Pracovníci VHÚ a jejich publikace

Mgr. Jan Biederman, Ph.D.

Mgr. Jan Biederman, Ph.D.

Vědecký pracovník a kurátor Vojenského historického ústavu Praha. Narozen 1982. Vystudoval obor historie na Filozofické fakultě Univerzity…
...

Mgr. Petr Bjaček

Mgr. Petr Bjaček

Vědecký pracovník a kurátor Vojenského historického ústavu Praha. Narozen 1985 v Uherském Hradišti. Vystudoval obor historie na Filozofické…
...

Plukovník Mgr. Michal Burian, Ph.D.

Plukovník Mgr. Michal Burian, Ph.D.

Ředitel odboru muzeí VHÚ. Narozen 1971 v Praze. Absolvoval Gymnáziu Jana Nerudy v Praze, vystudoval FF UK (historie)…
...

Mgr. Lucie Felcan Rajlová, DiS.

Výzkumná pracovnice Odboru monitoringu novodobých operací AČR a zahraničních aktivit. Absolventka bakalářského oboru Soudobé dějiny na Fakultě…
...

Mgr. Marek Fišer

Mgr. Marek Fišer

Pracovník Oddělení vojenských knihoven VHÚ. Narozen 1987 v Ústí nad Orlicí. Vystudoval obory Historie a Informační studia…
...

PhDr. Ivan Fuksa

PhDr. Ivan Fuksa

Vědecký pracovník a kurátor Vojenského historického ústavu Praha. Narozen 1988. Vystudoval bakalářský obor Dokumentace památek a následně…
...

Mgr. Kristýna Jakl Ansorgová 

Mgr. Kristýna Jakl Ansorgová 

Odborná knihovnice Knihovny VHÚ Praha. Narozena 1993. Vystudovala obor Archivnictví a pomocné vědy historické na Univerzitě Karlově.…
...

Mgr. Tomáš Jakl

Mgr. Tomáš Jakl

Vědecký pracovník Historicko-dokumentačního odboru VHÚ. Narozen 1972, vystudoval archivnictví na Filosofické fakultě UK v Praze. V letech…
...

PhDr. Petr Janoušek, Ph.D.

PhDr. Petr Janoušek, Ph.D.

Výzkumný pracovník Odboru monitoringu novodobých operací AČR a zahraničních aktivit. Vystudoval historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.…
...

Brigádní generál Mgr. Aleš Knížek

Brigádní generál Mgr. Aleš Knížek

Brigádní generál Mgr. Aleš Knížek je absolventem Vysoké vojenské pedagogické školy v Bratislavě, kde studoval obor Výchova…
...

Mgr. Ilona Krbcová

Mgr. Ilona Krbcová

Vědecká pracovnice Vojenského historického ústavu Praha. Narozena 1968, v letech 1986–1993 studovala na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v…
...

Mgr. Tomáš Kykal

Mgr. Tomáš Kykal

Vědecký pracovník historicko-dokumentačního odboru VHÚ. Narozen 1982. Vystudoval historii na Filosofické fakultě UK v Praze. Ve VHÚ působí…
...

PhDr. Jaroslav Láník, CSc.

PhDr. Jaroslav Láník, CSc.

Vědecký pracovník historicko-dokumentačního odboru VHÚ. Narozen 1957. Vystudoval historii na Filosofické fakultě UK v Praze. Ve VHÚ…
...

Mgr. Michal Louč

Mgr. Michal Louč

Výzkumný pracovník Odboru monitoringu novodobých operací AČR a zahraničních aktivit. Absolvent magisterského oboru sociální antropologie na Univerzitě…
...

PaedDr. Jindřich Marek

PaedDr. Jindřich Marek

Vědecký pracovník Historicko-dokumentačního odboru VHÚ. Narozen 1952, vystudoval Pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem (1975). V letech…
...

Mgr. Petr Matějček 

Vědecký pracovník VHÚ. Narozen 1986, vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor historie. Ve VHÚ pracuje od…
...

