Exponát dne


Film „Zimní provoz OT-64“

Film „Zimní provoz OT-64“

Instrukční film z roku 1966 určený k výcviku řidičů středního kolového obrněného transportéru OT-64 seznamuje se zásadami…
Archiv exponátů

ATENTÁT - OPERACE ANTHROPOID - 80 LET


ATENTÁT 80: Před osmdesáti lety byli v Mauthausenu popraveni spolupracovníci čs. parašutistů

Když se 3. října 1941 v Londýně Josef Gabčík a Jan Kubiš v Londýně dozvěděli, že jejich…
ARCHIV ČLÁNKŮ

Fotografie týdne


Snímek T-34/85 z natáčení instruktážního filmu

Snímek T-34/85 z natáčení instruktážního filmu

Snímek byl pořízen během natáčení instruktážního filmu „Výcvik boje o osadu a v osadě“ a zachycuje okamžik,…
SBÍRKA FOTOGRAFIÍ

KALENDÁRIUM OSOBNOSTÍ


LEO ANDERLE / 24. května 1913 – 10. prosince 1942

LEO ANDERLE / 24. května 1913 – 10. prosince 1942

Poručík letectva (plukovník in memoriam) Leonhard Anderle působil jako letec – bombardovací pilot. Zahynul před osmdesáti lety, v prosinci 1942. Byl jedním ze zakládajících příslušníků 311. čs. bombardovací peruti, která ihned po svém založení zahájila noční bombardování Německa a okupovaných území. V rámci 311. peruti vykonal 27 nočních bombových náletů a dalších 28 akcí provedl v rámci 138. peruti pro zvláštní úkoly. Nad protektorátem vysadil paraskupiny…
PŘEHLED OSOBNOSTÍ

Dotýkání povoleno! Interaktivní prezentace a zážitkové programy v nových expozicích Armádního muzea Žižkov.

28. 11. 2022
Dotýkání povoleno! Interaktivní prezentace a zážitkové programy v nových expozicích Armádního muzea Žižkov.

Moderní interaktivní podání a zážitkové programy, se kterými se setkáte v nových expozicích Armádního muzea Žižkov, jsou určeny nejen dětským návštěvníkům. Některé vystavené předměty je možné vzít si i do vlastních rukou.

Muzejní expozice, místnost plná skleněných krychlí a kvádrů, ve kterých jsou ukryty poklady světa hlídané přísným pohledem kustoda. Tato doba je již dávno pryč. Výstavy jsou k návštěvníkům vstřícnější, předměty jsou zasazovány do diorám, aby se před očima příchozích rozvíjel jejich příběh. Kdysi proslulá věta Nedotýkejte se vystavených exponátů! je nahrazována piktogramem, který vybízí k potěžkání předmětu nebo jeho vyzkoušení.

Návštěvník se ze statického příjemce informací stává aktivním účastníkem edukativního (vzdělávacího) programu. Současný trend interaktivních expozic přináší velké množství zvukových, vizuálních a hmatových podnětů, díky nimž lze volně cestovat časem. V případě nové expozice Armádního muzea Žižkov především do dávných bitev i moderních válečných střetů ve 20. století, ale také do osudových okamžiků našeho státu. Tuto dobrodružnou cestu do minulosti vám přináší celý tým pracovníků Vojenského historického ústavu Praha – vedle historiků a kurátorů také muzejní edukátoři.

 

Jak těžký je meč?

Na první pohled by se mohlo zdát, že muzejní pedagogika je oborem mladým, spojeným s rozvojem muzejnictví i rozšířením možností v oblasti školství. Ve skutečnosti bychom ale spojení historie a výuky prostřednictvím názorných příkladů a historických předmětů našli už v období antického Řecka. Pokud jde o historii méně vzdálenou, určitě zmiňme britského knihovníka Johna Alfreda Charltona Dease (1874–1951), vedoucího Sunderlandské veřejné knihovny, muzea a výtvarné galerie v severní Anglii. Deas na počátku 20. století vedl kroužky a přednášky pro zrakově postižené, kterým umožňoval bližší seznámení se sbírkovými předměty a výtvarnými díly prostřednictvím dotyku.

Obdobným způsobem spolupracovala se základními školami také některá americká muzea v New Yorku. Žákům byly přímo ve školní třídě prezentovány sbírkové předměty, především indiánské a eskymácké oblečení, nástroje nebo hračky. Z první dekády 20. století je nutné zmínit Annu Billings Gallupovou, která stála v čele Brooklynského dětského muzea, a pod jejím vlivem se rozvíjel princip „hands-on“. Pod tímto pojmem se skrývá svobodné dotýkání se sbírkových předmětů.

Připomeňme ale, že v případě takového postupu je potřeba vytvořit repliky původních předmětů; u originálů se jedná o nenahraditelné unikáty a častým dotykem by došlo k jejich rychlému znehodnocování.

