Představení Historie a vojenství číslo 1/2023 v novém přednáškovém sále VHÚ Praha

Představení Historie a vojenství číslo 1/2023 v novém přednáškovém sále VHÚ Praha

23. 03. 2023

V úterý 21. března 2023 proběhla ve Vojenském historickém ústavu Praha první akce svého druhu: veřejná prezentace právě vydaného čísla časopisu Historie a vojenství. Premiéra to současně byla i pro jeden z přednáškových sálů, jimiž toto muzejní, vědeckovýzkumné a knihovní zařízení Ministerstva obrany ČR nově disponuje.

Po rozsáhlé rekonstrukci unikátního komplexu budov někdejšího Památníku osvobození na úpatí Vítkova má nyní VHÚ Praha k dispozici také prostory pro pořádání nejrůznějších kulturních a společenských akcí. K nim od letoška přibývají odborné přednášky, semináře, konference – a v neposlední řadě prezentace nových čísel čtvrtletníku Historie a vojenství.

Cílem těchto setkání je nabídnout spolupracovníkům a příznivcům tohoto jediného českého specializovaného vědeckého a recenzovaného periodika v oblasti vojenské historie prostor pro osobní seznámení a diskusi. A to nejen ve vztahu k právě vydanému číslu HaV, ale i k celkové koncepci časopisu a jeho dalšímu směřování.

Představení prvního letošního čísla HaV proběhlo v úterý 21. března 2023 od 16.00 v přednáškovém sále, který vznikl citlivou úpravou dřívější studovny Knihovny VHÚ Praha a v němž více než tři desítky účastníků přivítal ředitel VHÚ Praha brig.gen. Mgr. Aleš Knížek.

První část programu otevřel popisem současné neutěšené situaci, která v ČR panuje v oblasti tzv. letecké archeologie, pracovník Akademie věd ČR a VHÚ Praha Petr Čech, díky němuž byl do tohoto čísla zařazen velice přínosný článek Archeologický nález a jeho vlastnictví autorské dvojice Pavla Mašková a Martin Zídek.

Následovala vystoupení autorů vybraných hlavních článků HaV č. 1/2023.

Petr Janoušek z VHÚ Praha, kterému v tomto čísle vyšla studie Československá armáda a NATO v letech 1989–1992, popsal svůj rozsáhlý, i na zahraničních pramenech založený výzkum vybraných aspektů proměny československé armády na přelomu 80. a 90. let minulého století, jehož konečným výstupem by již brzy měla být knižní publikace.

Jiří Rajlich, rovněž z VHÚ Praha, na příkladu své rozsáhlé studie o leteckém zásobování „pevnosti Vratislav“ nastínil možnosti, které se dnešním badatelům zaměřeným na období druhé světové války otevřely díky zpřístupnění – z velké části digitalizací – nových pramenů německé a sovětské provenience.

Na závěr prvního bloku Arnošt Nezmeškal z Národního technického muzea připomenul osudy anglického konstruktéra motocyklů i zbraní G. W. Patchetta, který celá 30. léta minulého století působil v Československu ve službách firmy Zbrojovka Ing. F. Janeček a jenž coby vášnivý amatérský fotograf a filmař pozoruhodným způsobem zachytil okupaci Prahy v březnu 1939. Součástí tohoto vystoupení bylo první veřejné promítání Patchettových filmových záběrů z této doby.

Ve druhé části programu promluvil o aktuálním stavu i dalších plánech časopisu Historie a vojenství šéfredaktor David Pazdera a doplnil ho předseda redakční rady Jiří Rajlich.

První veřejné představení nového čísla se HaV se dočkalo pozitivního hodnocení ze strany všech účastníků. Další setkání tohoto cyklu proběhne po vydání čísla 2/2023.

 

RED

AktuálněV Armádním muzeu Žižkov vzniká kalendář sportovců Dukly na rok 2024

V Armádním muzeu Žižkov vzniká kalendář sportovců Dukly na rok 2024

05. 06. 2023
Prostory Vojenského historického ústavu Praha neslouží jen výstavám. Díky dobré spolupráci mezi…
Carl von Clausewitz – život vojaka, teoretika a filozofa vojny I.

Carl von Clausewitz – život vojaka, teoretika a filozofa vojny I.

02. 06. 2023
Carl Philipp Gottfried von Clausewitz sa narodil 1.6.1780 (aj keď tento dátum…
Rumunská Sibiň hostila konferenci o válce a propagandě

Rumunská Sibiň hostila konferenci o válce a propagandě

30. 05. 2023
Ve dnech 22. až 26. května 2023 se v rumunské Sibini konal 22.…
Pozvánka na konferenci Povinná vojenská služba, armáda a společnost v českých zemích / Historie – současnost – budoucnost?

Pozvánka na konferenci Povinná vojenská služba, armáda a společnost v českých zemích / Historie – současnost – budoucnost?

30. 05. 2023
Ve dnech 20.–21. června 2023 se v areálu Armádního muzea Žižkov uskuteční vědecká konference,…
Tisíce lidí přilákalo zahájení 28. muzejní sezony v Lešanech

Tisíce lidí přilákalo zahájení 28. muzejní sezony v Lešanech

27. 05. 2023
Areál Vojenského technického muzea v Lešanech se v sobotu 27. května stal cílem několika…