold všem československým vojákům – bez ohledu na jejich původ, mateřskou řeč, politické přesvědčení či náboženské vyznání –, kteří v těžkých dobách věděli, kde je jejich místo, a za osvobození vlasti neváhali nasadit i vlastní životy.
S osudy některých z nich vás VHÚ Praha seznámil již v minulém roce. Letos i v následujících letech vám výběrově nabídneme životopisy dalších osobností, které mají v daném roce kulatá výročí narození či úmrtí.

1. října 1933 byl položen základ budoucího rozbití Československa

1. října 1933 byl položen základ budoucího rozbití Československa

Před devadesáti lety, 1. října 1933, vznikla Sudetendeutsche Heimatsfront (Sudetoněmecká vlastenecká fronta, SHF), základ budoucí Sudetendeutsche Partei…
...

Bohuslav Všetička / 1893 – 1942

Bohuslav Všetička / 1893 – 1942

Absolvent Vojenské technické akademie v Mödlingu (1914). Jako důstojník c. k. div. muničního parku č. 13 poslán…
...

Veselý Vlastimil / 20. 9. 1913 – 11. 12. 2001

Veselý Vlastimil / 20. 9. 1913 – 11. 12. 2001

Byl to jediný československý stíhač, jenž ve službách francouzského letectva dosáhl vítězství nad italským letounem. Zúčastnil se…
...

Jindřich Breitcetl / 15. 7. 1913 – 21. 8. 1943

Jindřich Breitcetl / 15. 7. 1913 – 21. 8. 1943

Vynikající letec, který se na velitele slavné 311. peruti RAF propracoval z nejnižších pozic. Začínal jako polní pozorovatel…
...

František Ambrož – Bojoval s nacisty. Navzdory stáří

Ve dnech, kdy občané jen dva měsíce staré Československé republiky nakupovali dárky a chystali oslavy vánočních svátků, vstoupil do…
...

Bedřich Valla – Vyznával „Věrni zůstaneme“

Svým vojákům i chlapcům ze skautského oddílu stále připomínal, že musí být silní duševně i fyzicky a být dobře vycvičeni a vyzbrojeni, aby…
...

Miloslav Kašpar – Vytipoval Gabčíka s Kubišem

Anglické šlechtické panství Cholmondeley je trvale spojeno s československou historií. Zámecký park se po porážce země galského kohouta ve druhé…
...

Jaroslav Riedl – Smrt na prahu svobody

Do konce druhé světové války v Evropě zbývalo jen o málo více než tři měsíce. Dne 1. února 1945 zatklo…
...

František Divoký – Četník s osudem Ahasvera

Údělem stovek českých vlastenců bylo prožít 20. století tak trochu jako biblický Ahasver, který kvůli svému provinění…
...

Ivan Španiel – Medik přešel s Francouzi Saharu

Řada československých mužů prožila válku v řadách de Gaulleovy armády a mnozí z nich zde projevili nebývalou odvahu. Patřil k nim…
...

Robert Weil – Zachraňoval životy vojáků

Jedním z významných bojišť, kde se československé exilové vojsko velmi aktivně zapojilo do spojeneckého úsilí a bitev s armádami Osy, byla…
...

Václav Čermák – Tři války za Československo

Češi, kteří se nechtěli smířit s vnucenými pořádky, stanuli v průběhu dvacátého století třikrát v řadách odboje, někteří nezdolní jedinci…
...

Václav Čermák – Statečný parlamentář

Hrdinou na frontě není jen muž neohroženě jdoucí v dešti kulek do útoku, ale i ten, kdo v roli parlamentáře jedná se…
...

Josef Žižka – Oběť odpovědného radisty

Velitelé i kamarádi na Josefa Žižku po válce vzpomínali jako na málomluvného, hluboce věřícího evangelíka a krajně odpovědného člověka. Narodil se 10.…
...

Jan Žižka – Jan Žižka padl v boji 9. května

Posledního dne roku 1918 Čechoslováci slavili první silvestr nedávno zrozené republiky, desetitisíce z nich však hodně daleko od domova,…
...

Otakar Zeithammel – Za skrývání letců zaplatili životem

Období po atentátu na Reinharda Heydricha je spojeno s masovými popravami českých vlastenců a účastníků odboje. Jen na pražské Kobyliské střelnici jich…
...

Jaroslav Záruba – Obránce rozhlasu zabila bomba

Když po vypuknutí Květnového povstání vysílal rozhlas slavnou výzvu ozbrojeným složkám i občanům, neopomněl mezi nimi zmínit ani příslušníky…
...

Leo Wechsberg-Veselý – Muž, který chtěl bojovat

Druhá světová válka do svého víru strhla československé občany různých vyznání i původu, se základním vzděláním až po vysokoškoláky. K posledně jmenovaným…
...

Zdeněk Vltavský – Velitel povstaleckých obrněnců

Nemohl „svoje“ tanky nasadit proti nacistickému vojsku, když ohrožovalo samostatné Československo. Ale na jaře 1945 dostal šanci na reparát.…
...

Jan Vlachý – Odmítl opustit rodinu

„Vysoce vážený a milý mi pane plukovníku! … Jsem na Vás hrd a pokládám si to za nemalou čest, že jste byl…
...

František Vejmelka – V Praze zastavil nápor jednotek SS

Z příběhu syna svobodné služky, který se stal generálem, by někdo možná zplodil sladkobolný román či kýčovitý televizní seriál,…
...

Hugo Vaníček – Hugo Vaníček – jezuita v první linii

V řadách zahraniční armády bojovaly za svobodu Československa desítky katolických kněží a řeholníků. Jedním z nich byl i Hugo Vaníček. Narodil se…
...

Emanuel Unger – Pomáhal na torpédované lodi

Do protinacistického odboje se v zahraničí zapojilo i mnoho lékařů. Většina z nich sloužila jako odborný personál v exilových jednotkách na západě i východě.…
...

Karel Tržil – Osudný nálet na loď Chakdina

V průběhu druhé světové války se československé exilové jednotky účastnily leteckých nebo pozemních operací, přesto došlo k několika ztrátám…
...

Karel Tichý – Burcoval Čechy v Paříži

Během operačního nasazení přišel o život každý druhý čs. parašutista z Velké Británie vysazený za nepřátelskými liniemi. Ani ti, kteří…
...

1 2 3 5