V nových expozicích Armádního muzea Žižkov vychází Vojenský historický ústav Praha ze zmiňovaného principu „hands-on“. Tým tvořený historiky, pedagogem a speciálním pedagogem připravil celou paletu populárně-naučných aktivit. Návštěvníci si mohou ve vlastních rukách potěžkat repliky zbraní, se kterými bojovali římští vojáci anebo husitští bojovníci, ale také zjistí, jak fungovala za první světové války polní pošta a co si jejím prostřednictvím lidé posílali. Poznáte, zda byste unesli zavazadlo vojáka z první či druhé světové války a jak a čím se dnes vojáci chrání na zahraničních misích české armády.

Získané znalosti si děti i dospělí mohou ověřit prostřednictvím kvízů a her na dotykových obrazovkách. A protože se snažíme odstraňovat bariéry, jsou interaktivní prvky v expozici také přizpůsobeny osobám se speciálními návštěvnickými potřebami.

 

Pracovní listy pro každého

Veškeré interaktivní prvky jsou včleněny do připravených vzdělávacích programů pro školní a zájmové skupiny. VHÚ cílí prostřednictvím lektorovaných programů na kompletní škálu návštěvníků z řad dětí i mládeže: programy jsou připraveny jak pro mateřské a oba stupně základních škol, tak pro střední školy, tedy mládež do věku 18–19 let. V rámci edukačních programů si děti i žáci rozšíří znalosti v oblasti vojenské historie, ale mohou také poznat, jaká je cesta sbírkového předmětu do muzejních sbírek.

Prostřednictvím příběhů inspirovaných reálnými osobami budou žáci sledovat tzv. malé a velké dějiny, konkrétní válečné střety, zároveň poznají život vojáků v době konfliktů i v časech míru. Na návštěvníky čekají zajímavá videa, práce s haptickými předměty, uskuteční se setkání s pamětníky a poutavé výklady.

Na webových stránkách VHÚ www.vhu.cz naleznete v sekci Vzdělávání pracovní listy pro rodiny s dětmi a školy. Listy obsahují testy, hádanky, hry i drobné úkoly. Děti se poutavou formou seznámí například s legionáři z první světové války, k dispozici jsou témata jako československé ženy v protinacistickém odboji, Židé v československé armádě a letectvu za druhé světové války atd. Na zájemce o starší dějiny čeká interaktivní brožurka, která seznamuje čtenáře s dějinami vojenského zdravotnictví od středověku po novověk. A kdo rád vyrábí věci z papíru, může sám sebe či svého blízkého ocenit vyznamenáním.

Rodiče dětí, které zajímá dějepis, také mohou využít naši nabídku letních příměstských táborů Letem světem muzeem. Ty organizuje Vojenský historický ústav Praha ve spolupráci s Národním muzeem. Děti se stávají malými muzejníky, hravou formou se seznamují s muzejním prostředím a českými dějinami. Zájemci o vojenskou historii se mohou těšit i na kratší, jednodenní akce.

U příležitosti státních svátků spojených s českou státností a významných dnů Armády České republiky připravuje VHÚ bohatý program pro širokou veřejnost. Muzejní pedagogové svou pozornost nezaměřují jen na návštěvníky z kategorie dětí a mládeže. Nově vzniklé expozice nabízejí také velký prostor pro mezigenerační dialog. A v nabídce kulturně-edukativních programů nebudou chybět ani tematické přednášky a komentované prohlídky pro zájemce z řad dospělé veřejnosti.

Barbora Kulihová

Celý článek ...

Sokol v první světové válce a krátce po ní

25. 11. 2022
Ve čtvrtek 26. listopadu jsme si připomněli 107 let od chvíle, kdy…

Na konferenci v Krakově o československo-polské vojenské spolupráci v roce 1939 se podílel také VHÚ

23. 11. 2022
Dne 11. října 2022 proběhla v polské Vratislavi mezinárodní vědecká konference věnovaná počátkům…

Zástupci českého a slovenského vojenského archivnictví v nové expozici Armádního muzea Žižkov

18. 11. 2022
Nově otevřenou stálou expozici v nedávno rekonstruovaném objektu Armádního muzea VHÚ na…

Citujeme: vaše dojmy z návštěvní knihy Armádního muzea Žižkov

18. 11. 2022
Armádní muzeum Žižkov bylo otevřeno pro veřejnost 28. října 2022 a již…

Století s vojenským muzeum: z historie Armádního muzea Žižkov od jeho otevření v roce 1932

14. 11. 2022
Tradice našeho vojenského muzea je již sto let stará. Komplex budov nynějšího…

Rekonstrukce Armádního muzea Žižkov


HISTORIE ZAHRANIČNÍCH OPERACÍ


INFORMACE – OZNÁMENÍ


Databáze - Evidence - Archivy


VÝSTAVY VYTVOŘENÉ VHÚ PRAHA


REZERVAČNÍ SYSTÉM


Národní památník hrdinů heydrichiády. Rezervační systém pro skupiny.

Rezervační systém vzdělávacího programu pro školy a další organizované skupiny návštěvníků. Možnost rezervace jen ve dnech úterý až pátek. Jazyk: čeština. Prohlídky v délce 60-90 minut, maximální počet osob ve skupině 30. Projekce dokumentárního filmu a výklad v kryptě a dle možností v chrámu sv. Cyrila a Metoděje.