Exponát dne


FÄSCH, Georg Rudolf. Geschichte des Oesterreichischen Erbfolge-Kriegs…

FÄSCH, Georg Rudolf. Geschichte des Oesterreichischen Erbfolge-Kriegs…

V malém zámečku Komořany, přestavěném nedávno ze středověké tvrze, na břehu Vltavy nedaleko na jih od Prahy…
Archiv exponátů

ATENTÁT - OPERACE ANTHROPOID - 80 LET


ATENTÁT 80: Vypálení obce Ležáky dne 24. června 1942

„Ať žijí legionáři!“ zvolal 24. června 1942 u popravčího kůlu František Sýkora, jenž byl toho večera zastřelen…
ARCHIV ČLÁNKŮ

Fotografie týdne


Přísaha a předání praporu 21. střeleckému pluku čs. legií ve Francii 30. června 1918

Přísaha a předání praporu 21. střeleckému pluku čs. legií ve Francii 30. června 1918

Snímek zachycuje příslušníky 21. střeleckého pluku čs. legií ve Francii během slavnostní přísahy a předání praporu v Darney…
SBÍRKA FOTOGRAFIÍ

KALENDÁRIUM OSOBNOSTÍ


JOSEF MAŠÍN /  26. srpna 1896 – 30. června 1942

JOSEF MAŠÍN / 26. srpna 1896 – 30. června 1942

Připomínáme si 80. výročí úmrtí Josefa Mašína, jednoho členů legendární odbojové skupiny Tři králové. Patřil k nejvýznamnějším organizátorům československého vojenského odboje během nacistické okupace za druhé světové války. Byl podplukovníkem dělostřelectva (brigádní generál in memoriam), příslušníkem Oblastního velitelství Obrany národa – Velká Praha. V rámci represí po atentátu na R. Heydricha byl stanným soudem při řídící úřadovně gestapa v Praze 30. 6. 1942 odsouzen k trestu smrti…
PŘEHLED OSOBNOSTÍ

Před Generálním štábem Armády České republiky byla zahájena výstava Tyršova sokolská brannost

01. 07. 2022
Před Generálním štábem Armády České republiky byla zahájena výstava Tyršova sokolská brannost

Na počátku letošního roku jsme si připomněli již 160. výročí založení tělovýchovné organizace Sokol (1862). Jeho historii a některé aspekty vztahující se především k československým ozbrojeným složkám přibližuje výstava Tyršova sokolská brannost, která byla v pátek 1. července 2022 slavnostně zpřístupněna veřejnosti na Vítězném náměstí v Praze.

Výstava je umístěna před budovou Generálního štábu Armády České republiky, v Praze 6 na Vítězném náměstí. Autorem výstavy, kterou připravil Vojenský historický ústav Praha, je ředitel Odboru muzeí VHÚ, plukovník Michal Burian. Expozice čítá celkem 22 panelů, které textovou i obrazovou formou  zmiňují klíčová sokolská témata s důrazem na průnik historie organizace a československých, resp. českých dějin a vztah k ozbrojeným silám a složkám.

Zástupce náčelníka Generálního štábu – inspektor Armády České republiky, generálmajor Milan Schulc, při slavnostním zahájení expozice zmínil: „Otevíráme výstavu o historii sokolské organizace a jejím přínosu pro stát. Není náhoda, že se scházíme právě zde, před generálním štábem. Armáda i sokolské hnutí vždy bojovaly za stejné principy: za svobodu republiky, její suverenitu a demokracii. Sokolové se aktivně zapojili do československých legií v první světové válce. Oběti přinesli při obraně republiky po jejím vzniku i v odboji při ohrožení nacismem… Jsem rád, že je dnes řada vojáků členy Sokola a díky tomu jsou ještě lépe připraveni pro službu své vlasti.“

