51. motostřelecký pluk (Armádní filmový zpravodaj č. 15/1960)

Filmová ukázka

51. motostřelecký pluk
Příběhy z cel: Irena Bernášková a výtvarné artefakty Vojtěcha Preissiga

Příběhy z cel: Irena Bernášková a výtvarné artefakty Vojtěcha Preissiga

Přinášíme vám pátý z příběhů, který je zpracován na základě nedávno otevřené výstavy V ulicích Protektorátu Böhmen und Mähren. Výstava nabízí sedm příběhů sedmi odbojových pracovníků, kteří byli za války vězněni a popraveni. Ke každé osobnosti je připojen artefakt vyjadřující život a osud dotyčného člověka. Pátým je příběh Ireny Bernáškové, u níž jsou vystaveny práce […]

Zborov: bitva, která čs. vojákům vydobyla respekt

Zborov: bitva, která čs. vojákům vydobyla respekt

Dne 2. července 1917 se českoslovenští dobrovolníci bojující na straně ruské carské armády střetli se svými rakouskými protivníky v bitvě u Zborova. Tato bitva zásadním způsobem ovlivnila cestu Čechů i Slováků k samostatnému státu. Co však střetnutí předcházelo, jak proběhlo a jaké byly jeho ozvěny v době první republiky?

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha