VHÚ získal cenné předměty od českých speciálních sil působících v Afghánistánu

VHÚ získal cenné předměty od českých speciálních sil působících v Afghánistánu

29. 11. 2020

Vojenský historický ústav Praha, jenž se dlouhodobě věnuje dokumentaci historie novodobých zahraničních operací, nyní získal do svých sbírek artefakty z nasazení 601. skupiny speciálních sil generála Moravce v zahraniční operaci Resolute Support v Afghánistánu.

Vojenský historický ústav Praha systematicky vytváří samostatný sbírkový fond, do něhož jsou shromažďovány sbírkové předměty, které dokumentují činnost vojáků Armády České republiky v zahraničních operacích. Čeští vojáci v nich plní rozličné úkoly a navazují svým působením na tradici československých legií za 1. světové války a účastníků čs. zahraničního odboje za 2. světové války.

Chod vojensko-historické služby rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích AČR komplexně zabezpečuje oddělení monitoringu zahraničních operací Odboru zahraničních aktivit, komunikace a propagace VHÚ Praha. Již deset let VHÚ Praha shromažďuje prameny historicko-dokumentačního charakteru a sbírkové předměty z daného prostoru zahraniční operace v reálném čase, tedy ve smyslu „tady a teď.“

Díky přímé spolupráci s 4. jednotkou podpory a vlivu Úkolového uskupení AČR v operaci Resolute Support (4. JPaV ÚU AČR RS) v Afghánistánu se podařilo získat jedinečné předměty do sbírky VHÚ Praha dokumentující činnost vojáků 601. skupiny speciálních sil generála Moravce z jejich operačního nasazení v zahraniční operaci od února do srpna 2020 v afghánské provincii Faráh.

Dne 26. listopadu 2020 byl VHÚ Praha předán do sbírek konvolut  3D artefaktů, fotografie a kronika jednotky příslušníkem 601. skss
nadrotmistrem d. P., který byl před výjezdem jednotky do zahraniční operace proškolen oddělením monitoringu zahraničních operací VHÚ Praha v oblasti vojenské historie, stejně tak jak tomu je při výjezdu každé jednotky AČR do zahraniční operace. V průběhu svého nasazení plnil i úkoly tzv. vojenského historika jednotky (VHJ) a vedl kroniku jednotky č. 50/2019.

Povinnosti vojenského historika jednotky jsou zakotveny ve Standardním operačním postupu Velitelství pro operace č. 702 Vojenská historie (dřívě SOP Společného operačního centra č. 214), jehož je od září 2011 VHÚ odborným garantem a zpracovatelem.

Úkolem 4. JPaV ÚU AČR RS bylo cvičit afghánské vojáky z 2nd Special Operation Brigade na základně Thompson v provincii Faráh. Česká jednotka podporovala svou činností místní afghánské bezpečnostní složky v operacích nutných pro převzetí plné odpovědnosti nad svým územím.

V závěru působení jednotky v operaci zapsal do kroniky velící důstojník bojového odřadu následující řádky: „… jsem rád za to, že jsme vše přestáli v lidsky zdravém a dobrém kolektivu, který si vždy dokázal navzájem pomoci a používal zdravý rozum. Chtěl bych za to poděkovat všem kamarádům z odřadu, protože bez přispění každého z nich, by toho nebylo možné dosáhnout.“

Získané sbírkové předměty:

·       Kronika jednotky 4. JPaV ÚU AČR RS.

·       Fotografie.

·       Grafický plán přípravy jednotky před vysláním do zahraniční operace.

·       Křídlo z bezpilotního prostředku UAV Puma poškozené při operačním letu dne 11. 6. 2020.

·       Mapa aglomerace Kábulu s vyznačenou trasou pro přesun jednotky.

·       Popisovací karta pro první pomoc při zranění vojáka.

·       Osobní polní stejnokroj v maskovacím vzoru Multicam velícího důstojníka bojového odřadu s nášivkami.

·       Vojenský osobní kompas.

·       Kšiltovka 601. skss, pohorky a civilní oděv vojenského historika jednotky nadrotmistra d. P.

kpt. Pavel Stehlík

AktuálněMinistryně obrany ocenila v Armádním muzeu Žižkov úspěšné sportovce ASC Dukla

Ministryně obrany ocenila v Armádním muzeu Žižkov úspěšné sportovce ASC Dukla

08. 12. 2022
Dvacet sedm sportovců, trenérů a funkcionářů Armádního sportovního centra Dukla ocenila ve…
Vyšlo nové číslo čtvrtletníku Historie a vojenství, letos poslední

Vyšlo nové číslo čtvrtletníku Historie a vojenství, letos poslední

08. 12. 2022
Čtvrté letošní číslo časopisu Historie a vojenství, které vydává Vojenský historický ústav…
Cesta k poznání. Rozhovor s ředitelem Odboru muzeí VHÚ plukovníkem Michalem Burianem.

Cesta k poznání. Rozhovor s ředitelem Odboru muzeí VHÚ plukovníkem Michalem Burianem.

05. 12. 2022
Ředitel Odboru muzeí plukovník Michal Burian strávil stovky hodin přípravou nových expozic…
Digitalizace rukopisů za rok 2022 byla zdárně dokončena

Digitalizace rukopisů za rok 2022 byla zdárně dokončena

01. 12. 2022
Vojenský historický ústav Praha v roce 2022 digitalizoval dalších 31 rukopisů pocházejících…
V Armádním muzeu Žižkov byly předány ceny soutěží Prahy 2

V Armádním muzeu Žižkov byly předány ceny soutěží Prahy 2

01. 12. 2022
Ve čtvrtek 1. prosince 2022 se v Armádním muzeu Žižkov uskutečnilo setkání…