Vyšlo nové číslo čtvrtletníku Historie a vojenství 2/2015

Vyšlo nové číslo čtvrtletníku Historie a vojenství 2/2015

08. 07. 2015

Podrobně o rakousko-uherském dělostřelectvu za první světové války, o chemických zbraních a ochraně proti nim v témže konfliktu, ale i o nejslavnějším uherském leteckém stíhači Josefu Kissovi. O tom všem si může čtenář přečíst v odborném čtvrtletníku Historie a vojenství číslo 2/2015, které nyní vychází. Časopis vydává Vojenský historický ústav Praha.

 

Ačkoli materiálů věnovaných období tzv. Velké války 1914-1918 najdeme v novém čísle Historie a vojenství nemalé množství, čtenářům jsou v daném periodiku nabízeny i články z dalších historických období.

Jako první v pořadí se představuje druhá část článku Karla Straky „Zrození monumentu“, který popisuje počátky moderního opevňování v meziválečném Československu. Autor se zde věnuje především otázce jednání mezi československou a francouzskou stranou. Od Francie přejímalo Československo v oblasti pevnostních staveb a techniky zkušenosti a podle francouzského vzoru také svoji obranu koncipovalo.

Matěj Bílý je autorem studie „Status Varšavské smlouvy pro období války“. Vojenská spolupráce mezi členskými státy VS byla po značnou část existence paktu vymezena jen velmi povrchně, k vyjasnění otázky došlo až na počátku 80. let, kdy byl přijat poměrně kontroverzní Status Spojených ozbrojených sil členských států Varšavské smlouvy a jejich orgánů velení v době války. Podle autora šlo o podstatný zásah do autonomie a národní svrchovanosti zemí sovětské zájmové sféry v Evropě. Část textu je také věnována rumunskému postoji, neboť tato země se jako jediná proti statusu vymezila.

Text historika VHÚ Jana Šacha „Československá armáda v prvním roce „jaderného“ výcviku“ se vrací do období poloviny padesátých let, kdy se měnila strategie boje a charakter případného celosvětového konfliktu. Konvenční způsob boje musel být přizpůsoben narůstajícímu jadernému arzenálu hlavních mocností. Co všechno znamenaly jaderné bomby pro vedení boje, ale také v jakém stavu se nacházela čs. armáda v té době – to vše autor zkoumá detailním způsobem a nechybí ani přesné počty techniky a vojáků, které tehdy měla armáda k dispozici.

Poměrně málo známou kapitolu dějin československého vojska za druhé světové války zpracovává další historik VHÚ Jiří Plachý v textu „Rakouští občané v československých jednotkách na západní frontě 1939-1945“. Z více než dvaceti tisíc vojáků sloužících za druhé světové války na Západě jich určité množství pocházelo i z jiných států než z ČSR. Hlavní část rakouských občanů sloužících v čs. jednotkách přitom tvořili vídeňští Češi.

K období druhé světové války se vztahuje i text Od Ondavy k Liptovskému Svätému Mikuláši, konkrétně k operacím odehrávajícím se na počátku roku 1945 na slovenském území.

Tři již avizované články se týkají let první světové války. Jiří Rajlich se v rozsáhlém materiálu (resp. v první části celého textu, který je v tomto čísle HaV zveřejněn) nazvaném „Poručík v záloze in memoriam Josef Kiss (1896-1918)“ věnuje osudům nejslavnějšího uherského stíhače. Z Uher pocházela zhruba dvacítka z celkem 62 rakousko-uherských leteckých es, Kiss patřil k těm nejvýznamnějším. Rajlichova studie přitom vychází z podrobného studia archivů několika států a do značné míry koriguje dosud publikované informace o pilotově životě. Text je doplněn velmi početným obrazovým doprovodem.

K Velké válce se vztahuje také text Zdeňka Polčáka Chemická válka, který podává obraz převratného a nového způsobu vedení boje. Autor se věnuje jednotlivým státům a jejich přístupu k chemickým zbraním, popsány jsou jednotlivé typy zbraní a také způsoby ochrany proti nim.

Polčákův kolega, kurátor sbírek VHÚ Jan Fedosejev se pak v textu „Rakousko-uherské dělostřelectvo na počátku války“ věnuje tomu, čím dotyčná armáda disponovala v případě děl. Je zde popsán způsob organizování dělostřelectva a především výzbroj: polní kanony, lehké polní houfnice, těžké polní houfnice, horské a pevnostní dělostřelectvo.

Závěrečná část čísla 2/2015 čtvrtletníku Historie a vojenství je věnována kratším materiálům. Týkají se například restaurátorských prací, ale informují i o výstavách v zahraničí (Německo, Velká Británie), jsou zde i medailony některých osobností a knižní recenze.

Časopis Historie a vojenství vydává Vojenský historický ústav Praha, číslo 2/2015 vyšlo v těchto dnech a výtisky v ceně 99 korun je možné koupit v běžných prodejních sítích, případně přímo ve Vojenském historickém ústavu Praha – v Armádním muzeu Žižkov.

RED

 

Aktuálně1. října 1933 byl položen základ budoucího rozbití Československa

1. října 1933 byl položen základ budoucího rozbití Československa

01. 10. 2023
Před devadesáti lety, 1. října 1933, vznikla Sudetendeutsche Heimatsfront (Sudetoněmecká vlastenecká fronta,…
Evropská křižovatka 1938 (nebo 2023?)

Evropská křižovatka 1938 (nebo 2023?)

29. 09. 2023
Oddělení pohraniční finanční stráže Horní Adršpach – 30. září 1938 17.00 hod.:…
Všechny objekty VHÚ budou v Den české státnosti otevřeny

Všechny objekty VHÚ budou v Den české státnosti otevřeny

26. 09. 2023
Čtvrteční státní svátek sv. Václava můžete využít k návštěvě všech muzeí ve správě…
Cyklus komentovaných vycházek – Místa bojů Pražského povstání – zahájen u budovy rozhlasu

Cyklus komentovaných vycházek – Místa bojů Pražského povstání – zahájen u budovy rozhlasu

26. 09. 2023
Klíčovou roli pro Pražské povstání mělo rozhlasové vysílání. Z budovy rozhlasu na…
Muzeum v Lešanech patřilo předposlední zářijovou sobotu stovkám dětí

Muzeum v Lešanech patřilo předposlední zářijovou sobotu stovkám dětí

23. 09. 2023
Stovky dětí v doprovodu svých rodičů dorazily na tradiční Dětský den do Vojenského…