Československé letectvo na prahu změn, počátkem 50. let

Československé letectvo na prahu změn, počátkem 50. let

Před sedmdesáti lety začala být připravována nová, zcela zásadní reorganizace složení československé armády včetně mobilizačního systému. Stalo se tak po nástupu nového ministra národní obrany Alexeje Čepičky do funkce, které se odehrálo na jaře 1950. Vzhledem k nutnosti urychlit přípravu na možnou světovou válku měla být armáda v maximálně krátké době přebudována podle sovětského vzoru. Podle […]

Výstava „… s vědomím rizika – příběhy českých vojáků v zahraničních operacích 1990-2020“

Výstava „… s vědomím rizika – příběhy českých vojáků v zahraničních operacích 1990-2020“

Vojenský historický ústav Praha připravil v rámci orálně historického výzkumného projektu Paměť vojáka – příběhy zahraničních operací výstavu s názvem  „… s vědomím rizika – příběhy českých vojáků v zahraničních operacích 1990-2020“. Jejím cílem je ukázat působení českých vojáků v zahraničí za uplynulých 30 let na základě osobních vzpomínek dvanácti vybraných českých novodobých válečných veteránů, kteří jsou zde představeni na […]

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha