VHÚ získal výtisk původního vydání „Černé knihy“ o srpnu 1968

VHÚ získal výtisk původního vydání „Černé knihy“ o srpnu 1968

20. 08. 2015

V těchto dnech, kdy si připomínáme již 47. výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy, získal Vojenský historický ústav Praha výjimečný výtisk knižní publikace, která se k danému historickému období bezprostředně vztahuje. Jedná se o knihu „Sedm pražských dnů. 21.-27. srpen 1968. Dokumentace“, známou též jako „Černá kniha“.

 

Dárcem knihy, jež rozšíří nejen knihovní fond VHÚ, ale je i cenným historickým artefaktem, je pan Petr Vencelides. Ten ji získal od svého dědečka, jenž ji během normalizace ukrýval ve svém domě ve sklepě, zabalenou a ochráněnou pod hromadou uhlí. Kniha „Sedm pražských dnů. 21.-27. srpen 1968. Dokumentace“ vyšla na sklonku roku 1968 a obsahuje klíčové dokumenty týkající se událostí, které se odehrály ve dnech bezprostředně po invazi.

Na podzim 1968 se podařilo týmu odborných pracovníků Ústavu dějin Akademie věd v rekordně krátké době sestavit kolekci dokumentů z prvního týdne okupace Československa vojsky pěti států Varšavské smlouvy. Kniha o 500 stranách s téměř stovkou ilustrací vyšla 1. října 1968 v nákladu 3 000 výtisků, oficiálně jako studijní materiál pro vnitřní potřebu. Editoři Milan Otáhal a Vilém Prečan v ní shromáždili úřední dokumenty, novinové články, prohlášení i doklady spontánní reakce veřejnosti na okupaci. Pro její tragický obsah i pro jednoduchý černý obal se pro sborník rychle vžilo označení „Černá kniha“.

Vydání knihy vyvolalo obrovský zájem veřejnosti, ale dokonce také velmi negativní reakci ze strany sovětského vedení. Při jednání vedoucích představitelů KSČ a KSSS v Kyjevě 8. prosince 1968 Leonid Brežněv obsáhle kritizoval přežívající svobodu tisku v Československu. Jako jeden z příkladů uvedl výslovně vydání tzv. Černé knihy. Označil ji za „velice mazanou knihu“, jejíž autoři se zaštiťují socialismem, ale pomlouvají Sovětský svaz. Alexander Dubček mu na to sdělil, že záležitost se prověřuje.

Sovětská strana nebyla spokojena s reakcí čs. vedení, a proto podala 27. prosince 1968 diplomatickou nótu s protestem proti vydání a rozšiřování „Černé knihy“. Sovětská vláda zde označila publikaci za protisovětskou slátaninu a hodnotila její vydání za hrubé porušení moskevských dohod, pomluvu politiky SSSR a urážku sovětského lidu. Sovětská strana požadovala zastavení rozšiřování sborníku, stažení z oběhu a potrestání vydavatelů.

Je to asi jediná kniha v novodobých československých dějinách, o které se jednalo na mezistátní úrovni, kvůli níž došlo k diplomatické mezistátní korespondenci, jednala o ní československá vláda i vedení KSČ.

Vydání „Černé knihy“ se stalo v letech 1970-1971 předmětem rozsáhlého vyšetřování Generální prokuratury ČSSR a Správy vyšetřování Státní bezpečnosti. Trestní stihání bylo formálně zastaveno až v roce 1980. Tvůrci knihy ani nikdo další nakonec nebyl za vydání a šíření „Černé knihy“ potrestán. Vyšetřovací spis číslo ČVS-VS-ll/110-70 má skoro 500 stran a dále stovky stran dokumentace. V době vyšetřování bylo vyslechnuto na třicet svědků, pořízeny znalecké posudky atd.

Příběh této knihy je v dějinách moderního světového písemnictví i v dějinách Československa nejspíše ojedinělý. „Černá kniha“ byla Sborem národní bezpečnosti stahována od nových vlastníků a zabavené výtisky byly likvidovány. Proto se jich zachovalo malé množství. V dalších letech vyšla kniha v zahraničí v řadě cizojazyčných překladů a konečně v roce 1990 v masovém vydání znovu v Československu.

Původní vydání „Černé knihy“ z října 1968 získal VHÚ darem. Jedná se nejen o cenný přírůstek knižního fondu VHÚ, který obsahuje téměř 200 000 knihovních jednotek, ale také o sbírkový předmět, který má sám o sobě značnou historickou hodnotu.

Prokop Tomek

 

AktuálněZhroucení soluňské fronty

Zhroucení soluňské fronty

02. 10. 2023
V polovině září 1918 začala na soluňské frontě vítězná ofenziva dohodových států, jež…
1. října 1933 byl položen základ budoucího rozbití Československa

1. října 1933 byl položen základ budoucího rozbití Československa

01. 10. 2023
Před devadesáti lety, 1. října 1933, vznikla Sudetendeutsche Heimatsfront (Sudetoněmecká vlastenecká fronta,…
Evropská křižovatka 1938 (nebo 2023?)

Evropská křižovatka 1938 (nebo 2023?)

29. 09. 2023
Oddělení pohraniční finanční stráže Horní Adršpach – 30. září 1938 17.00 hod.:…
Všechny objekty VHÚ budou v Den české státnosti otevřeny

Všechny objekty VHÚ budou v Den české státnosti otevřeny

26. 09. 2023
Čtvrteční státní svátek sv. Václava můžete využít k návštěvě všech muzeí ve správě…
Cyklus komentovaných vycházek – Místa bojů Pražského povstání – zahájen u budovy rozhlasu

Cyklus komentovaných vycházek – Místa bojů Pražského povstání – zahájen u budovy rozhlasu

26. 09. 2023
Klíčovou roli pro Pražské povstání mělo rozhlasové vysílání. Z budovy rozhlasu na…