Mgr. Zdeněk Munzar, BBus(Hons), DiS.

Mgr. Zdeněk Munzar, BBus(Hons), DiS.

Vedoucí Oddělení vojenských knihoven VHÚ Praha. Narozen 1976. Vystudoval obor informační management na Vyšší odborné škole informačních…
...

Pavel Paleček, PhD.

Pavel Paleček, PhD.

Vedoucí Oddělení výuky a vzdělávání VHÚ, které je součástí Historicko-dokumentačního odboru VHÚ. Získal doktorát na Masarykově univerzitě…
...

Mgr. David Pazdera

Mgr. David Pazdera

Šéfredaktor čtvrtletníku Historie a vojenství. Narozen 1973, absolvent oboru kulturní historie na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Působil…
...

PhDr. Ivo Pejčoch, Ph.D.

PhDr. Ivo Pejčoch, Ph.D.

Ivo Pejčoch (1962-2019) patřil k nejvýznamnějším vědeckým pracovníkům Vojenského historického ústavu Praha. Díky svému širokému tematickému záběru…
...

PhDr. Bc. Jiří Plachý, Ph.D.

PhDr. Bc. Jiří Plachý, Ph.D.

Vědecký pracovník Historicko-dokumentačního odboru VHÚ. Narozen 1975 v Praze. V letech 1989–1993 absolvoval středoškolská studia na Dvořákově…
...

Mgr. et Mgr. Zdeněk Polčák

Mgr. et Mgr. Zdeněk Polčák

Vědecký pracovník a kurátor Vojenského historického ústavu Praha. Narozen 1973, vystudoval odbornou biologii na přírodovědecké fakultě Masarykovy…
...

PhDr. Jiří Rajlich, Ph.D.

PhDr. Jiří Rajlich, Ph.D.

Ředitel historicko-dokumentačního odboru VHÚ. Narozen 1964, vystudoval historii na Filosofické fakultě UK v Praze. Magisterské studium a…
...

Bc. Jan Skramoušský

Bc. Jan Skramoušský

Vědecký pracovník a kurátor sbírek Vojenského historického ústavu Praha. Narozen 1963, vystudoval Vysokou školu sociálně právní, od…
...

Major Mgr. Pavel Stehlík

Major Mgr. Pavel Stehlík

Voják z povolání (2005), vystudoval magisterský obor orální historie – soudobé dějiny na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy…
...

PhDr. Karel Straka, Ph.D.

PhDr. Karel Straka, Ph.D.

(* 1975), samostatný vědecký pracovník. Vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, obory Kulturně-historická…
...

Ing. Jan Sýkora

Ing. Jan Sýkora

Kurátor Vojenského historického ústavu. Narozen 1964. Po absolvování základní školy nastoupil do učení v Leteckých opravnách Kbely,…
...

Mgr. Jan Šach (1)

Mgr. Jan Šach (1)

Vědecký pracovník a kurátor sbírek historických zbraní Vojenského historického ústavu Praha. Narozen 1970, v letech 1989–1990 studoval na…
...

Mgr. Jan Šach (2)

Mgr. Jan Šach (2)

Samostatný vědecký pracovník. Narozen 1975, vystudoval Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor historie. Ve Vojenském historickém…
...

Zdeněk Špitálník

Zdeněk Špitálník

Narozen 1987. Od roku 2007 externí pracovník knihovny Referátu historických fondů VHÚ jako správce mapové sbírky. V roce…
...

PhDr. Prokop Tomek, Ph.D.

PhDr. Prokop Tomek, Ph.D.

Narozen v roce 1965. V letech 2001-2006 absolvoval kombinované magisterské studium v oboru historie na filozofické fakultě Univerzity Karlově…
...

PhDr. Jana Židlíková

PhDr. Jana Židlíková

Odborná knihovnice Knihovny VHÚ. Narozena 1981. Vystudovala obor Knihovnictví na Slezské univerzitě v Opavě a obor Informační…
...