Výlov rybníku Olšina (Armádní filmový zpravodaj č. 22/1960)

Filmová ukázka

Výlov rybníku Olšina
Srbsko sražené na kolena

Srbsko sražené na kolena

V roce 1915 pokračovala první světová válka intenzivními operacemi na všech frontách. Trochu v pozadí velkých střetů především na západní frontě stojí dění na Balkáně. Přes 100 lety, na pomezí podzimu a zimy 1915, zde vrcholil konflikt mezi rakousko-uherskými a německými vojsky a srbskými silami. Ve hře bylo i Bulharsko, nový spojenec Ústředních mocností.

Pátrejte po osudech čs. vojáků a historických předmětů z 2. světové války

Pátrejte po osudech čs. vojáků a historických předmětů z 2. světové války

Vojenský historický ústav Praha a občanské sdružení Zapomenutí vyhlašují soutěž při příležitosti 70. výročí ukončení 2. světové války. Soutěž je určena pro žáky základních a studenty středních škol a je rozdělena dle věku zapojených hráčů do dvou samostatných vzdělávacích aktivit.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha