Rumunská Sibiň hostila konferenci o válce a propagandě

Rumunská Sibiň hostila konferenci o válce a propagandě

30. 05. 2023

Ve dnech 22. až 26. května 2023 se v rumunské Sibini konal 22. ročník mezinárodní vědecké konference Euroatlantické pracovní skupiny pro studium konfliktů (Euro-Atlantic Conflict Studies Working Group – CSWG).  Na konferenci vystoupili zástupci 18 států, kteří si stanovili ambiciózní cíl: v historickém kontextu uchopit složitou problematiku propagandy a informační či hybridní války. Českou republiku zastupovali Petr Janoušek a Prokop Tomek z Vojenského historického ústavu Praha.

Aktuálnost setkání podtrhla současná ruská agrese vůči Ukrajině. Pozoruhodným zjištěním bylo, že v průběhu 20. století státy v jednotlivých konfliktech kladly na propagandu stále větší a větší důraz. Dané to byly nejen rozvíjejícími se technickými možnostmi, ale i vědomím toho, že války se vyhrávají nejen na bitevním poli, ale také v zázemí.

Již v úvodních příspěvcích se jejich autoři shodli na tom, že na nepřátelskou propagandu nestačí jen reagovat, ale je nutné jí předcházet a být v tomto směru velmi aktivní. Ukázalo se, že za posledních sto let se napříč různými konflikty dezinformační narativy opakují. Jejich společným cílem je znejistět a obecně polarizovat veřejnou debatu „druhé strany“.

Pozornost přítomných historiků a vojenských expertů se zaměřovala na klíčové etapy 20. století: první světovou válku, druhou světovou válku, následné období konfliktu Východ–Západ a konečně také na horkou současnost. Vystoupení věnovaná první světové válce ukázala, že efektivní propaganda pracuje s historickými stereotypy, které potom například pomocí karikatur zjednodušuje a využívá ve svůj prospěch.

Historik Vojenského historického ústavu Praha PhDr. Prokop Tomek, Ph.D. se v příspěvku s názvem „Strategies and Tools of Czechoslovak Exile Propaganda after the Attack on Reinhard Heydrich“ zaměřil na jeden aspekt formativní události českých moderních dějin. V jeho pojetí je soupeření londýnského československého exilu i nacistické protektorátní propagandy po útoku na Heydricha příkladem moderní kampaně, založené ale na kusých informacích a předpokladech. Kampaň ukazuje možnosti boje propagandistickými prostředky v mezidobí, které se nevyznačuje výraznými vojenskými operacemi.

Slovenští kolegové Mgr. Matej Medvecký, Ph.D., a plukovník Mgr. Miloslav Čaplovič, Ph.D., v referátu pojmenovaném „The Image of Enemy in WW2 Slovakia“ popsali strukturu a klíčové narativní prvky slovenského propagandistického filmu z roku 1942 s názvem „Od Tatier po Azovské more“.

Sovětská tradice v propagandě

Referáty, které se věnovaly období studené války, ale i následné etapě po rozpadu SSSR, ilustrovaly, že i dnešní Rusko vychází ze sovětské tradice, kdy jedním z hlavních prvků rozvědek zůstává získat vliv v cílové zemi, a to i pomocí tzv. vlivových agentů.

Další zástupce VHÚ Praha PhDr. Petr Janoušek, Ph.D., svůj příspěvek pojmenoval „Fear as a Basis for Military Propaganda in Czechoslovakia at the End of the Cold War“. Analyzoval v něm roli strachu či nejistoty v československé armádě na konci 80. let, včetně možných dopadů, které se projevily v oblasti vojenského plánování nebo odzbrojovacím procesu.

Přítomní ukrajinští vojenští experti konstatovali, že současným cílem Ruska je podkopat západní podporu Ukrajině. Shodovali se v tomto s účastníky z dalších postsovětských států, podle kterých do ruského propagandistického arzenálu patří též snaha vyvolat nezájem o konflikt na Ukrajině, který vyústí v neutrální postoj ke konfliktu. Sociální sítě jsou v tomto mimořádně mocným nástrojem.

Konferenci společně pořádaly rumunský Institut politických studií obrany a vojenské historie (Institutul pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară) a dánský Institut strategických a válečných studií, Dánská akademie obrany (Institut for Strategi og Krigsstudier, Forsvarsakademiet).

AktuálněZhroucení soluňské fronty

Zhroucení soluňské fronty

02. 10. 2023
V polovině září 1918 začala na soluňské frontě vítězná ofenziva dohodových států, jež…
1. října 1933 byl položen základ budoucího rozbití Československa

1. října 1933 byl položen základ budoucího rozbití Československa

01. 10. 2023
Před devadesáti lety, 1. října 1933, vznikla Sudetendeutsche Heimatsfront (Sudetoněmecká vlastenecká fronta,…
Evropská křižovatka 1938 (nebo 2023?)

Evropská křižovatka 1938 (nebo 2023?)

29. 09. 2023
Oddělení pohraniční finanční stráže Horní Adršpach – 30. září 1938 17.00 hod.:…
Všechny objekty VHÚ budou v Den české státnosti otevřeny

Všechny objekty VHÚ budou v Den české státnosti otevřeny

26. 09. 2023
Čtvrteční státní svátek sv. Václava můžete využít k návštěvě všech muzeí ve správě…
Cyklus komentovaných vycházek – Místa bojů Pražského povstání – zahájen u budovy rozhlasu

Cyklus komentovaných vycházek – Místa bojů Pražského povstání – zahájen u budovy rozhlasu

26. 09. 2023
Klíčovou roli pro Pražské povstání mělo rozhlasové vysílání. Z budovy rozhlasu na…