Nové číslo časopisu Historie a vojenství je již v prodeji

Nové číslo časopisu Historie a vojenství je již v prodeji

19. 04. 2020

Číslo 1 ročníku 2020 časopisu Historie a vojenství, který vydává Vojenský historický ústav Praha, je čtenářům již k dispozici. Bylo vydáno před několika týdny, v době nastupující koronavirové epidemie – v té době ho nebylo možné vzhledem k uzavření mnoha prodejen novin a časopisů všude koupit. Nyní si ho v této síti, která je již otevřena, čtenáři mohou pořídit.

 

Časopis otevírá rozsáhlá, čtyřicetistránková studie Jiřího Plachého nazvaná Z vichystické Francie na Tisovo Slovensko. Text se věnuje repatriaci slovenských vojáků 1. československé divize ve Francii do vlasti v letech 1940-1944. Toto téma je v české historiografii zpracováno komplexněji vůbec poprvé. Článek obsahuje také množství unikátních fotografií, pocházejících přímo od někdejších repatriantů, a jsou použity rovněž poprvé.

Ze sedmi tisíc vojáků, kteří zůstali ve Francii, bylo – velmi hrubým odhadem – nejméně pět tisíc Slováků. Celkem se v rámci repatriací vrátilo na Slovensko okolo osmi set bývalých příslušníků čs. armády, z velké části mužstva a poddůstojníků. Jiří Plachý píše: „Bratislavský režim neměl zájem na plošném, ale spíše symbolickém postihu navrátilců za službu v čs. jednotkách. Perzekuce se týkala přibližně jednoho procenta z nich, přičemž všechny vynesené tresty byly do dvou let odnětí svobody. Navrátilcům však byla věnována mimořádná pozornost ze strany slovenských bezpečnostních složek a lze předpokládat, že takto získané poznatky předávala ÚŠB také německé straně…“

Někteří navrátilci byli následně povoláni ke službě ve slovenské armádě a zúčastnili se tažení proti Sovětskému svazu, nebo byli později nasazeni jako členové slovenských jednotek v Itálii. Mnozí bývalí vojáci se ovšem zúčastnili i Slovenského národního povstání a někteří byli za účast v SNP vyznamenáni.

Na Slovensko se přitom vraceli nejen vojáci, ale především lidé ve Francii žijící či pracující. Od podzimu roku 1940 odjelo na Slovensko v celkem osmi transportech celkem 5 096 občanů, od května 1941 do července 1944 se pak vrátilo na Slovensko dalších 1 471 občanů.

Jiří Rajlich se v textu Rudé hvězdy nad Ostravou věnuje problematice zapomenutých „strategických“ nočních náletů na Moravskou Ostravu v průběhu ledna až března 1945. Autor zde kromě jiného vysvětluje, proč je v případě těchto sovětských útoků nutno používat termín „strategický“ v uvozovkách. Sovětské strategické letectvo (nazýváno např. Dálkovým letectvem) totiž prošlo za války složitým vývojem a svým americkým a britským protějškům se podobalo jen vzdáleně. Nedisponovalo především významnými počty čtyřmotorových bombardovacích letounů strategického kalibru. Hlavní tíhu náletů na Ostravu také nesly dvoumotorové bombardovací letouny B-25 Mitchell, které v rámci Lend-Lease Act obdržel Sovětský svaz od západních spojenců. Celkem jich dostal 861 kusů, tedy 9% produkce.

Kýžený efekt však nálety nepřinesly. Osm velkých dálkových náletů mezi lednem 1945 až březnem toho roku, který se zúčastnilo na 440 letounů, nenarušilo či vážněji nepoškodilo moravsko-ostravský železniční uzel. Nálety však přesto měly určitý efekt – narušovaly výrobu a dopravu, měly vliv na morálku dělníků a podařilo se i zasáhnout podniky těžkého strojírenství.

V Historii a vojenství 1/2020 nalezne čtenář rovněž text někdejšího významného českého vojenského historika a pracovníka VHÚ Ivo Pejčocha (1962-2019), s titulem Českoslovenští legionáři, popravení v Kobyliské střelnici v období druhého stanného práva. Po atentátu na Reinharda Heydricha, od května do července 1942, bylo popraveno v Kobylisích 539 občanů, z toho 76 žen. Autor v textu předkládá portréty zastřelených vojáků – bývalých legionářů. Jde celkem o 33 medailonů.

Pod zajímavým titulkem Generál František Bureš, pán obou Korejí, nalezne čtenář článek historika VHÚ Prokopa Tomka věnovaný muži, který se z československých vojenských dějin poněkud vytratil – a přitom byl prvním vedoucím čs. delegace v Dozorčí komisi neutrálních států během korejského konfliktu. Bureš byl přitom prvorepublikový důstojník, zapojený do protinacistického odboje, ovšem v roce 1948 se aktivně podílel na komunistickém převratu a mohl tak úspěšně pokračovat v kariéře.

Pavel Kreisinger se v textu Vzpomínka „australského“ legionáře Josefa Sudolského na Velkou válku vrací ke svému předchozímu textu Přes australskou armádu do československých legií ve Francii… (Historie a vojenství 1/2016) a předchozí bádání doplňuje o nové poznatky.

Závěr časopisu Historie a vojenství 1/2020 pak tvoří kratší materiály věnované například aktivitám v oblasti muzeí VHÚ včetně probíhající rekonstrukce budovy Armádního muzea Žižkov, dále je zde ohlédnutí za muzejní sezónou 2019 v leteckém muzeu Kbely, je zde i článek o restaurování vrtule pro letecký motor Praha D a další materiály včetně recenzí na některé knihy z oblasti vojenské historie.

Časopis Historie a vojenství vydává Vojenský historický ústav Praha, číslo 1/2020 v ceně 99 korun je možné koupit v běžných prodejních sítích.

RED

 

AktuálněTisíce lidí přilákalo zahájení 28. muzejní sezony v Lešanech

Tisíce lidí přilákalo zahájení 28. muzejní sezony v Lešanech

27. 05. 2023
Areál Vojenského technického muzea v Lešanech se v sobotu 27. května stal cílem několika…
Útok na Heydricha a první komentáře na vlnách londýnského rozhlasu

Útok na Heydricha a první komentáře na vlnách londýnského rozhlasu

26. 05. 2023
Útok na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha 27. května 1942 vyvolal pozdvižení…
Přípravy na zahájení 28. muzejní sezóny v Lešanech vrcholí. Podívejte se, jak vypadá technika, která se 27. května představí divákům

Přípravy na zahájení 28. muzejní sezóny v Lešanech vrcholí. Podívejte se, jak vypadá technika, která se 27. května představí divákům

26. 05. 2023
Přípravy na zahájení 28. muzejní sezóny ve Vojenském technickém muzeu Lešany jsou…
Vojenský historický ústav zvítězil v kategorii Muzejní počin roku v národní soutěži Gloria musaealis

Vojenský historický ústav zvítězil v kategorii Muzejní počin roku v národní soutěži Gloria musaealis

25. 05. 2023
Vojenský historický ústav Praha získal první  místo v kategorii Muzejní počin roku za…
Ministryně obrany provedla prince Edwarda místem posledního boje čs. parašutistů

Ministryně obrany provedla prince Edwarda místem posledního boje čs. parašutistů

25. 05. 2023
Ministryně obrany Jana Černochová a britský princ Edward dnes společně v chrámu…