Exponát dne


„…a tak jsme hráli ve Švýcarsku“

„…a tak jsme hráli ve Švýcarsku“

Ústřední hudba československé armády (ÚHČA) byla založena v roce 1950 jako reprezentační vojenské hudební těleso. Vedle domácích koncertních…
Archiv exponátů

INFORMACE - OZNÁMENÍ


Přijďte dnes od 17h na debatu s Petrem Čornejem ke knize „Husité na Žižkově“ v atriu Armádního muzea Žižkov

Přijďte dnes od 17h na debatu s Petrem Čornejem ke knize „Husité na Žižkově“ v atriu Armádního muzea Žižkov

V pondělí 11. prosince se v atriu Armádního muzea Žižkov od 17 hodin koná diskuse s autorem knihy Husité na Žižkově,…
ARCHIV OZNÁMENÍ

Fotografie týdne


Přebírání prvních tanků LT vz. 38 pro slovenskou armádu v roce 1940

Přebírání prvních tanků LT vz. 38 pro slovenskou armádu v roce 1940

Snímek z roku 1940 byl pořízen v prostorách továrny Českomoravská-Kolben-Daněk a.s., za protektorátu označované jako Českomoravské strojírny a.s. Komise…
SBÍRKA FOTOGRAFIÍ

KALENDÁRIUM OSOBNOSTÍ


Oldřich Španiel / 1894 – 1963

Oldřich Španiel / 1894 – 1963

Po vstupu do zeměbraneckého pluku č. 9 za první světové války prošel školou pro důstojníky v záloze. Po zajetí v Rusku se připojil k československým legiím a bojoval na ruské frontě. Po návratu do vlasti v roce 1919 působil v různých funkcích, včetně řízení záležitostí spojených s likvidací rakousko-uherské armády v Bukurešti. V roce 1920 se stal důstojníkem z povolání, zastával různé pozice v čs.…

Call for papers: Konference Nepravidelná válka v průběhu staletí – teorie, praxe a reakce

11. 12. 2023
Call for papers: Konference Nepravidelná válka v průběhu staletí – teorie, praxe a reakce

Vojenský historický ústav Praha připravuje na 18. a 19. června  2024 vědeckou konferenci Nepravidelná válka v průběhu staletí – teorie, praxe a reakce a tímto vyzývá k podání přihlášek  zájemců o vystoupení na toto téma. Cílem je porovnat různé nepravidelné války, které byly vedeny různými způsoby v různých dobách na různých místech světa. To umožňuje  jejich srovnávání v místě i čase, během ozbrojených konfliktů i v míru. Na konferenci bychom se dále rádi věnovali teoretickým i praktickým aspektům boje na pomezí mezi konvenčním válčením a zapojením civilního obyvatelstva, připomněli vliv tohoto fenoménu na celou společnost a v neposlední řadě se věnovali také jeho druhému životu.

Nepravidelná válka bývá cílem politických manipulací, zatracování, zveličování či marginalizování. „Chceme klást důraz na odborný přístup a pokud možno otevřít prostor novým perspektivám a interpretacím. Při sestavování programu jsme stanovili okruhy témat, na které se chceme zaměřit,“ říká historik PhDr. Prokop Tomek, Ph.D., který je členem organizačního výboru konference Nepravidelná válka v průběhu staletí – teorie, praxe a reakce.

Tematické okruhy konference:

 • Vojenské myšlení: teoretický přístup k tématu, mezinárodní kontext a srovnávání
 • Právní pohled: kde je hranice mezi nepravidelnou válku a terorem, kdo je
 • Proměny: nepravidelná válka v různých historických obdobích, místech a
 • Prameny: archivní prameny, svědectví, orální historie, literatura, hmotné památky.
 • Struktury a metody: život v ilegalitě, zapojení civilního obyvatelstva, specifika výzbroje
  a vybavení, materiální podmínky, podpora a zásobování z domova i ciziny, vítězství  i prohry
 • Reakce státního aparátu: struktury bezpečnostního aparátu, represe, následky
  pro civilní obyvatelstvo, vnímání společností
 • Po boji: politické a společenské ambice, bývalí bojovníci ve službách státu, v armádě
  a bezpečnost‑ ním aparátu, veteránské organizace a jejich
 • Druhý život: památníky, ohlasy v médiích, zobrazování v umění a filmu, symbolika,
 • Současnost a budoucnost nepravidelné války

„Uvítáme příspěvky sledující různé aspekty této problematiky včetně těch interdisciplinárních. Délka příspěvku je 20 minut. O zařazení navržených příspěvků na program konference rozhodne organizační výbor,“ vysvětluje Prokop Tomek s tím, že písemné verze přednesených příspěvků budou po dohodě s autory zařazeny do recenzního řízení odborného časopisu Historie a vojenství, který je indexován v abstraktové a citační databázi Scopus.

Krátké a výstižné anotace spolu se stručným životopisem autora zašlete nejpozději do konce února 2024 na e‑mail: [email protected]

 

Celý článek ...

Přednáška ke knize o pistoli CZ 75: bonusové informace, unikátní exempláře

09. 12. 2023
V podvečer 6. prosince 2023 se v Armádním muzeu Žižkov Vojenského historického ústavu Praha…

Historik VHÚ Praha Jiří Plachý se v Bratislavě zúčastnil vzpomínkového večera na osobnost protikomunistického odboje na Slovensku Imricha Eröse

08. 12. 2023
Historik Vojenského historického ústavu Praha Jiří Plachý se na konci listopadu zúčastnil…

Vznik 5. čs. střelecké divize ve Francii

05. 12. 2023
Krátce po konci 1. světové války vznikla ve Francii 5. čs. střelecká…

Obtíže při výstavbě armády po roce 1945

01. 12. 2023
„Má-li být armáda schopna plnit válečné úkoly, je nezbytné, aby měla jednotnou…

Rekonstrukce Armádního muzea Žižkov


HISTORIE ZAHRANIČNÍCH OPERACÍ


INFORMACE – OZNÁMENÍ


Databáze - Evidence - Archivy


REZERVACE KOMENTOVANÝCH PROHLÍDEK PRO SKUPINY


REZERVACE ARMÁDNÍ MUZEUM ŽIŽKOV

V Armádním muzeu Žižkov nabízíme zdarma vzdělávací programy pro děti z mateřských škol, žáky základních a středních škol. Všechny lektorované programy lze uzpůsobit potřebám žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Armádní muzeum Žižkov rovněž nabízí komentované skupinové prohlídky vojenským útvarům. Objednávejte na [email protected]

Školní výpravy si mohou objednat komentovanou prohlídku dalších našich muzeí:

Detaily k rezervacím získáte po kliknutí na obrázky po stranách.

REZERVACE NÁRODNÍ PAMÁTNÍK HRDINŮ HEYDRICHIÁDY