Náměstek ministryně obrany pro řízení sekce majetkové ministerstva obrany Filip Říha na tato slova navázal: „Nebýt Sokola, nebylo by československých legií a možná by ani Československo nevzniklo. Takto se s trochou nadsázky dá zhodnotit význam České obce sokolské….  Československé legie měly dokonce sokolský řád a zavedly sokolský pozdrav Nazdar! Také když naši předci vyhlásili československou republiku a většina legionářů byla v zahraničí, byli to opět sokolové, kdo hájili nově vzniklou zemi. Letos jsme si připomněli 80. výročí Operace Anthropoid. Úspěšný útok na Reinharda Heydricha se parašutistům povedl díky pomoci odbojářů, což opět ve velké míře byli sokolové…. Sokol také přinesl kromě tělesného cvičení našemu národu ještě něco jiného, možná důležitějšího: vedl své svěřence k úctě k vlasti a národním tradicím. Děkuji autorům, že tématem výstavy si zvolili právě tuto organizaci  která letos oslavila 160 let od svého založení.“

Na závěr připadlo slovo řediteli Odboru muzeí VHÚ, plukovníku Michalu Burianovi, který je autorem expozice. Ve svém projevu se zaměřil na osobnost Miroslava Tyrše, zakladatele Sokola. „Byla to vpravdě renesanční osobnost člověka, který je dnes spojován právě se založením Sokola – ale byl to i filozof, zakladatel naší výtvarné kritiky, významně se podílel na dnešní podobě Národního divadla. Člověk mnoha profesí i talentů. I dnešní povelový systém, který armáda až do dnešních dnů používá, pochází z pera Miroslava Tyrše, z jeho práce z roku 1867 – přejali ho jak legie, tak nově vzniklá armáda československého státu. I to je možné dočíst se na panelech této výstavy.“

Tyrš také budoval Sokol jako skutečnou budoucí armádu českého národa, státu. Když v roce 1912 budoucí premiér ČSR Karel Kramář přihlížel průvodu sokolů Prahou, kterých tehdy šlo asi 17 000, přiklonil se k němu britský novinář a pronesl: „Tohle nejsou gymnasti, to je armáda…“  Kramář tehdy vizionářsky odpověděl: „Dostanou-li odpovídající zbraně, mohli by v budoucí evropské válce něco znamenat.“ Nejenže něco skutečně znamenali, ale přispěli k vybudování celého demokratického státu, jehož idea žije dodnes.

Celý článek ...

Zásadní střetnutí československých legionářů: před 105 lety bojovali v bitvě u Zborova

30. 06. 2022
Před 105 lety, 2. července 1917, se českoslovenští dobrovolníci bojující na straně…

Oslavy výročí bitvy u Zborova za druhé světové války

27. 06. 2022
Bitva u Zborova 2. července 1917, tedy před 105 roky, byla nejvýznamnější…

Pět československých letců RAF zahynulo před 81 lety. Nyní byli pohřbeni na nizozemském hřbitově.

23. 06. 2022
V noci z 22. na 23. června 1941 došlo nad Nizozemskem k sestřelení britského bombardéru…

ATENTÁT 80: Vypálení obce Ležáky dne 24. června 1942

23. 06. 2022
„Ať žijí legionáři!“ zvolal 24. června 1942 u popravčího kůlu František Sýkora,…

Seskok parašutistů ozdobil pietní ceremoniál při příležitosti 80. výročí bojů československých vojáků 18. června 1942

18. 06. 2022
V sobotu dopoledne 18. června 2022 proběhl slavnostní pietní ceremoniál k uctění…

Rekonstrukce Armádního muzea Žižkov


HISTORIE ZAHRANIČNÍCH OPERACÍ


INFORMACE – OZNÁMENÍ


Databáze - Evidence - Archivy


VÝSTAVY VYTVOŘENÉ VHÚ PRAHA


REZERVAČNÍ SYSTÉM


Národní památník hrdinů heydrichiády. Rezervační systém pro skupiny.

Rezervační systém vzdělávacího programu pro školy a další organizované skupiny návštěvníků. Možnost rezervace jen ve dnech úterý až pátek. Jazyk: čeština. Prohlídky v délce 60-90 minut, maximální počet osob ve skupině 30. Projekce dokumentárního filmu a výklad v kryptě a dle možností v chrámu sv. Cyrila a Metoděje.